Eenzaam oud

Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 september 2018 Gepubliceerd: vrijdag 21 september 2018
Geschreven door Lode Caes

Ik ben zo eenzaam zonder jou ...” Jaren geleden zong Will Tura die geweldige hit. Jonge mensen herkenden zich in dit eenvoudige lied van onstilbaar verlangen naar die ene andere. Nu, decennia later en een stuk ouder geworden, duikt die eenzaamheid opnieuw op. Voor sommigen is ze misschien nooit weg geweest. Maar bij het ouder worden werpt ze steeds vaker haar schaduw over het leven van elke dag. Weinige ouderen ontsnappen eraan, ook al spreken ze er niet zo gemakkelijk over. Soms verduistert eenzaamheid zo sterk het bestaan dat mensen levensmoe worden. Eenzaamheid is één van de voornaamste redenen van de vraag naar euthanasie bij ouderen, … bijna een noodkreet. De eenzaamheid van mensen, en vooral van vele ouderen in onze samenleving vandaag moet ons aller zorg zijn! In een eerste deel exploreren we met Ria Grommens – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) de vele gezichten van eenzaamheid. Volgende keer hebben we het dan verder over gem-eenzaam oud.

Lees meer...

Gemeen-zaam oud

Laatst bijgewerkt: vrijdag 21 september 2018 Gepubliceerd: vrijdag 21 september 2018
Geschreven door Lode Caes

De eenzaamheid van mensen, en vooral van vele ouderen in onze samenleving vandaag moet ons aller zorg zijn! In een eerste bijdrage (vorig nummer) hadden we het met Ria Grommens – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) over de vele gezichten van eenzaamheid. Deze keer hebben we het dan verder over gem-eenzaam oud worden of hoe wij deze eenzaamheid enigszins kunnen doorbreken en waar mogelijk die ook positief kunnen beleven.

Lees meer...