Agenda

Geen activiteiten gevonden

Open Beraad Vieringen

Laatst bijgewerkt: donderdag 28 november 2019 Gepubliceerd: woensdag 06 november 2019 Geschreven door Lode Caes

 

In het voorjaar werd in onze Pastorale Eenheid een enquête gehouden over de vieringen in onze kerken, een initiatief van de Werkgroep Liturgie en Gebed. Aanvankelijk werd bij de start van deze werkgroep geijverd om de vieringen kwaliteitsvol in te vullen en in de mate van het mogelijke te uniformiseren of wat te stroomlijnen. Daarna kwam de vraag hoe we meer mensen in onze vieringen konden krijgen. We vroegen ons af wat de mensen goed of minder aan de bestaande vieringen vonden. Zo werd beslist een rondvraag te organiseren. Al de antwoorden werden tijdens de grote vakantie grondig gelezen en geanalyseerd. Bij de start van het nieuwe werkjaar werden de conclusies besproken in het team en de werkgroep. Graag willen wij deze nu in grote lijnen met iedereen delen en verder ter sprake brengen in het Open Beraad van dinsdag 26 november 2019 om 19.00 u. in zaal Familiekring, Crescendostraat in Ieper.

Dit zijn alvast de belangrijkste conclusies:

– Veel mensen zijn tevreden.

– Veel mensen bezoeken meerdere kerken in de Pastorale Eenheid.

– Opmerkingen komen vooral van parochies waar recente grote veranderingen hebben plaatsgevonden.

– Er bestaat een nood aan een manier om vragen te kunnen stellen of opmerkingen te delen.

– Er komen maar weinig concrete tips waar we iets mee kunnen doen, weinig echt antwoorden op de vragen.

– Er zijn meer opmerkingen over de vorm dan over de inhoud.

Een aantal zaken worden als positief ervaren:

schermen, kleurtafel, persoonlijke begroeting, aangepaste liederen, voorbeden, bloemen, mooie zang en orgel en afwisselende voorgangers, blaadjes met de gezongen liedjes, koren, eerbied, betrokkenheid bij de priester, kindvriendelijkheid, goede balans tussen spirituele en rituele, sfeervolle kerken, dezelfde mensen zien en een praatje kunnen maken al dan niet met een drankje en samen met het gezin kunnen gaan.

Over een aantal onderwerpen werden diverse losse tips geformuleerd:

niet te lang moeten rechtstaan, zinvolle actuele teksten, verstaanbaar spreken, niet te lange viering en homilie, geen moeilijke woorden, voldoende verwarmde kerk, dicht bijeen zitten, goede geluidsinstallatie, korte hedendaagse tekst na de communie, minder speciale vieringen (instap, communie, Albertus), iemand aan de lezenaar bij het samen bidden, niet teveel heen en weer geloop, inbreng van kinderen, voldoende stilte.

De muziek blijkt heel belangrijk te zijn en hierover kwamen volgende tips : goede samenzang, orgel niet te luid, korte sing-in voor de viering om de liederen voldoende aan te leren, overal dezelfde liedjes, koren, kinderen die spelen op muziekinstrumenten, meer en ook minder Latijn, Gregoriaans en opgewekte, hedendaagse liederen.

Een aantal mensen die de enquête hebben ingevuld zijn verder bereid om hierover eenmalig in gesprek te treden. Daarom wordt voor deze gelegenheid een Open Beraad georganiseerd op dinsdag 26 november 2019 om 19.00 u. in de Familiekring, Crescendostraat in Ieper. Daar zal de werkgroep de resultaten van de enquête presenteren en gelegenheid scheppen om dit in kleine groepjes te bespreken.

Iedereen, ook mensen die niet aan de enquête hebben deelgenomen, zijn van harte welkom en uitgenodigd.

Hits: 3067