"Zie hoe zij elkaar liefhebben..."

Laatst bijgewerkt: zondag 25 oktober 2020 Gepubliceerd: maandag 12 oktober 2020
Geschreven door Lode Caes

zo spraken – volgens Tertullianus – in de tweede eeuw de heidenen ontroerd over de eerste christenen-van-toen. Ook de Handelingen spraken voordien al hoe zij in de gunst stonden van heel het volk. Door de eeuwen heen ontwikkelde de naastenliefde zich in verschillende gestalten en modellen. Tweeduizend jaar later gaat dit verhaal nog altijd op voor christenen-van-nu. 'God gebeurt' nog altijd in de zorg voor de medemens. N.a.v. van de Dag van Chronisch Zieke Mensen vertelt Ria Coulembier hoe SAMANA en in concreto de Ieperse afdeling Sint-Pieter daartoe bijdraagt.

Lees meer...

Jubilo jubelt om zoveel snoepers

Laatst bijgewerkt: donderdag 22 november 2018 Gepubliceerd: donderdag 22 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Zoals aangekondigd waren de Jubilo-jongeren naast andere vieringen ook present op de maandelijkse eucharistieviering in Brielen. Op het einde van de mis stelden ze hun werking voor. Zo gaan ze ieder jaar met een 40-tal jongeren op vrijwillige basis mee met priester Mathias naar Lourdes. Daar zetten zij zich met een warm hart en grote handen in als brancardier voor zieken en mensen met een beperking.

Lees meer...