Vluchten vroeger en vandaag

Laatst bijgewerkt: woensdag 14 november 2018 Gepubliceerd: woensdag 14 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Elke 2 jaar houden de zusters van de Heilige Familie van Ieper een avond rond hun spiritualiteit. En dit voor het personeel, directies en raden van bestuur van al hun instellingen. Ook dit jaar op vrijdag 19 oktober was er zo’n spiritualiteitsavond rond het verhaal van Jeanne Mesdom, die heel actueel aansloot bij de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog en de vele vluchtelingen toen en de actuele vluchtelingenproblematiek. We starten in de Westhoek waar de Grote Oorlog, 1914-1918 langskwam. We laten ons daarbij leiden door de 10-jarige Jeanne Mesdom, die de gebeurtenissen die zij tijdens de oorlog meemaakte, 50 jaar na datum, aan ons toevertrouwde. Haar verhaal voert je mee naar de plaatsen in Ieper, waar zij zich schuil hield, de gruwel van de oorlog meemaakte, vluchtte, verzorgd en opgevangen werd.

Lees meer...

Wapenstilstand 2018

Laatst bijgewerkt: dinsdag 13 november 2018 Gepubliceerd: dinsdag 06 november 2018
Geschreven door Mathias Parret

Het eeuwfeest van Wapenstilstand valt op een zondag. Omwille van de herdenkingen, zijn er op 11 november 2018 belangrijke wijzigingen op het gewone schema. Hier heb vind je het overzicht van alle vieringen in onze Pastorale Eenheid op zondag 11 november 2018:
(Op de vooravond, zaterdag 10 november, geldt het normale schema)

Lees meer...

Aperitiefconcert Sint-Janskoor

Laatst bijgewerkt: dinsdag 06 november 2018 Gepubliceerd: dinsdag 06 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Het Sint-Janskoor, een 45-koppige groep enthousiaste zangers van Sint-Jan en omstreken, staat op de vooravond van zijn eerste aperitiefconcert. Dat betekent niet dat het Sint-Janskoor nog maar recentelijk werd opgericht. Nee, het koor bestaat al meer dan 40 jaar en is met het nakende aperitiefconcert niet aan zijn proefstuk toe. De zangers en zangeressen van het Sint-Janskoor hebben immers al heel wat muzikale watertjes doorzwommen. Het koor organiseerde reeds verschillende kerstconcerten en verzorgde heel wat optredens in binnen- en buitenland.

Lees meer...

Wapenstilstand is nog geen duurzame vrede

Laatst bijgewerkt: maandag 05 november 2018 Gepubliceerd: maandag 05 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Het is in deze dagen bij de de honderdste verjaardag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog ons ook hondervoudig-en-nog-meer te doen om vrede. Het is de diepste droom van de mensen. Maar wie zijn we wel dat we allen altijd dromen van vrede, maar nooit hebben opgehouden te vechten? Wie is de mens toch dat hij wat hij ten diepste wil, nooit heeft gedaan? Weten we wel waar de bron van de vrede te zoeken is? En ligt ze wel in de mens? Het evangelie begint en eindigt opmerkelijk met een vredeswens. De engelen spreken en zingen van vrede bij Christus’ geboorte en na zijn verrijzenis: ‘Vrede zij met u’. Op de kaft van het evangelie staat dus gedrukt, voor en achter ‘S(c)halom-vrede’. 

Lees meer...

(Her)abonnering KERK&leven 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 01 november 2018 Gepubliceerd: woensdag 31 oktober 2018
Geschreven door Lode Caes

De abonneringsperiode voor 2019 loopt tot eind november. 1 december 2018 is de einddatum waarop de overschrijvingen worden verwacht. Probeer je aan deze vervaldatum te houden en vermijd zo een mogelijke onderbreking of doorstart van je abonnement of een laattijdige start van een nieuw abonnement op 1 januari van het nieuwe jaar. Dat geeft uitgeverij Halewijn en Bpost de nodige tijd om je aanvraag administratief te verwerken.

Lees meer...