"Waar ben je, levende God?"

Laatst bijgewerkt: woensdag 11 november 2020 Gepubliceerd: donderdag 29 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

Het Christus-hoofd op de Allerheiligen-Allerzielengedachtenis 2020, het kaartje met de namen van onze overledenen van de voorbije twaalf maanden, is opnieuw een herkenbaar ontwerp in pen en inkt van Roos Decrock, dat ons de ongerijmdheid van 'sterven om te leven' gelovig kan duiden.

Het Christus-hoofd, met de wereldbol als achtergrond, weerspiegelt in zijn warme kleuren een bestaan van Licht en Liefde, zoals Jezus het ons tot het uiterste heeft voorgeleefd. Uit de Christus-figuur ontspringt een jong, groen takje als een hoopvolle belofte op nieuw en altijddurend, eeuwig leven na de dood bij de Vader. Wie gelovig in het leven staat, hoeft de dood niet te vrezen. Jezus zegt : "Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.".

Het ontwerp wil ons tonen dat we hier in ons aardse bestaan hoopvol en vertrouwvol in het leven mogen staan. Zoals de H. Theresia van Lisieux het verwoordde : "Ik sterf niet, ik ga het leven binnen." Het komt er op neer zich totaal over te geven aan een oneindige barmhartige en liefdevolle Vader. Dan is de dood slechts een overgang en hoeven we niets te vrezen.

Lees meer...

Reveil '20 Ieper

Laatst bijgewerkt: woensdag 11 november 2020 Gepubliceerd: vrijdag 09 oktober 2020
Geschreven door Mathias Parret

AFGELAST OMWILLE VAN DE NIEUWE CORONAMAATREGELEN

"REVEIL '20" is de naam van een ingetogen evenement op 1 november 2020 rond zonsondergang van 17h tot 18h op de begraafplaats van Ieper, te bereiken via de oude hoofdingang aan de Zonnebeekseweg.

Lees meer...

TROOSTEN ... bedding en monding voor verdriet

Laatst bijgewerkt: dinsdag 29 september 2020 Gepubliceerd: vrijdag 31 januari 2020
Geschreven door Lode Caes

Mensen zoeken troost bij elkaar en bieden elkaar ook troost. Een tegenslag, een pijnlijke gebeurtenis, een verlies of een overlijden maken een mens eenzaam en dan zoekt hij troost bij iemand die hem nabij wil zijn. Het is een van de mooiste vormen van menselijke betrokkenheid, maar ook een van de moeilijkste. Wie wil troosten, ervaart vaak een grote onmacht. En hoe moeilijk is het voor mensen om hun gevoelens te uiten en om troost te aanvaarden. Het is goed dat te onderkennen. In Adem-Tocht, de christelijke spiritualiteitsbeweging voor senioren, namen we in onze vier Ieperse groepen, die uitdaging aan door een artikel uit ons gelijknamige tijdschrift te delen van Maurits Gilissen. Deze kerngedachten kunnen ons inspireren.

Lees meer...

De goede dood

Laatst bijgewerkt: maandag 02 maart 2020 Gepubliceerd: woensdag 29 januari 2020
Geschreven door Lode Caes

Afbeelding © James Chan – Pixabay

Er is iets vreemds aan de gang in onze samenleving. Enerzijds zijn ziekte en dood uit het dagelijkse leven gebannen richting woonzorgcentra en ziekenhuizen. Anderzijds hebben we de mond vol over 'hoe' we willen sterven. We lijken wel gefascineerd door de 'goede dood' en in dat maatschappelijk spreken lijkt euthanasie een evidentie geworden. Het is op korte tijd voor heel wat mensen geruisloos het prototype geworden van die goede dood. Maar is dat wel zo evident ?

Lees meer...

REVEIL - Allerzielen alom

Laatst bijgewerkt: donderdag 05 december 2019 Gepubliceerd: woensdag 23 oktober 2019
Geschreven door Lode Caes

REVEIL 19’ is de naam van een ingetogen evenement op Allerheiligen 1 november 2019 rond zonsondergang van 17.00 tot 18.00 u. op de begraafplaats van Ieper, te bereiken via de oude hoofdingang aan de Zonnebeekseweg. Veel mensen hebben er behoefte aan om in de periode van Allerheiligen en Allerzielen meer te doen dan alleen maar een chrysant te plaatsen of een bloem neer te leggen. Een kerkhof is geen kille plek, maar een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van onze stad vormen. Met ‘REVEIL 19’ nodigt de Pastorale Eenheid Onze-Lieve -Vrouw van Vrede Ieper zoals bij de eerste editie verleden jaarmet de steun van Stad Ieper ons opnieuw uit om met woord, licht, zang en muziek onze overledenen nabij te zijn met het diepste respect voor elkaars overtuiging. Stemmige muziek en poëzie gebracht door Rik Decramer en dé Academie Ieper afdeling Muziek en Woord.

Lees meer...