Agenda

Geen activiteiten gevonden

LEERHUIS 2024-25: De kleine profeten

Laatst bijgewerkt: zondag 30 juni 2024 Gepubliceerd: zondag 30 juni 2024
Geschreven door Lode Caes

De Bijbel beter leren kennen, dicht bij huis

De Pastorale Eenheid biedt een reeks van acht maandelijkse bijeenkomsten aan voor iedereen die interesse heeft. Je hoeft dus geen expert of 'Schriftgeleerde' te zijn. De bereidheid om gedurende een klein jaar lerend met een groepje op weg te gaan volstaat.

Kleine omvang, grote inspiratie

Hoorde u al van Amos of Hosea? Zegt de naam van Micha u iets? De profeet Jona zal u zich wel bekend in de oren klinken, maar wat met Joël of Habakuk? In 2024-2025 verkennen we enkele van de twaalf kleine profeten. Hun geschriften zijn een verborgen schat in het hart van de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Ze worden 'klein' genoemd omwille van de lengte van de teksten, maar ze zijn daarom niet minder inspirerend. Even goed als de 'grote' Jeremia, Jesaja of Ezechiël zijn de kleine profeten scherpe zieners die de tekenen van de tijd lezen. Hoe is God

(soms verborgen) aan het werk? Voor welke uitdagingen staat het godsvolk wil het zijn roeping niet mislopen? Profeten klagen onrecht en hypocrisie aan, maar ze bemoedigen ook. Ze houden ons een spiegel voor. Het zijn stemmen van bekering en hoop voor deze tijd.

Lees meer...

BIJBELS LEERHUIS 2022-2023: 'Hij nam het woord en onderrichtte hen' Mt 5,2

Laatst bijgewerkt: zondag 16 oktober 2022 Gepubliceerd: zaterdag 20 augustus 2022
Geschreven door Lode Caes

Een diepgaande kennismaking met de woorden van Jezus in het evangelie volgens Matteüs als bron van inspiratie voor het geloofsleven vandaag. Eind november 2022 start het A-jaar in het zondagslectionarium. We lezen dan voornamelijk uit het evangelie volgens Matteüs. Daarom stellen we het Bijbels Leerhuis 2022-23 in het teken daarvan.

Het is typisch voor Matteüs dat de woorden van Jezus samengebracht zijn in vijf grote toespraken, elk rond een centraal thema:

De bergrede: 'grondwet van het Rijk der hemelen'
De zendingsrede: hoe het Evangelie in de wereld brengen?
De parabelrede: waar en hoe is het Rijk van God?
De kerkelijke rede: gemeenschap vormen
De eschatologische rede: het oordeel van de Mensenzoon.

In acht bijeenkomsten en een feestelijk slotmoment verdiepen we ons samen in deze teksten. Hoe kunnen we de woorden van Jezus beter en dieper verstaan? Hoe kunnen ze ons inspireren en begeleiden om vandaag in deze samenleving christen te zijn?

Lees meer...

LEERHUIS 2020-2021 De Psalmen

Laatst bijgewerkt: woensdag 07 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 08 augustus 2020
Geschreven door Lode Caes

Om de twee jaar organiseren we in onze Pastorale Eenheid een Leerhuis voor geloof en pastoraal' i.s.m. met het CVV in onze Vlaamse bisdommen. De voorbije edities stonden telkens in het teken van één of meer Bijbelse figuren : Abraham (LH9), een schare van Bijbelse vrouwen (LH8) en Jesaja (LH7). Deze keer staat in het Leerhuis hetBoek van de Psalmen’ centraal. De psalmen vormen vanaf onze vroegste geschiedenis als volk van God tot op vandaag één van de grote pijlers van het gebedsleven. Ze worden wel een keer ‘de Bijbel in het kort’ genoemd. Alle grote momenten uit de Bijbelse geschiedenis en alle menselijke thema’s komen erin voor, maar dan op de wijze van het bidden. Er wordt in dit boek werkelijk ‘in alle toonaarden’ gezongen.

In zeven bijeenkomsten staan we stil bij de verschillende genres in het psalmboek: pelgrimspsalmen, psalmen van vertrouwen, klaagpsalmen, koningspsalmen, boetepsalmen, paas- en scheppingspsalmen. Gaandeweg ontdekken we dat deze oude woorden ook vandaag ons gebed kunnen worden.

Lees meer...

Bidden met Psalmen

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 september 2020 Gepubliceerd: zaterdag 08 augustus 2020
Geschreven door Lode Caes

Mijn psalmboek: mijn vreugde! – psalterium meum gaudium meum”, Augustinus van Hippo, (+430). Een bron van vreugde ligt in de psalmen opgeborgen, zo getuigt de kerkvader. Gelukkig wie tot die ontdekking mag doorstoten! De 150 oudtestamentische psalmen behoren immers tot het mooiste wat de menselijke literatuur heeft voortgebracht. Zij zijn een spiegel van de menselijke ziel. Zij verwoorden wat in mensen omgaat, wat hen bezielt en staande houdt. In de psalmen leert men niet alleen God, maar vooral ook zichzelf kennen. De eeuwen door werden en worden zij gebeden en gezongen.

Lees meer...

Leerhuis Johannes - Oecumenische Bijbelstudie 2019-2020

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: maandag 26 augustus 2019
Geschreven door Lode Caes

Ieper kent een lange traditie van oecumene. Komend werkjaar willen we deze verbondenheid opnieuw concreet vorm geven en heraanknopen met een oude traditie: de Oecumenische Bijbelstudie. Christenen van elke geloofstraditie en natuurlijk ook iedereen die geïnteresseerd is in de Bijbel zijn welkom. Elk leest de Bijbel vanuit zijn of haar eigen achtergrond in gedachten. We zijn ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren en op die manier nieuwe schatten zullen opdelven uit de Bijbel die we op onszelf alleen wellicht gemist hadden. We komen daarom bij elkaar met respect voor ieders traditie. We zullen dit werkjaar 2019-2020 het Johannesevangelie met elkaar lezen.

Lees meer...