Agenda

18 jan
6 mrt
Oecumenische Gebedsdienst (Kathedraal)
06 mrt 2022 18:00 - 19:00

In vredesnaam

Laatst bijgewerkt: maandag 04 oktober 2021 Gepubliceerd: dinsdag 21 september 2021
Geschreven door Lode Caes

De Vlaamse Vredesweek – een initiatief van Pax Christi – vindt plaats van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, tot en met de 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloosheid. Er is pas sprake van echte vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Want vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontluikt als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht. En als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, overal – ook hier – waar mensen uitbuiting en uitsluiting moeten ondergaan, staan steeds weer mensen op die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht. Laten wij die mensen zijn. Wat willen wij doen in vredesnaam?

Lees meer...

GOD GEBEURT: de sociale leer van de Kerk

Laatst bijgewerkt: donderdag 16 september 2021 Gepubliceerd: donderdag 19 augustus 2021
Geschreven door Lode Caes

Als afsluit van het jaarthema ‘God gebeurt’ waarin de diaconie of anders gezegd de dienstbaarheid als grondtoon de boventoon voerde, werd op de jaarlijkse Impulsavond van het Centrum Christelijk Vormingswerk (CCV) van het Bisdom Brugge in een interview met Prof. Ellen Van Stichel (KUL) de sociale leer van de Kerk belicht.

Allerhande uitdagingen van armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid maken het sociaal bewogen mensen moeilijk om afzijdig te blijven. Geldt dit ook nog voor de Kerkgemeenschap? Religie is volgens velen vooral privé, iets dat te maken heeft met persoonlijke spiritualiteit of devotie. Zijn sociale kwesties ook niet een taak van overheden en internationale instellingen geworden? Is de Kerk en haar sociale denken wel in staat om een bijdrage te leveren aan de vele sociaal-economische uitdagingen vandaag? Deze vaak gehoorde opvattingen verklaren misschien waarom er over het katholieke sociale denken zo weinig bekend is. Niet toevallig wordt haar sociale leer weleens het best bewaarde geheim van de katholieke Kerk genoemd. Vanuit enkele spanningsvelden proberen we wat klaarheid te scheppen.

Lees meer...

Omgaan met racisme

Laatst bijgewerkt: maandag 31 mei 2021 Gepubliceerd: donderdag 04 maart 2021
Geschreven door Lode Caes

Op donderdag 4 maart organiseerde het Bisdom Brugge – in samenwerking met Welzijnsschakels West-Vlaanderen en Orbit vzw – een webinar over ‘Omgaan met Racisme’. Racisme is een heel heikel onderwerp. Erover schrijven is een mijnenveld betreden dat je moeilijk ongeschonden verlaat. Het grove, expliciete racisme mag in onze kringen‘not-done’ zijn, niemand is er geheel vrij van. En als het maatschappelijk niet in toom gehouden wordt kan het zo weer vernietigend oplaaien. Samenleven met mensen en zeker van andere komaf gaat niet vanzelf.

Lees meer...

God gebeurt : Oriëntatiefeest 2020 - interview Piet Vandevoorde

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 17 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

Voor het jaarlijkse Oriëntatiefeest waren we virtueel te gast in de Godelievekerk in Roeselare. Lijfelijk zaten we op dinsdag 15 september met een tiental teamleden en vrijwilligers van onze pastorale eenheid O.L.Vrouw van Vrede samen voor het scherm in de Sint-Maartenskring in Ieper. Het is even spannend geweest voor de organisatoren van het CCV-Brugge, het was een hele uitdaging om technisch alles in orde te krijgen en met luttele vertraging konden we van start gaan met het programma. Hoofdmoot daarin was een interview met Piet Vandevoorde, gedelegeerde voor caritas en diaconie voor ons bisdom door Joris Vancoppenolle, de CCV-begeleider van ons team. In een eerste fragment staan we hier stil bij diaconie en meer bepaald bij de diaconale houding. We gaan op zoek naar de bron van onze diaconale houding in het verhaal van Jezus. We kijken naar ons eigen engagement en hoe we als team of persoon het verschil kunnen maken.

Lees meer...

Grondtoon '20-'21 : "God Gebeurt"

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: zaterdag 17 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

De grondtoon voor het werkjaar 2020-2021 'God gebeurt' wil stilstaan bij één van de grote pijlers van kerk-zijn : de diaconie. Letterlijk betekent dit woord : dienstbaarheid, vooral in de context van zorg voor mensen die één of andere nood kennen. Nu gebeurt er Godzijdank zeer veel goeds door mensen die ons geloof niet delen. Maar de term diaconie wordt gebruikt voor inzet die, naar het voorbeeld van Jezus, geworteld is in een Bijbelse spiritualiteit, die gevoed wordt door gebed en liturgie en die samen gedragen wordt door een geloofsgemeenschap.De affiche toont centraal het beeld van de barmhartige Samaritaan. Daarrond werd zijn beschermende, zorgende houding geactualiseerd in onze zorg voor mensen, elke dag opnieuw.

Lees meer...