Over ons...

Laatst bijgewerkt: donderdag 29 september 2016 Gepubliceerd: donderdag 07 april 2016 Geschreven door Webmaster

Patrones van onze Pastorale Eenheid - "Onze Lieve Vrouw van Vrede"

Op 20 september 2015 werd onze federatie omgevormd tot een Pastorale Eenheid. Onze bisschop, Mgr. De Kesel, vraagt om elke Pastorale Eenheid ook een naam te geven van een heilige. Na veel brainstormen en overleg kwamen we tot de naam "Onze Lieve Vrouw van Vrede".

Pastorale Eenheid ?

Een Pastorale Eenheid is binnen een bisdom de gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat eerdere vroegere parochies omvat.  Pastoraal gezien vormt zij een nieuwe parochie.  Zij biedt aan allen die het wensen alles wat nodig is om te leven als christenen.

(uit "Handvest voor de Pastorale Eenheid", p.8)

Pastorale Eenheid moet meer zijn dan een schaalvergroting.  Het gaat om een nieuwe vorm van parochie zijn : nabij zijn aan mensen, vanuit een nieuwe spiritualiteit.  Niet in stand houden van een structuur, maar kerk stichten.  Of : van "kerk" een werkwoord maken.  Wij kerken : vormen gemeenschap vanuit Jezus Christus ten dienste van beter leven voor allen.

Op zoek naar wat ons verbindt

De Pastorale Eenheid biedt de kans -- of uitdaging -- om vanuit een nieuwe bron (die eigenlijk heel oud is) eenheid te beleven.  Wat ons verbindt, is niet meer de socio-culturele achtergrond met zijn lokale tradities, ook al zal dit nog wel een tijd meespelen.  Het is evenmin het kerkgebouw, ook al gaan mensen een voorkeur behouden voor één of een paar kerken, zoals men vroeger een voorkeur had voor bepaalde uren.

Wat ons moet verbinden is echter van een andere orde, met name de keuze om ons met Jezus Christus te verbinden en van daaruit ons leven vorm te geven.  Anders gezegd : de keuze om ons te laten aanspreken door een God die liefde is, en ons te laten gezeggen dat Hij er is.  Om God in ons de kern te laten zijn.  Om lichaam van Christus te worden.

Waarom Onze Lieve Vrouw ?

Onze federatie heette tot nu toe "Zalige Margareta van Ieper". Zij was een bijzondere en begenadigde heilige uit onze eigen contreien, maar helaas nauwelijks gekend door de meeste mensen.

We zochten voor onze Pastorale Eenheid een heilige die beter gekend is, bij voorkeur ook een vrouw. Na een lang denkproces kwamen we uit bij… Maria! Een boeiende en inspirerende Bijbelse figuur, die in feite ook de patrones is van Ieper (Onze Lieve Vrouw van Tuine). Ze is bovendien ook de patrones van drie parochies van onze eenheid (Onze Lieve Vrouw Middelares, Hollebeke en Voormezele) en wordt in alle parochiekerken vereerd (Sint-Maarten: O.L.V. van Tuine, Sint-Pieter: O.L.V. van Smarten, Sint-Jacob: O.L.V. van de Rozenkrans, Sint-Jan & Zillebeke: O.L.V. van Altijddurende Bijstand, Vlamertinge & Dikkebus: O.L.V. van Lourdes, O.L.V. Middelares, Hollebeke & Voormezele: patrones van de parochie).

Dat Maria een zeer geliefde heilige is in onze streek, getuigen ook de talrijke Mariakapelletjes in onze stad en onze dorpen. Maria staat dicht bij de mensen, ook bij randkerkelijken, en zo zorgt onze nieuwe naam voor een lage drempel. Maria is ook ooit de naam geweest van de secundaire scholengemeenschap en het hospitaal in Ieper, vóór hun naamsverandering…

Allemaal goede redenen om Maria te kiezen als patrones van onze Pastorale Eenheid in Ieper.

Waarom Onze Lieve Vrouw van Vrede ?

Liefde gaf haar 1000 namen… De titel van Vrede verwijst uiteraard naar Ieper, die sinds het bezoek van de H. Paus Johannes-Paulus II in 1985 de titel "Vredesstad" kreeg. Vrede – Sjaloom – is daarenboven een centraal kenmerk van het Rijk Gods en we willen met onze Ieperse Pastorale Eenheid die vrede mee helpen uitdragen (Zalig de vredestichters…) 

En het moet gezegd zijn: de naam klinkt ook heel mooi en vlot.

Nieuw logo

Logo van de P.E
Logo van de Pastorale Eenheid

Een nieuwe naam vraagt ook om een nieuw logo. Het is bedacht en gemaakt door Roos Decrock.

Op dit mooie logo herkennen we Maria en de vredesduif, met de mensen – het volk van God – samen op weg naar het huis van de Heer.

We zien een veelheid aan mensen en kerkgebouwen: het symboliseert de diversiteit van mensen en plaatsen.

Het verwijst naar eenheid in verscheidenheid: we vormen samen "Kerk". Bovenaan zien we een asymmetrisch gestileerd kruis – symbool voor ons geloof.

We herkennen ook de letter V van Vrede in het logo. En dit alles wordt omhelst en beschermd door Maria.

Hits: 6269