Vakantie als levensstijl

Laatst bijgewerkt: vrijdag 30 augustus 2019 Gepubliceerd: vrijdag 28 juni 2019
Geschreven door Lode Caes

Vakantie wordt soms verkocht als waspoeder. Het hele jaar worden we onophoudelijk door reclameboodschappen aangespoord om toch maar vrij te nemen. Iedereen moet zo nodig de deur uit, op skivakantie, op krokusvakantie, paasuitstap en dan die echte grote vakantie. En in de tussentijd heb je nog ruim de kans om tijdens de vele weekends ons eigen landje te verkennen met zijn gastronomie, pretparken, kroegentochten en zovele andere mogelijkheden. Maar om met dat tempo mee te kunnen moet je fysiek en financieel wel sterk staan. En toch gaat er een bekoring van uit want wie niet mee kan, voelt zich al snel te kort gedaan en dat geldt voor een groot deel van de bevolking. En waarom eigenlijk?

Lees meer...

Een gulden regel

Laatst bijgewerkt: donderdag 22 november 2018 Gepubliceerd: donderdag 22 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,

geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.

Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

Er is geen ander gebod voornamer dan die” (Marcus 12, vers 31)

Wie een bepaalde materie goed beheerst kan er uren over spreken, maar is eveneens bekwaam om de stof in vijf minuten samen te vatten. Een aantal Joden, onder wie Jezus, waren bedreven in deze kunst. Zij kenden de hele Wet. Je zou terecht de bijbel, de wet en het leven kunnen samenvatten in de befaamde gulden regel: “Wat je niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Jezus verbindt twee belangrijke zinnen uit de boeken van Mozes. De ene is: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” en de tweede: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Lees meer...

Eenzaam oud

Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 september 2018 Gepubliceerd: vrijdag 21 september 2018
Geschreven door Lode Caes

Ik ben zo eenzaam zonder jou ...” Jaren geleden zong Will Tura die geweldige hit. Jonge mensen herkenden zich in dit eenvoudige lied van onstilbaar verlangen naar die ene andere. Nu, decennia later en een stuk ouder geworden, duikt die eenzaamheid opnieuw op. Voor sommigen is ze misschien nooit weg geweest. Maar bij het ouder worden werpt ze steeds vaker haar schaduw over het leven van elke dag. Weinige ouderen ontsnappen eraan, ook al spreken ze er niet zo gemakkelijk over. Soms verduistert eenzaamheid zo sterk het bestaan dat mensen levensmoe worden. Eenzaamheid is één van de voornaamste redenen van de vraag naar euthanasie bij ouderen, … bijna een noodkreet. De eenzaamheid van mensen, en vooral van vele ouderen in onze samenleving vandaag moet ons aller zorg zijn! In een eerste deel exploreren we met Ria Grommens – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) de vele gezichten van eenzaamheid. Volgende keer hebben we het dan verder over gem-eenzaam oud.

Lees meer...

Gemeen-zaam oud

Laatst bijgewerkt: vrijdag 21 september 2018 Gepubliceerd: vrijdag 21 september 2018
Geschreven door Lode Caes

De eenzaamheid van mensen, en vooral van vele ouderen in onze samenleving vandaag moet ons aller zorg zijn! In een eerste bijdrage (vorig nummer) hadden we het met Ria Grommens – gezins- en levenslooppsychologe (volwassenheid en ouderdom) over de vele gezichten van eenzaamheid. Deze keer hebben we het dan verder over gem-eenzaam oud worden of hoe wij deze eenzaamheid enigszins kunnen doorbreken en waar mogelijk die ook positief kunnen beleven.

Lees meer...