Agenda

Geen activiteiten gevonden

VASTENTIJD: Een pleidooi voor Stilte, Soberheid en Solidariteit

Laatst bijgewerkt: zaterdag 17 februari 2024 Gepubliceerd: zaterdag 17 februari 2024
Geschreven door Lode Caes

In een aantal kerken of kapellen van Woonzorgcentra vonden aswoensdagvieringen plaats. Het doet deugd om dan toch een beetje onverhoopt zoveel mensen welkom te heten. Het doet hoe dan ook deugd dat zovelen de veertigdagentijd ernstig willen nemen en bereid zijn om goed voorbereid, midden in het leven, de weg naar Pasen te gaan. Wat je ervan maakt is deels persoonlijk maar het helpt zeker als je je daarbij gedragen voelt door een geloofsgemeenschap die je omringt.

Vasten klinkt voor nogal wat mensen eerder negatief. Je moet iets derven of je iets ontzeggen. Meegezogen in de mallemolen van het leven worden we veeleer geleefd dan dat we leven. De vastentijd is een tijd bij uitstek om even op de rem te gaan staan en in te zetten op 'kwaliteit' boven kwantiteit. Opnieuw opteren voor al wat mooi, schoon en goed is in het leven. Drie s-woorden Stilte - Soberheid - Solidariteit zetten ons bij deze zoektocht op het juiste pad.

Stilte

Stilte heeft veel van doen met tijd maken voor onszelf en voor God. Ook Jezus kon daar niet zonder. Hij trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen omdat hij vanuit zijn bewogenheid uit nood, onophoudelijk van alle kanten werd aangeklampt. Niemand houdt dat vol. In die stilte kunnen wij net als hij ons doen en laten afstemmen op wat God van ons verlangt en ons door Hem laten dragen. Die stilte kun je overal vinden thuis, in de natuur, in een kerkgebouw... Essentieel en daar begint het mee, is dat je er tijd voor maakt.

Soberheid

Soberheid heeft veel te maken met je relatie tot je eigen lichaam. Waar hang je bovenmatig aan vast. Er is niets mis met het genieten van de goede dingen des levens want ze staan nu eenmaal voor kwaliteit. Die ontwaardt echter als het van het goede teveel wordt, als de kwantiteit de bovenhand haalt. Minderen kan heilzaam zijn. Soberheid doet ons de vraag stellen wat ons belet ten gronde te leven. Dat kan een moeilijk in te tomen hang naar genot en zelfbevestiging (likes) zijn of ijverzucht, die je vervreemden van jezelf en je omgeving. Alles wat je onvrij en afhankelijk maakt. Soberheid, delen van het teveel kan paradoxaal van ons vrijere en gelukkiger mensen maken.

Solidariteit

Dat leidt tot solidariteit met de wijde wereld.Via de actie Broederlijk Delen worden we deze keer opgeroepen ons solidair op te stellen met het volk van Congo. Een land met enorme mogelijkheden wat zijn inwoners niet kan geven wat het te bieden heeft, omdat het klem zit in een funest machtsspel dat hier en ginder gespeeld wordt.

Gerechtigheid doen is zo te handelen dat 'iedereen' er beter van wordt. Het begint al in het gewone leven met je af te vragen waarmee je iemand een plezier kan doen met iets wat in je mogelijkheden ligt. Solidariteit is een uitnodiging om de band met je medemensen die onder druk staan te versterken. We hebben nood aan elkaar. Samen gaat het zoveel beter.

"Dat deze vastentijd voor ons een echt een tijd zijn dat we samen op weg mogen gaan naar meer vrijheid en kwaliteit van leven!" aldus deken Miguel in zijn homilie in de Sint-Maartenskathedraal n.a.v. Aswoensdag, een pleidooi voor Stilte, Soberheid en Solidariteit.

 

DECANALE NIEUWJAARSBIJEENKOMST PASTORALE TEAMS: God is aanwezig in elk leven

Laatst bijgewerkt: maandag 05 februari 2024 Gepubliceerd: zaterdag 20 januari 2024
Geschreven door Lode Caes

Op de decanale nieuwjaarsbijeenkomst voor pastorale teams vergeleek deken Miguel Dehondt zijn decanaat Ieper-Poperinge met een grote pan paëlla.

Een amalgaan van zeer verscheiden ingrediënten die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben maar dat eenmaal klaargemaakt en opgediend toch bijzonder lekker kan smaken.

Hoe die chemie tot stand komt is dan een goed bewaard keukengeheim.

Zo is het ook met ons geloof en kerkzijn en hoe je die op vandaag verbindt en serveert lijkt wel de vraag van één miljoen.

Toch de moeite om daar vooraf onder begeleiding van Joris Vancoppenolle, educatief medewerker van het bisdom, en geïnspireerd door de Emmaüsgangers even dieper op in te gaan.

'Ze spraken er over onder elkaar' (Lc. 24,14).

Lees meer...

OVER GOEDE VOORNEMENS IN 2024:De Bijbel in één jaar

Laatst bijgewerkt: vrijdag 02 februari 2024 Gepubliceerd: zondag 07 januari 2024
Geschreven door Lode Caes

Goede voornemens hebben we allemaal wel. 

En zeker in januari proberen we ons leven 

weer vol goede moed 

ietwat strakker op de rails te zetten.

Lees meer...

EEN NIEUW JAAR, een gelukkig jaar?

Laatst bijgewerkt: vrijdag 02 februari 2024 Gepubliceerd: woensdag 03 januari 2024
Geschreven door Lode Caes

“Een nieuw jaar begint met Gods genade en eindigt met Zijn trouw.

Dat elk van ons in 2024

Zijn liefde mag ervaren.

Gelukkig nieuwjaar!”

Omdat christenen elkaar in de kersttijd 'Gelukkig Nieuwjaar' wensen, krijgt die wens meteen een rijke Bijbelse achtergrond.

- Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 P 3:13)
 
- En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” (Openbaring 21, 3)
 

Lees meer...

Geloof doorgeven aan de volgende generaties ...

Laatst bijgewerkt: maandag 05 februari 2024 Gepubliceerd: dinsdag 26 december 2023
Geschreven door Lode Caes

Uit het grote Europese waardenonderzoek blijkt dat elke nieuwe generatie minder kerkelijk én gelovig is dan de vorige. Het is geen evidentie meer om het geloof door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. We hebben er al misschien node mee leren leven maar voelen het toch aan als een verlies. Een gemis dat steevast aan de oppervlakte komt tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten van Adem-Tocht. We voelen ons onmachtig of tekortschieten zoeken naar remedies of wijzen wel eens gefrustreerd anderen beschuldigend met de vinger.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Lees meer...