Conferentie 'Contemplatieve dimensie van het christendom'

Laatst bijgewerkt: zaterdag 12 oktober 2019 Gepubliceerd: zaterdag 12 oktober 2019
Geschreven door Mathias Parret

Op woensdag 16 oktober brengt Pater Klaas Blijlevens om 19.30 u. een conferentie in de Frezenberg. Ons christelijk geloof bestaat uit contemplatie en actie, inkeer en inzet, ora et labora, bidden en werken. Onze moderne tijden durven vaak enkel het laatste te benadrukken waardoor het eerste haar even belangrijke rol dreigt te verliezen. Daarom komt Pater Klaas spreken over de contemplatieve dimensie van het geloof.

Lees meer...

Conferentie 'Geloven als christen: obstakels en steunpunten'

Laatst bijgewerkt: donderdag 26 september 2019 Gepubliceerd: zondag 22 september 2019
Geschreven door Mathias Parret

Op woensdag 25 september 2019 om 19.30 u. in de kapel van de Frezenberg, Marshofstraat 6, Vlamertinge is er de eerste conferentie van een nieuw werkjaar met kanunnik Marc Steen.

 Marc Steen is in 1959 geboren in Roeselare, is licentiaat in de wijsbegeerte en doctor in de theologie en was lange tijd professor aan de faculteit theologie in de Katholieke Universiteit Leuven en president van het Johannes XXIII-seminarie. Thans is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochiepastoraal in het bisdom Brugge.

Hij brengt een boeiende conferentie over ‘Geloven als christen: obstakels en steunpunten’.

De zusters heten ons van harte welkom!

Conferenties in de Frezenberg 2019-2020

Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 juni 2019 Gepubliceerd: zaterdag 22 juni 2019
Geschreven door Mathias Parret

Telkens om 19h30 in de kapel van de Frezenberg Karmel, Marshofstraat 6, inkom € 5 

 • 25 september 2019
  E.H. Marc Steen: Geloven als christen: eigenheid, obstakels en steunpunten
 • 16 oktober 2019
  E.H. Klaas Blijlevens: De contemplatieve dimensie van het geloof.
 • 20 november 2019
  Prof. Dr. Benedicte Lemmelijn: Mijn geloof als bijbelwetenschapper? Een broos en eerlijk antwoord.
 • 15 januari 2020
  E.H. Roger Burggraeve: 'Als een platgetrapt grassprietje; Hoe kleine goedheid een nieuwe toekomst belooft.'
 • 18 maart 2020
  E.H. Geert Morlion: Altijd op zoek... naar spiritualiteit

Conferentie in de Frezenberg: Vriendschap met Christus, jongeren en mensen in nood

Laatst bijgewerkt: donderdag 16 mei 2019 Gepubliceerd: maandag 06 mei 2019
Geschreven door Lode Caes

Op de laatste avond van deze conferentiereeks in dit werkjaar, op woensdag 15 mei om 19.30 u. in de kapel van de Frezenberg (Marshofstraat 6), getuigt Tine De Leeuw, vanuit de Sint-Michielsbeweging, over vriendschap met Christus, jongeren en mensen in nood. De zusters Karmelietessen heten ons van harte welkom.

Lees meer...

Paasconferentie in de Frezenberg: de Gekruisigde leeft

Laatst bijgewerkt: donderdag 25 april 2019 Gepubliceerd: maandag 01 april 2019
Geschreven door Lode Caes

Op woensdag 24 april om 19.30 u. brengt kanunnik Stefaan Franco, bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie en sacramenten een conferentie in de kapel van de Frezenberg (Marshofstraat 6). Leven en handelen vanuit Pasen. Ideaal om ons te verdiepen in het feest van Pasen dat we nu mogen vieren en in de Paastijd bijzonder mogen doorleven. De zusters Karmelietessen heten ons van harte welkom!