Agenda

Geen activiteiten gevonden

PINKSTEREN, de Geest als Trooster

Laatst bijgewerkt: zaterdag 29 mei 2021 Gepubliceerd: vrijdag 21 mei 2021
Geschreven door Lode Caes

Waarmee zouden we het Pinksterfeest kunnen vergelijken? Het is zo’n mooi feest, maar buiten de ‘terrasjesgekte’ is er niet bijster veel enthousiasme te bespeuren onder de bevolking. Het feest van de Heilige Geest veroorzaakt weinig geestdrift. Het is zeker in onze tijd vooral een ingetogen feest.

Een herdenken van wat er destijds gebeurd is met de leerlingen van Jezus en een voorzichtig zoeken naar wat dat voor ons in deze tijd kan betekenen.

Afbeelding ©Gerd Altmann – Pixabay

Lees meer...

HEMELVAART, verder gaan in de Geest

Laatst bijgewerkt: vrijdag 21 mei 2021 Gepubliceerd: dinsdag 11 mei 2021
Geschreven door Lode Caes

Het zou niet eerlijk zijn te doen alsof de vrienden van Jezus na zijn dood, na zijn sterven geen diepgaand rouwproces zouden hebben gehad. Dan zou het evangelie volkomen buiten hun leven zijn komen te staan. En niemand zou zich hierin ook maar herkennen. Natuurlijk waren die mensen totaal ontredderd. Want Jezus was dood. Hun hoop lag in duigen. Als Kerk besteden wij niet zoveel aandacht aan het gebeuren. Er is de dag van Goede Vrijdag waarop we het gemis mogen voelen, maar de dag erna moet het zeker over zijn. Dan haasten we ons om te zeggen dat de Heer verrezen is. Maar eigenlijk is dat niet reëel.

Lees meer...

Langs dezen weg zet geenen voet of zeg Weesgegroet Maria ...

Laatst bijgewerkt: vrijdag 21 mei 2021 Gepubliceerd: maandag 26 april 2021
Geschreven door Lode Caes

Op vele plaatsen bestaat nog de hardnekkige maar toch teruglopende traditie om in de meimaand, in groep de rozenkrans te bidden aan een van die vele veldkapelletjes. Op het eerste gezicht lijken ze in het landschap, als klein historisch erfgoed, de stille getuigen te zijn van een verleden zonder veel toekomst. Die zwakte is echter ook hun kracht omdat ze de veruitwendiging zijn van een diepgewortelde volksreligiositeit.

Lees meer...

De Kerk is fantastisch !

Laatst bijgewerkt: maandag 26 april 2021 Gepubliceerd: donderdag 15 april 2021
Geschreven door Lode Caes

In een peiling in 2018 naar vertrouwen in instituties, bungelde de Kerk met nauwelijks 11 procent helemaal onderaan het lijstje. Als je de Kerk genegen bent, behoor je net als kerkjurist Rik Torfs tot dat kleine kransje, en al helemaal als je met hem zoals in zijn boekje ‘De Kerk is fantastisch’ de loftrompet over de Kerk steekt. Daarin bezingt hij in acht coupletten de luister van de rooms-katholieke Kerk: haar gebouwen, haar geloof in de verrijzenis, haar functie als veldhospitaal en oase, een plek van schoonheid en humor, een pleisterplaats voor (on)gelovigen en … een oord van verrotting, ook dat laatste beschouwt hij als iets positiefs. Torfs benoemt expliciet het kwaad in de Kerk, maar hoedt zich voor een genadeloze kritiek op het instituut. Kerk en geloof zijn voor hem geen synoniemen, en de wandaden van geestelijken of mede-gelovigen hebben zijn geloof dus niet aangetast. Maar juist in haar onvolmaaktheid ziet hij iets fantastisch, die liefde kan opwekken. ‘Gebreken maken de geliefde tot wie hij of zij is.’ en ‘Enkel in de Kerk kun je nog in alle rust onvolmaakt zijn zonder hypocriet te zijn.’

Lees meer...

WANDELTOCHT 'De kruisweg van Jezus'

Laatst bijgewerkt: maandag 26 april 2021 Gepubliceerd: vrijdag 26 maart 2021
Geschreven door Lode Caes

 

Nog tot zondag 25 april 2021: Een wandeltocht (4,3 km) voor het hele gezin. In deze tocht maak je kennis met de vijftien kruisweghaltes. Bij iedere halte komen twee staties aan bod. Scan met je smartphone telkens de QR-code om toegang te krijgen tot de fiche met meer informatie. Op die fiche vind je telkens een stukje van het verhaal van Jezus met enkele reflectievragen en een opdracht.

Lees meer...