Inzet en verstilling

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 september 2020 Gepubliceerd: zaterdag 27 juni 2020
Geschreven door Lode Caes

In juni sluiten we gezamenlijk het werkjaar af op de diocesane dank- en impulsavond. Maar uiteraard niet zonder eerst de vele plaatselijke teams en de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, om dan met een stevige impuls en een inkijk in de nieuwe grondtoon 'God gebeurt' er bovenop, de vakantie in te gaan. Ook dit jaar, maar dan een beetje anders. Online verbonden.

Lees meer...

Juni Heilig Hartmaand

Laatst bijgewerkt: woensdag 01 juli 2020 Gepubliceerd: maandag 22 juni 2020
Geschreven door Lode Caes

Juni noemt men in de Kerk ook wel de Heilig Hartmaand. Zoals men in de meimaand bijzondere aandacht heeft voor moeder Maria zo richten wij in de maand juni de blik op het Heilig Hart van Jezus. Het Heilig Hartbeeld zoals wij het kennen stelt Jezus voor die wijst naar zijn hart en het ook laat zien.

Lees meer...

PINKSTEREN: van vonk tot uitslaande brand

Laatst bijgewerkt: maandag 22 juni 2020 Gepubliceerd: woensdag 27 mei 2020
Geschreven door Lode Caes

Albeelding © Gerd Altmann via Pixabay 

Het verhaal gaat dat God bij de schepping van de wereld een vonk van zichzelf in de schepping wou leggen. Maar waar moest die dan komen? Op een plaats waar de mensen ze zouden kunnen vinden. Dus niet op de bodem van de oceaan of op de toppen van de Himalaya. Maar het mocht ook weer niet te gemakkelijk worden om ze te vinden. Want, zo dacht God, wat te gemakkelijk te vinden is, is voor de mensen te banaal. Daarom legde hij zijn goddelijke vonk in het hart van ieder mens. Op die manier zouden de mensen ze altijd met zich meedragen. En zo gebeurde het.

Lees meer...

HEMELVAART: Kun je je hemel verdienen?

Laatst bijgewerkt: woensdag 27 mei 2020 Gepubliceerd: dinsdag 19 mei 2020
Geschreven door Lode Caes

Afbeelding © Aatlas via Pixabay

Voor wat hoort wat! Loon naar werken! Zo'n militante uitspraak staat wel goed op de vooravond van ‘Rerum Novarum’, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging – nu Beweging.net – en tot nader order nog altijd gekoppeld aan Hemelvaartsdag. Door rechtvaardigheid bewogen, protesteren we enerzijds vlug – en terecht – als we vinden dat het verdiende loon te laag is, maar anderzijds ook, als we vinden dat een straf niet navenant de gepleegde feiten is. Dan klopt de balans niet. We staan allemaal een beetje als boekhouders is het leven en wie weet speelt dat, nu al en straks, ons misschien parten aan de hemelpoort ...

Lees meer...

Meimaand (radio) Mariamaand

Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 april 2020 Gepubliceerd: vrijdag 24 april 2020
Geschreven door Lode Caes

De periode waarin onze senioren opgroeiden, wordt wel eens het ‘rijke Roomse leven’ genoemd. Één vrouw stond daarin centraal, Maria. Ze werd en is nog steeds vereerd als de Moeder Gods en ook voor haar persoonlijke kwaliteiten. Ze werd en wordt aangeroepen om alle mogelijke onheil te verhoeden of de gevolgen van reeds bestaand leed te helpen dragen. In elk katholiek huisgezin stonden toen Mariabeelden waaronder kaarsjes werden gebrand om dank- en smeekbeden kracht bij te zetten.

Lees meer...