Agenda

Geen activiteiten gevonden

Omgaan met racisme

Laatst bijgewerkt: maandag 31 mei 2021 Gepubliceerd: donderdag 04 maart 2021
Geschreven door Lode Caes

Op donderdag 4 maart organiseerde het Bisdom Brugge – in samenwerking met Welzijnsschakels West-Vlaanderen en Orbit vzw – een webinar over ‘Omgaan met Racisme’. Racisme is een heel heikel onderwerp. Erover schrijven is een mijnenveld betreden dat je moeilijk ongeschonden verlaat. Het grove, expliciete racisme mag in onze kringen‘not-done’ zijn, niemand is er geheel vrij van. En als het maatschappelijk niet in toom gehouden wordt kan het zo weer vernietigend oplaaien. Samenleven met mensen en zeker van andere komaf gaat niet vanzelf.

Lees meer...

God gebeurt : Oriëntatiefeest 2020 - interview Piet Vandevoorde

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 17 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

Voor het jaarlijkse Oriëntatiefeest waren we virtueel te gast in de Godelievekerk in Roeselare. Lijfelijk zaten we op dinsdag 15 september met een tiental teamleden en vrijwilligers van onze pastorale eenheid O.L.Vrouw van Vrede samen voor het scherm in de Sint-Maartenskring in Ieper. Het is even spannend geweest voor de organisatoren van het CCV-Brugge, het was een hele uitdaging om technisch alles in orde te krijgen en met luttele vertraging konden we van start gaan met het programma. Hoofdmoot daarin was een interview met Piet Vandevoorde, gedelegeerde voor caritas en diaconie voor ons bisdom door Joris Vancoppenolle, de CCV-begeleider van ons team. In een eerste fragment staan we hier stil bij diaconie en meer bepaald bij de diaconale houding. We gaan op zoek naar de bron van onze diaconale houding in het verhaal van Jezus. We kijken naar ons eigen engagement en hoe we als team of persoon het verschil kunnen maken.

Lees meer...

Grondtoon '20-'21 : "God Gebeurt"

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 17 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

De grondtoon voor het werkjaar 2020-2021 'God gebeurt' wil stilstaan bij één van de grote pijlers van kerk-zijn : de diaconie. Letterlijk betekent dit woord : dienstbaarheid, vooral in de context van zorg voor mensen die één of andere nood kennen. Nu gebeurt er Godzijdank zeer veel goeds door mensen die ons geloof niet delen. Maar de term diaconie wordt gebruikt voor inzet die, naar het voorbeeld van Jezus, geworteld is in een Bijbelse spiritualiteit, die gevoed wordt door gebed en liturgie en die samen gedragen wordt door een geloofsgemeenschap.De affiche toont centraal het beeld van de barmhartige Samaritaan. Daarrond werd zijn beschermende, zorgende houding geactualiseerd in onze zorg voor mensen, elke dag opnieuw.

Lees meer...

TRALIES UIT DE WEG: Wil jij even naar de gevangenis?

Laatst bijgewerkt: maandag 02 maart 2020 Gepubliceerd: donderdag 06 februari 2020
Geschreven door Lode Caes

Het schrikt je misschien wel af om naast gevangenen te zitten en in groep naar elkaar te luisteren zonder dat er tussen jou en hen tralies zijn. Maar toch is het net dat, dat we met 'Tralies uit de weg' beogen. 'Tralies uit de weg' organiseert in de West-Vlaamse gevangenissen gespreksavonden tussen 6 gevangenen en 6 mensen van buiten de gevangenis. Dat zijn gewone mensen zoals jij en ik, die elkaar niet kennen en die ook nog niet aan zo'n gespreksavonden hebben deelgenomen. Deze gespreksavonden worden begeleid door een gespreksleider. Je moet dus niets zelf voorbereiden. Misschien iets voor jou! ?

Lees meer...

STEM EN KOOR

Laatst bijgewerkt: zondag 17 november 2019 Gepubliceerd: woensdag 06 november 2019
Geschreven door Lode Caes

Zondag 20 oktober 2019 is een muzikale hoogdag voor zowat 250 zangers van diverse koren uit West-Vlaanderen. Ze brengen samen de ‘Deutsche Messe’ van Franz Schubert (1797-1828) in onze prachtige Sint-Maartenskathedraal. Het initiatief ligt bij ‘Koor en Stem’, een ondersteunings- en inspiratiebron voor het Vlaamse koorleven mede dank zij de steun van het Ieperse Stadsbestuur en de Werkgroep Koren van de Stedelijke Cultuurraad. Jef Coulembier maakt het gebeuren mee van binnenuit en brengt ons verslag in woord en beeld.

Lees meer...

Meer artikelen...