Kerkelijke Uitvaart

Laatst bijgewerkt: maandag 20 augustus 2018 Gepubliceerd: dinsdag 03 januari 2017
Geschreven door Mathias Parret

In de uitvaartliturgie viert de kerk het paasmysterie van de Heer. Ze bidt opdat wie in Christus gedoopt is, ook met Hem door de dood mag overgaan naar het eeuwig leven. In de uitvaartliturgie laat de kerk een hoopvolle boodschap klinken tot troost van allen die rouwen om het heengaan van een geliefde. Ze roept hen samen rond het gestorven lichaam van de overledene. In de afscheidsliturgie wordt hulde gebracht aan het lichaam dat hier op aarde een tempel was van de heilige Geest.

Elke uitvaart wordt met veel zorg en medeleven voorbereid en verzorgd.  De uitvaartliturgie is een belangrijk element van de rouwpastoraal. Ook na de uitvaart probeert de kerkgemeenschap de rouwende families nabij te zijn.

De voorbereiding op de uitvaart wordt besproken met de priester, diaken of gebedsvoorganger die de uitvaart voorgaat.