De Goede Week - overzicht vieringen

Laatst bijgewerkt: woensdag 17 april 2019 Gepubliceerd: zondag 07 april 2019
Geschreven door Lode Caes

De veertigdagentijd is voor ons christenen in alle opzichten van levensbelang. Het vasten is een tijd van innerlijkheid, inkeer en bekering. De lezingen in de liturgie dagen uit, ons te laten voeden door Gods woord van liefde en dat concreet te gaan beleven met anderen. De ‘Goede Week’ sluit de veertigdagentijd af. 

Elke dag van die week heeft een bijzondere kleur, vooral dan de laatste drie. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag leiden ons naar Pasen. We verdiepen er ons geloof dat Jezus met zijn lijden en sterven al onze schuld op zich heeft genomen. Voor wie dat gelooft, creëert de opstanding van Jezus Christus een nieuwe werkelijkheid. De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar het gegeven, dat de dood in Jezus’ opstanding definitief overwonnen is. Als dat geen goed nieuws is.

Een overzicht van alle vieringen in onze Pastorale Eenheid vind je hier:

Lees meer...

Op weg naar eerste Communie en Vormsel

Laatst bijgewerkt: zaterdag 06 april 2019 Gepubliceerd: maandag 01 april 2019
Geschreven door Lode Caes

In mei en juni hebben we in onze Pastorale eenheid (PE) vele Eerste Communie- en vormselvieringen. De kinderen en jongeren worden hierop volop voorbereid. Zo hadden we de voorbije weken op verschillende plaatsen in onze PE eerste communietochten, ouderavonden, instapvieringen voor de eerste communicanten en hun ouders. Voor de vormelingen zangmomenten, Let-It-Shine, groepsdag of -namiddag en andere activiteiten.

Lees meer...

Verzoening: sacrament van bevrijding en toekomst

Laatst bijgewerkt: vrijdag 22 maart 2019 Gepubliceerd: donderdag 21 maart 2019
Geschreven door Lode Caes

“Zie, ik ga iets nieuws beginnen…” Dromen we niet allemaal van een nieuw begin? Van een bevrijding die ons losmaakt van wat mis liep in ons leven? Vroeg of laat maakt elke mens brokken en iedereen laat na om dingen te doen die men moest doen. We kunnen de klok niet terugdraaien. Uiteraard moeten we alles doen wat we kunnen om met onszelf in het reine te komen en het goed te maken met elkaar. Maar zelfs als we elkaar vergeven, blijft het kwaad zijn schaduw over ons werpen.

Lees meer...

Feest van de Heilige Jozef

Laatst bijgewerkt: woensdag 27 maart 2019 Gepubliceerd: vrijdag 15 maart 2019
Geschreven door Lode Caes

De maand maart is toegewijd aan Sint-Jozef. Dit artikel verschijnt halverwege de maand. Maar dat doet er niet toe, we mogen heel het jaar de Heilige Jozef vereren en tot hem bidden. Op dinsdag19 maart vieren we zijn naamfeest of feestdag.  Dat doen we o.a. om 18.00 u. in de kapel van de zusters Karmelietessen, met een plechtige gezongen eucharistieviering, voorgegaan door mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge. De dag voordien trekken we op busbedevaart naar Leuven naar de heilige Jozef en de Heilige Damiaan. Maar wat weten we over Jozef? Wie was deze heilige man?

Lees meer...

Gelovig kiezen voor een kerkelijke uitvaart

Laatst bijgewerkt: vrijdag 22 februari 2019 Gepubliceerd: donderdag 21 februari 2019
Geschreven door Lode Caes

Hoewel het misschien oneerlijk lijkt, is de dood het natuurlijke einde van het aardse leven. Voor geliefden is het hoe dan ook een pijnlijke breuk, soms tragisch. De mens kan zich moeilijk uitdrukken wanneer hij geconfronteerd wordt met de dood. De wanhoop die ons dan soms overvalt maakt ons klein, broos en machteloos. Doodservaring-op-zich kennen we niet. Maar wel de pijn en de angst, het leed dat we delen en verzachten in ons op-weg-gaan met wie zal sterven en hen die achterblijven. Wanneer zo iemand uit ons midden wegvalt, zoeken wij naar rituelen om onze dierbare met de nodige eerbied een waardig afscheid te bezorgen. In de christelijke uitvaartliturgie willen wij daarenboven als kerkgemeenschap een boodschap vol hoop meegeven.

Lees meer...