Roepingenzondag 2019

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: zaterdag 27 april 2019
Geschreven door Lode Caes

We mogen niet vergeten: we zijn allemaal geroepen. Samen geroepen tot een leven van hoop en vreugde omdat we ons in het doopsel met Christus hebben verbonden. We worden allen uitgenodigd om Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons heeft bedacht, voor ons geluk en voor het welzijn van degenen rondom ons. Op roepingenzondag bidden we dan ook dat iedereen, maar in het bijzonder de jongeren, hun eigen levensweg zouden mogen vinden, hun eigen antwoord op Gods liefde, hoe divers die antwoorden ook mogen zijn.

Op vrijdag 10 mei vindt er om 18.00 u. in de Sint-Maarten-Sint-Niklaaskathedraal Ieper een decanale gebedsviering plaats. We willen in deze vesperdienst zingend en biddend stilstaan bij geroepen zijn, zowel de specifieke roepingen als de algemene roeping om christen te zijn. We bidden er ook voor mensen die zich op een of andere manier willen engageren in onze Kerk.

Lees meer...

Mariamaand - Meimaand 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 05 december 2019 Gepubliceerd: maandag 22 april 2019
Geschreven door Mathias Parret

Sinds de 18de eeuw is deze hele maand gewijd aan Maria! Wat is er zo bijzonder aan Maria? Waarom kom je haar beeld zo vaak tegen? Maria was de moeder van Jezus. Vanaf het begin heeft ze haar hart opengesteld voor God. Maria heeft ‘ja’ geantwoord op de vraag van God in haar leven. Ze begreep misschien niet altijd precies wat er gebeurde, maar ze bleef trouw: aan God, aan haar zoon Jezus, aan de apostelen en de eerste christenen later. Doorheen de eeuwen is Maria een voorbeeld geweest voor vele christenen. Willen we niet allemaal trouw zijn aan ons gegeven woord? Trouw aan de mensen rondom ons? Soms lukt dat, soms niet. Bij Maria vinden we steun om vol te houden, net zoals zij dat gedaan heeft! Door naar haar beeltenis te kijken, te bidden en haar onze zorgen toe te vertrouwen leren ook wij meer te vertrouwen op God in ons leven. Hieronder een overzicht van alle gebedsmomenten.

 

Lees meer...

De Goede Week - overzicht vieringen

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: zondag 07 april 2019
Geschreven door Lode Caes

De veertigdagentijd is voor ons christenen in alle opzichten van levensbelang. Het vasten is een tijd van innerlijkheid, inkeer en bekering. De lezingen in de liturgie dagen uit, ons te laten voeden door Gods woord van liefde en dat concreet te gaan beleven met anderen. De ‘Goede Week’ sluit de veertigdagentijd af. 

Elke dag van die week heeft een bijzondere kleur, vooral dan de laatste drie. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag leiden ons naar Pasen. We verdiepen er ons geloof dat Jezus met zijn lijden en sterven al onze schuld op zich heeft genomen. Voor wie dat gelooft, creëert de opstanding van Jezus Christus een nieuwe werkelijkheid. De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar het gegeven, dat de dood in Jezus’ opstanding definitief overwonnen is. Als dat geen goed nieuws is.

Een overzicht van alle vieringen in onze Pastorale Eenheid vind je hier:

Lees meer...

Op weg naar eerste Communie en Vormsel

Laatst bijgewerkt: zaterdag 27 juli 2019 Gepubliceerd: maandag 01 april 2019
Geschreven door Lode Caes

In mei en juni hebben we in onze Pastorale eenheid (PE) vele Eerste Communie- en vormselvieringen. De kinderen en jongeren worden hierop volop voorbereid. Zo hadden we de voorbije weken op verschillende plaatsen in onze PE eerste communietochten, ouderavonden, instapvieringen voor de eerste communicanten en hun ouders. Voor de vormelingen zangmomenten, Let-It-Shine, groepsdag of -namiddag en andere activiteiten.

Lees meer...

Verzoening: sacrament van bevrijding en toekomst

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: donderdag 21 maart 2019
Geschreven door Lode Caes

“Zie, ik ga iets nieuws beginnen…” Dromen we niet allemaal van een nieuw begin? Van een bevrijding die ons losmaakt van wat mis liep in ons leven? Vroeg of laat maakt elke mens brokken en iedereen laat na om dingen te doen die men moest doen. We kunnen de klok niet terugdraaien. Uiteraard moeten we alles doen wat we kunnen om met onszelf in het reine te komen en het goed te maken met elkaar. Maar zelfs als we elkaar vergeven, blijft het kwaad zijn schaduw over ons werpen.

Lees meer...