Agenda

5 juli

Oecumenische Bijbelstudie over het boek ‘Handelingen van de apostelen’  

Het boek ‘Handelingen van de

...

2 aug

Oecumenische Bijbelstudie over het boek ‘Handelingen van de apostelen’  

Het boek ‘Handelingen van de

...

LEERHUIS 2020-2021 De Psalmen

Laatst bijgewerkt: woensdag 07 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 08 augustus 2020
Geschreven door Lode Caes

Om de twee jaar organiseren we in onze Pastorale Eenheid een Leerhuis voor geloof en pastoraal' i.s.m. met het CVV in onze Vlaamse bisdommen. De voorbije edities stonden telkens in het teken van één of meer Bijbelse figuren : Abraham (LH9), een schare van Bijbelse vrouwen (LH8) en Jesaja (LH7). Deze keer staat in het Leerhuis hetBoek van de Psalmen’ centraal. De psalmen vormen vanaf onze vroegste geschiedenis als volk van God tot op vandaag één van de grote pijlers van het gebedsleven. Ze worden wel een keer ‘de Bijbel in het kort’ genoemd. Alle grote momenten uit de Bijbelse geschiedenis en alle menselijke thema’s komen erin voor, maar dan op de wijze van het bidden. Er wordt in dit boek werkelijk ‘in alle toonaarden’ gezongen.

In zeven bijeenkomsten staan we stil bij de verschillende genres in het psalmboek: pelgrimspsalmen, psalmen van vertrouwen, klaagpsalmen, koningspsalmen, boetepsalmen, paas- en scheppingspsalmen. Gaandeweg ontdekken we dat deze oude woorden ook vandaag ons gebed kunnen worden.

Lees meer...

Bidden met Psalmen

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 september 2020 Gepubliceerd: zaterdag 08 augustus 2020
Geschreven door Lode Caes

Mijn psalmboek: mijn vreugde! – psalterium meum gaudium meum”, Augustinus van Hippo, (+430). Een bron van vreugde ligt in de psalmen opgeborgen, zo getuigt de kerkvader. Gelukkig wie tot die ontdekking mag doorstoten! De 150 oudtestamentische psalmen behoren immers tot het mooiste wat de menselijke literatuur heeft voortgebracht. Zij zijn een spiegel van de menselijke ziel. Zij verwoorden wat in mensen omgaat, wat hen bezielt en staande houdt. In de psalmen leert men niet alleen God, maar vooral ook zichzelf kennen. De eeuwen door werden en worden zij gebeden en gezongen.

Lees meer...

Leerhuis Johannes - Oecumenische Bijbelstudie 2019-2020

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: maandag 26 augustus 2019
Geschreven door Lode Caes

Ieper kent een lange traditie van oecumene. Komend werkjaar willen we deze verbondenheid opnieuw concreet vorm geven en heraanknopen met een oude traditie: de Oecumenische Bijbelstudie. Christenen van elke geloofstraditie en natuurlijk ook iedereen die geïnteresseerd is in de Bijbel zijn welkom. Elk leest de Bijbel vanuit zijn of haar eigen achtergrond in gedachten. We zijn ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren en op die manier nieuwe schatten zullen opdelven uit de Bijbel die we op onszelf alleen wellicht gemist hadden. We komen daarom bij elkaar met respect voor ieders traditie. We zullen dit werkjaar 2019-2020 het Johannesevangelie met elkaar lezen.

Lees meer...

Leerhuis Op stap met Abraham 2018-2019

Laatst bijgewerkt: maandag 15 juni 2020 Gepubliceerd: woensdag 05 september 2018
Geschreven door Lode Caes

Om de twee jaar organiseren we in onze Pastorale Eenheid i.s.m. CCV Brugge, het Grootseminarie en de Bijbeldienst een 'Leerhuis voor geloof en pastoraal' in ons bisdom. De voorbije edities stonden telkens in het teken van één of meer Bijbelse figuren : Jesaja en een schare van Bijbelse vrouwen. Met de keuze voor Abraham richt de komende editie zich op de eerste van de aartsvaders uit Genesis.

Lees meer...

Leerhuis Augustinus 2017-2018

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: vrijdag 06 oktober 2017
Geschreven door Mathias Parret

Eén van hart en ziel …

op weg naar God. Dit jaar geen klassiek CCV-leerhuis maar een gelegenheid om ons even te verdiepen in het leven, werk en spiritualiteit van Sint-Augustinus (354-430). Geen onschuldig intermezzo maar een geleide ontmoeting met en door de kerkvader in het spoor van de levende Heer zelf.
Een hartstochtelijke zoektocht naar waarheid, goedheid en schoonheid.

Lees meer...