Over ons...

Laatst bijgewerkt: woensdag 13 december 2023 Gepubliceerd: donderdag 07 april 2016 Geschreven door Webmaster

Wie zijn wij?

Wij zijn de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede Regio Ieper.

Op 20 september 2015 werd deze Pastorale Eenheid in Ieper opgericht. Deze bestond toen uit de fusie van de vijf parochies van de federatie Zalige Margaretha van Ieper (O.L.V.-Middelares, Sint-Jacob, Sint-Jan, Sint-Maarten en Sint-Niklaas en Sint-Pieter) met de vijf parochies van de federatie Sint-Elooi (Dikkebus, Hollebeke, Vlamertinge, Voormezele en Zillebeke). Sinds 1 juni 2018 kwamen er de vier parochies van de federatie Zalige Jan van Waasten bij (Boezinge, Brielen, Elverdinge en Zuidschote), op 20 november 2021 de vijf parochies van de federatie Sint-Paulus Langemark-Poelkapelle (Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Madonna en Sint-Juliaan) en tenslotte op 19 november 1922 de vijf parochies van de federatie Sint-Augustinus (Beselare, Geluveld, Passendale, Zandvoorde en Zonnebeke).

De Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede Regio Ieper bestaat nu uit vierentwintig kerken en beslaat het gebied van de gemeenten Ieper en Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. Samen vormen we één nieuwe parochie, met zes vrijgestelden: Deken Miguel Dehondt als pastoor van deze Pastorale Eenheid, bijgestaan door priester Mattias Noë als medepastoor, zuster Lieve Desodt als parochieassistente en diaken Lode Caes en diaken Frank Allewaert als vrijgesteld diakens voor de pastoraal in de gehele Pastorale Eenheid. Zij dragen de verantwoordelijkheid samen met het team van de Pastorale Eenheid: Hans Debel, Ann De Clerck, Christine Delalleau, David Del'hayePieter D'haene en diaken Bart Lefever. Verder mogen we nog rekenen op de inzet van drie meewerkende priesters ere-deken Roland Hemeryck, priester Hans Devospriester Patrick Tourlouse en pater Martin Mvibudulu Mavinga MICM


Toen we nadachten over een patroonheilige voor onze Pastorale Eenheid, kwamen we na veel brainstormen en overleg tot de naam ‘Onze-Lieve-Vrouw van Vrede’.

Waarom Onze-Lieve-Vrouw?

Maria is een boeiende en inspirerende Bijbelse figuur, die in feite ook de patrones is van Ieper (Onze-Lieve-Vrouw van Tuine). Ze is bovendien ook de patrones van zeven parochies van onze eenheid (Onze-Lieve-Vrouw Middelares, Brielen, Hollebeke, Madonna, Poelkapelle, Voormezele en Zonnebeke) en wordt in alle parochiekerken vereerd. Dat Maria een zeer geliefde heilige is in onze streek, getuigen ook de talrijke Mariakapelletjes in onze stad en onze dorpen. Maria staat dicht bij de mensen, ook bij randkerkelijken, en zo zorgt onze nieuwe naam voor een lage drempel.  Maria is ook ooit de naam geweest van de secundaire scholengemeenschap en het hospitaal in Ieper, vóór hun naamsverandering… Allemaal goede redenen om Maria te kiezen als patrones van onze Pastorale Eenheid in Ieper.

Waarom Onze-Lieve-Vrouw van Vrede?

Liefde gaf haar 1000 namen…  De titel van Vrede verwijst uiteraard naar Ieper, die sinds het bezoek van de H. Paus Johannes-Paulus II in 1985 de titel ‘Vredesstad‘ kreeg. Vrede – Sjaloom – is daarenboven een centraal kenmerk van het Rijk Gods en we willen met onze Ieperse Pastorale Eenheid die vrede mee helpen uitdragen (Zalig de vredestichters…) En het moet gezegd zijn: de naam klinkt ook heel mooi en vlot.

Ook in Langemark, met de traditie van de vredeswakes, en "Wakker voor Vrede" en Zonnebeke met o.a. Passendale als frontgemeente is deze naam zeer passend.

Nieuw logo

Een nieuwe naam vraagt ook om een nieuw logo. Het is bedacht en gemaakt door Roos Decrock. 

Logo van de P.E

Op dit mooie logo herkennen we Maria en de vredesduif, met de mensen –het volk van God- samen op weg naar het huis van de Heer. We zien een veelheid aan mensen en kerkgebouwen: het symboliseert de diversiteit van mensen en plaatsen. Het verwijst naar eenheid in verscheidenheid: we vormen samen ‘Kerk’. Bovenaan zien we een asymmetrisch gestileerd kruis –symbool voor ons geloof. We herkennen ook de letter V van Vrede in het logo. En dit alles wordt omhelst en beschermd door Maria.

Feestdag

De feestdag van de Pastorale Eenheid valt op Vredeszondag, dit is de zondag nà de vierde zondag van september (m.a.w. de vijfde zondag van september of de eerste zondag van oktober). Deze zondag valt in de Vlaamse Vredesweek van Pax Christi, en loopt van 21 september (Internationale Dag voor Vrede) tot 4 oktober (Feest van Sint-Franciscus van Assisi).

Hits: 44035