Misdienaars en acolieten@work

Laatst bijgewerkt: vrijdag 13 september 2019 Gepubliceerd: vrijdag 13 september 2019
Geschreven door Lode Caes

Sinds enkele jaren is er in onze Pastorale Eenheid een gezamenlijke ‘misdienaarswerking’. Zowel jongeren als volwassenen zetten zich in om misdienaar en acoliet te zijn tijdens de liturgie. Door hun inzet worden de eucharistievieringen mooi en verzorgd. In de weekendvieringen zijn misdienaars niet weg te denken. Zij dienen niet alleen de priester of diaken, ze dienen de hele gemeenschap. Op hun manier helpen zij ons om in de vieringen Jezus Christus op het spoor te komen. Ze bouwen mee aan de hartelijke sfeer en het feestelijke karakter van de eucharistie. En met een verzorgde intredeprocessie, met wierook, flambeeuwen, Bijbelboek, helpen zij om de overgang te maken van het leven naar het gebed. Op die manier helpen ze de andere mensen in de kerk om mee te bidden en te vieren. We spreken over jonge misdienaars (< 12 jaar), grote misdienaars (tussen 12 en 18 jaar) en acolieten (> 18 jaar)

Lees meer...

Roepingenzondag 2019

Laatst bijgewerkt: vrijdag 10 mei 2019 Gepubliceerd: zaterdag 27 april 2019
Geschreven door Lode Caes

We mogen niet vergeten: we zijn allemaal geroepen. Samen geroepen tot een leven van hoop en vreugde omdat we ons in het doopsel met Christus hebben verbonden. We worden allen uitgenodigd om Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons heeft bedacht, voor ons geluk en voor het welzijn van degenen rondom ons. Op roepingenzondag bidden we dan ook dat iedereen, maar in het bijzonder de jongeren, hun eigen levensweg zouden mogen vinden, hun eigen antwoord op Gods liefde, hoe divers die antwoorden ook mogen zijn.

Op vrijdag 10 mei vindt er om 18.00 u. in de Sint-Maarten-Sint-Niklaaskathedraal Ieper een decanale gebedsviering plaats. We willen in deze vesperdienst zingend en biddend stilstaan bij geroepen zijn, zowel de specifieke roepingen als de algemene roeping om christen te zijn. We bidden er ook voor mensen die zich op een of andere manier willen engageren in onze Kerk.

Lees meer...

De Goede Week - overzicht vieringen

Laatst bijgewerkt: maandag 22 april 2019 Gepubliceerd: zondag 07 april 2019
Geschreven door Lode Caes

De veertigdagentijd is voor ons christenen in alle opzichten van levensbelang. Het vasten is een tijd van innerlijkheid, inkeer en bekering. De lezingen in de liturgie dagen uit, ons te laten voeden door Gods woord van liefde en dat concreet te gaan beleven met anderen. De ‘Goede Week’ sluit de veertigdagentijd af. 

Elke dag van die week heeft een bijzondere kleur, vooral dan de laatste drie. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag leiden ons naar Pasen. We verdiepen er ons geloof dat Jezus met zijn lijden en sterven al onze schuld op zich heeft genomen. Voor wie dat gelooft, creëert de opstanding van Jezus Christus een nieuwe werkelijkheid. De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar het gegeven, dat de dood in Jezus’ opstanding definitief overwonnen is. Als dat geen goed nieuws is.

Een overzicht van alle vieringen in onze Pastorale Eenheid vind je hier:

Lees meer...

Op weg naar eerste Communie en Vormsel

Laatst bijgewerkt: zaterdag 27 juli 2019 Gepubliceerd: maandag 01 april 2019
Geschreven door Lode Caes

In mei en juni hebben we in onze Pastorale eenheid (PE) vele Eerste Communie- en vormselvieringen. De kinderen en jongeren worden hierop volop voorbereid. Zo hadden we de voorbije weken op verschillende plaatsen in onze PE eerste communietochten, ouderavonden, instapvieringen voor de eerste communicanten en hun ouders. Voor de vormelingen zangmomenten, Let-It-Shine, groepsdag of -namiddag en andere activiteiten.

Lees meer...

Verzoening: sacrament van bevrijding en toekomst

Laatst bijgewerkt: vrijdag 22 maart 2019 Gepubliceerd: donderdag 21 maart 2019
Geschreven door Lode Caes

“Zie, ik ga iets nieuws beginnen…” Dromen we niet allemaal van een nieuw begin? Van een bevrijding die ons losmaakt van wat mis liep in ons leven? Vroeg of laat maakt elke mens brokken en iedereen laat na om dingen te doen die men moest doen. We kunnen de klok niet terugdraaien. Uiteraard moeten we alles doen wat we kunnen om met onszelf in het reine te komen en het goed te maken met elkaar. Maar zelfs als we elkaar vergeven, blijft het kwaad zijn schaduw over ons werpen.

Lees meer...