WANDELTOCHT 'De kruisweg van Jezus'

Laatst bijgewerkt: maandag 26 april 2021 Gepubliceerd: vrijdag 26 maart 2021
Geschreven door Lode Caes

 

Nog tot zondag 25 april 2021: Een wandeltocht (4,3 km) voor het hele gezin. In deze tocht maak je kennis met de vijftien kruisweghaltes. Bij iedere halte komen twee staties aan bod. Scan met je smartphone telkens de QR-code om toegang te krijgen tot de fiche met meer informatie. Op die fiche vind je telkens een stukje van het verhaal van Jezus met enkele reflectievragen en een opdracht.

Lees meer...

Van Stille Zaterdag naar Pasen

Laatst bijgewerkt: vrijdag 26 maart 2021 Gepubliceerd: vrijdag 26 maart 2021
Geschreven door Lode Caes

 

Een stil vermoeden en geen zekerheid …

Zo is het begonnen, zoals liefde tussen mensen begint met een schuchter ontmoeten zonder woorden, vermoeden slechts en schuchter dromen.

Stille Zaterdag doet ons waken bij een unieke dode Jezus de heer, de profeet.

Hier is verdriet op zijn plaats, rust, rouw en stilte.

Verdriet en uitzichtloosheid zijn de nuchtere realiteit wanneer lijden en dood ons treffen in onze families en onze relaties. Er is niet altijd troost voorhanden.

Lees meer...

VASTENBEZINNING - mensen verlossen, door zelf mee te lijden?

Laatst bijgewerkt: maandag 05 april 2021 Gepubliceerd: zaterdag 20 maart 2021
Geschreven door Lode Caes

In deze op het eerste zicht welles-nietsvraag van deze vastenconferentie, betrekt jezuïet en arts Marc Desmet (°1956, Roeselare) zijn meer dan twintig jaar ervaring als hoofd van de palliatieve dienst van het Jessaziekenhuis in Hasselt om God en mens liefdevol te verbinden in het lijden. Hij schreef onder andere de boeken “Is lijden mensonwaardig?” en “Euthanasie, waarom niet?”. Sinds 31 juli 2020 is hij regionaal overste van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten.

Lees meer...

ASWOENSDAG: boete en verzoening

Laatst bijgewerkt: maandag 15 maart 2021 Gepubliceerd: donderdag 11 februari 2021
Geschreven door Lode Caes

Keert tot Mij terug. Indringend klinkt deze roep van de Heer in de eerste lezing van Aswoensdag, een smeekbede bij de aanvang van de veertigdagentijd. En waarom? Waar zijn we dan wel, dat wij ons moeten omkeren en terugkeren? Waar speelt ons leven zich af? Het doet me denken aan die eerste vraag van God aan de mens: “Waar zijt gij?” Of met de gedurfde woorden van Sint-Bernardus van Clairvaux: “Wat een wonder: God op zoek naar de mens. En wat een waardigheid voor de mens: gezocht te worden door God! Dat is het allereerste!” Daarmee begint de veertigdagentijd: Keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. 

Lees meer...

ASWOENSDAG in 5 vragen en antwoorden

Laatst bijgewerkt: donderdag 11 februari 2021 Gepubliceerd: donderdag 11 februari 2021
Geschreven door Lode Caes

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Een 'eigen-aardig' feest dat nogal wat vragen oproept. Christenen laten zich die dag tekenen met een askruisje, dat herinnert aan de eindigheid van het leven. Enkele van de meest gestelde vragen ...

Lees meer...