ASWOENSDAG, veertig dagen in quarantaine gaan

Laatst bijgewerkt: vrijdag 13 maart 2020 Gepubliceerd: maandag 09 maart 2020
Geschreven door Lode Caes

Afbeelding © GiniGeo – Pixabay

Het is Aswoensdag! Begin van de Veertigdagentijd, onze voorbereidingstijd op Pasen. "Trommel iedereen op!" horen we de profeet Joël zeggen, "en kondig een vastentijd af""Laat u met God verzoenen" spoort de apostel Paulus ons aan … "Beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen" zegt Jezus. Dit is een oproep aan het begin van de Veertigdagentijd om enerzijds echt werk te maken van soberheid, stilte en solidariteit en anderzijds om naar de diepte te gaan en niet te blijven hangen bij holle slogans.

Bekijk hier en/of download onze folder met alle vieringen en activiteiten in de Veertigdagentijd

Lees meer...

Het wonder van de lente

Laatst bijgewerkt: zondag 08 maart 2020 Gepubliceerd: zaterdag 07 maart 2020
Geschreven door Lode Caes

Die winter is verganghen,
Ic sie des meien schijn,
Ic sie die bloemkens hanghen
Des is mijn hert verblijt.
So ver aen ghenen dale
Daer ist ghenoechlic sijn,
Daer singhet die nachteghale
Al so menich woutvoghelkijn.

 

Dit Oud-Nederlands lied komt uit een handschrift van Weimar uit 1537. De melodie komt uit het Luitboek’ van Johan Thysius (1600). Ook in het Italiaans kent men dit lied: L’inverno e passato’. Ik wil het evenwel niet hebben over dit prachtig lied, neen, ik wil even stilstaan bij mijn jaarlijks terugkerende verwondering dat plots alles weer in bloei staat. Het begint bij de sneeuwklokjes, de krokussen, de paasbloemen en het stopt niet meer!

Lees meer...

Bedevaart Relieken Heilige Bernadette Soubirous

Laatst bijgewerkt: vrijdag 13 maart 2020 Gepubliceerd: maandag 02 maart 2020
Geschreven door Lode Caes

Afbeelding © Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes/ Vincent Pierre

Van 11 maart t.e.m. 14 maart 2020 komt het reliekschrijn van de heilige Bernadette naar de Sint-Janskerk van Poperinge. Wij zullen met de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede Ieper op woensdag 11 maart hiernaar op bedevaart trekken.

Lees meer...

NIEUWJAAR, blijf niet op de drempel staan

Laatst bijgewerkt: zondag 09 februari 2020 Gepubliceerd: vrijdag 03 januari 2020
Geschreven door Lode Caes

(Afbeelding © Pixabay – Mohamed Hassan)

De langste nacht is geweest, het jaar is gedaan, het kerstfeest is gevierd. Zo mogen wij al bij al het voorbije jaar met een zekere voldoening achter ons laten. We zijn er nog, we hebben het gehaald. Weliswaar met vallen en opstaan, de een met wat meer geluk, de ander met dat beetje te veel verdriet. De een zal kommer en kwel in gedachten houden, een ander trekt zich op aan alle mooie momenten. En natuurlijk zijn er altijd mensen van wie het niet goed mag gaan. Bangmakers maar zelf ook bangeriken. Ze zeggen dat overal gevaar loert, dat je niemand kunt vertrouwen, dat je de kat uit de boom moet kijken, nooit zomaar ‘ja’ moet zeggen. En altijd halen ze wel ergens hun grote gelijk. Want iets kan tien keer goed gaan, maar als het dan één keer fout loopt, zeggen ze: “Zie je wel!”. Zo ontnemen ze ons de moed om enthousiast aan het nieuwe jaar te beginnen. Daar trappen we niet in, want ...

Lees meer...

KERSTMIS, elke dag opnieuw

Laatst bijgewerkt: dinsdag 14 januari 2020 Gepubliceerd: woensdag 18 december 2019
Geschreven door Lode Caes

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst.”

Die jubelende woorden van Jesaja, geschreven in de donkere dagen dat het volk van Galilea in ballingschap werd weggesleept, vinden als het ware hun echo in de vreugdekreet van het Lucasevangelie: “Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.”

Heerlijke, plechtige woorden zijn dat waarmee de geboorte van onze Verlosser, en meteen ook van ons geloof, wordt aangekondigd. Woorden ook die passen om het belangrijkste gebeuren uit de wereldgeschiedenis aan te kondigen. Want dat is de geboorte van Jezus inderdaad. Stel je voor God die als 'mens' onder de mensen komt wonen. Wat kan er nog belangrijker zijn?! Maar als we er even blijven bij stilstaan: wat blijft ervan over in deze wereld en in de werkelijkheid van elke dag? Wat betekent Kerstmis voor ons en wat betekent Kerstmis voor miljoenen anderen?

Lees meer...