Agenda

Geen activiteiten gevonden

Open Beraad Vieringen

Laatst bijgewerkt: woensdag 06 november 2019 Gepubliceerd: woensdag 06 november 2019
Geschreven door Lode Caes

 

In het voorjaar werd in onze Pastorale Eenheid een enquête gehouden over de vieringen in onze kerken, een initiatief van de Werkgroep Liturgie en Gebed. Aanvankelijk werd bij de start van deze werkgroep geijverd om de vieringen kwaliteitsvol in te vullen en in de mate van het mogelijke te uniformiseren of wat te stroomlijnen. Daarna kwam de vraag hoe we meer mensen in onze vieringen konden krijgen. We vroegen ons af wat de mensen goed of minder aan de bestaande vieringen vonden. Zo werd beslist een rondvraag te organiseren. Al de antwoorden werden tijdens de grote vakantie grondig gelezen en geanalyseerd. Bij de start van het nieuwe werkjaar werden de conclusies besproken in het team en de werkgroep. Graag willen wij deze nu in grote lijnen met iedereen delen en verder ter sprake brengen in het Open Beraad van dinsdag 26 november 2019 om 19.00 u. in zaal Familiekring, Crescendostraat in Ieper.

Lees meer...

Mariamaand - Meimaand 2019

Laatst bijgewerkt: zondag 02 juni 2019 Gepubliceerd: maandag 22 april 2019
Geschreven door Mathias Parret

Sinds de 18de eeuw is deze hele maand gewijd aan Maria! Wat is er zo bijzonder aan Maria? Waarom kom je haar beeld zo vaak tegen? Maria was de moeder van Jezus. Vanaf het begin heeft ze haar hart opengesteld voor God. Maria heeft ‘ja’ geantwoord op de vraag van God in haar leven. Ze begreep misschien niet altijd precies wat er gebeurde, maar ze bleef trouw: aan God, aan haar zoon Jezus, aan de apostelen en de eerste christenen later. Doorheen de eeuwen is Maria een voorbeeld geweest voor vele christenen. Willen we niet allemaal trouw zijn aan ons gegeven woord? Trouw aan de mensen rondom ons? Soms lukt dat, soms niet. Bij Maria vinden we steun om vol te houden, net zoals zij dat gedaan heeft! Door naar haar beeltenis te kijken, te bidden en haar onze zorgen toe te vertrouwen leren ook wij meer te vertrouwen op God in ons leven. Hieronder een overzicht van alle gebedsmomenten.

 

Lees meer...

Festival Venite Adoremus

Laatst bijgewerkt: dinsdag 27 november 2018 Gepubliceerd: donderdag 22 november 2018
Geschreven door Lode Caes

dat zijn 11 doorlopende dagen en nachten van eucharistische aanbidding

van 15 tot 25 november 2018

om het feest van Christus Koning, dat het liturgisch jaar afsluit, voor te bereiden, gaande van plaats tot plaats. De deelnemers zijn parochies of religieuze gemeenschappen en zelfs rusthuizen. Elke plaats schrijft zich idealiter voor een dag of een hele nacht in. In 2007 is het Festival begonnen in drie parochies. Het is daarna verder in Brussel en in het hele bisdom Mechelen-Brussel gegroeid. Sinds 2014 hebben andere bisdommen zich erbij aangesloten.

Lees meer...

Gebedsdienst voor roepingen

Laatst bijgewerkt: dinsdag 14 augustus 2018 Gepubliceerd: zondag 15 april 2018
Geschreven door Mathias Parret

Iedereen is welkom om met het decanaat Ieper samen te bidden voor nieuwe roepingen in onze kerk. We doen dat op zondag 22 april 2018 om 16.00 uur in de kerk van Sint-Jacob.

Bidden wij samen om nieuwe christenen, nieuwe gelovigen en nieuwe herders.

Kindje Jezus van Praag

Laatst bijgewerkt: dinsdag 14 augustus 2018 Gepubliceerd: donderdag 11 januari 2018
Geschreven door Mathias Parret

Op zondag 21 januari 2018 is er om 15h00 in de kathedraal een gebedsdienst met kinderzegening t.e.v. het Kindje Jezus van Praag.
Iedereen is er van harte welkom!

Meer artikelen...