Agenda

29 nov
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (4)
29 nov 2022 19:00 - 21:00
24 jan
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (5)
24 jan 2023 19:00 - 21:00
21 feb
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (6)
21 feb 2023 19:00 - 21:00
21 mrt
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (7)
21 mrt 2023 19:00 - 21:00
25 apr
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (8)
25 apr 2023 19:00 - 21:00

Wat Sint-Maarten ons leert over 'nooit meer oorlog'.

Laatst bijgewerkt: maandag 07 november 2022 Gepubliceerd: zondag 06 november 2022
Geschreven door Lode Caes

Het komt mooi samen 

Wapenstilstand en Sint-Maarten. 

Is dat toeval of wijst hij ons met zijn leven de weg naar vrede?

We zijn als mensheid tot veel in staat. Zoveel goeds en zoveel moois heeft de mens in de loop van zijn geschiedenis tot stand gebracht. Beschaving en creativiteit hebben wonderen verricht, tot op vandaag. Maar er wordt ook een ander spoor getrokken doorheen diezelfde geschiedenis. Een spoor van onrecht en uitbuiting, van oorlog en geweld.

+ OVERZICHT HERDENKINGSMOMENTEN WAPENSTILSTAND 10-11 NOVEMBER 2022

Lees meer...

Alles is gezegend

Laatst bijgewerkt: zondag 30 oktober 2022 Gepubliceerd: zondag 30 oktober 2022
Geschreven door Lode Caes

Dit kan wel eens de boodschap zijn die christenen verkondigen! Als vrije mens mogen wij ons vertrouwen stellen op God, die ons aanvaardt en bemint.

Op 17 oktober 2022 verzamelden heel wat teamleden, parochieassistenten, diakens en priesters in het diocesaan dienstenhuis Groenhove in Torhout voor de theologisch-pastorale studiedag in het teken van de verkondiging. Verkondiging staat dit jaar centraal in het driejarig missionair traject van ons bisdom. Vorig jaar maakten we de beweging naar binnen, we lieten ons inspireren door het evangelie dat we deelden met elkaar. Dit jaar zetten we de stap naar buiten, we delen het evangelie, het goede nieuws. In het derde jaar gaan we in op het belang van gemeenschapsvorming in de stijl van het evangelie. 

Bisschop Lode was de centrale spreker op de studiedag.

Lees meer...

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN: opgaan naar het licht van Gods Liefde

Laatst bijgewerkt: maandag 07 november 2022 Gepubliceerd: vrijdag 28 oktober 2022
Geschreven door Lode Caes

Het kaartje met de namen van onze overledenen van de voorbije twaalf maanden, dat met Allerheiligen-Allerzielen of de eerstkomende weken tijdens de vieringen als gedachtenis wordt uitgereikt, is opnieuw een herkenbaar ontwerp van de hand van Roos  Decrock. Zelf duidt ze gelovig haar werk als volgt: 

“Voor gelovige mensen is sterven slechts de overgang naar een eeuwig leven, vol liefde en goedheid. Het is een bevrijding van alle pijn en verdriet. Het is een reis naar het vriendelijke Licht van de Liefde. Want GOD is LIEFDE. Op aarde kunnen wij ons verheugen op de LIEFDE die ons wacht, want al wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven hebben. Hier op aarde is de boodschap licht te zijn voor elkaar en in Jezus’ spoor zo onze hemel te verdienen. Gelovige mensen beleven elke dag als een geschenk. Ze geloven dat het leven niet stopt bij de laatste adem. De geborgenheid in Gods hand is een vast geloof. God heeft het eerste en het laatste woord.” 

In het Licht van Gods liefde komen te staan is dan wel helend maar dat begint eerst met de vinger op de te helen wonden te leggen, op wat onaf en onvoltooid is gebleven.

Lees meer...

Nieuw schooljaar vol vertrouwen

Laatst bijgewerkt: dinsdag 11 oktober 2022 Gepubliceerd: dinsdag 30 augustus 2022
Geschreven door Lode Caes

Wij wensen alle leerlingen, leerkrachten en directies een bemoedigende start toe van het nieuwe schooljaar. Vanuit pastoraal oogpunt gaan we een heel jaar lang op zoek naar lichtpuntjes om er vertrouwvol en voluit voor te gaan. We willen – ondanks alle obstakels in deze moeilijke tijd – de weg van de hoop blijven bewandelen. Opvoeden is steeds weer hoop en vertrouwen aanwakkeren. Ook geloven is je in vertrouwen en vol hoop overgeven en zo angst en onzekerheid bedwingen. Katholieke dialoogscholen hebben als geen andere weet van lichtbronnen uit diverse religieuze tradities die perspectief bieden.

Lees meer...

Bedevaart Langewaede

Laatst bijgewerkt: dinsdag 30 augustus 2022 Gepubliceerd: maandag 18 juli 2022
Geschreven door Lode Caes

Op woensdag 17 augustus gaat onze Pastorale Eenheid op bedevaart naar de kapel van Langewaede Iepersteenweg in Merkem. De gebedsviering vangt aan om 09.00 u.. Na de viering wordt aan alle aanwezigen een traktaat aangeboden in de herberg 'Langewaede' aan de overkant van de kapel. Verplaatsing op eigen initiatief (auto-carpooling, fiets, …)

Lees meer...