REVEIL 2022: Mensen warm nabij zijn

Laatst bijgewerkt: woensdag 14 december 2022 Gepubliceerd: vrijdag 28 oktober 2022 Geschreven door Lode Caes

Als Kerk hebben we altijd al de missie gehad om mensen nabij te zijn en oog te hebben voor hun noden. De Pastorale Eenheid Onze Lieve Vrouw van Vrede Regio Ieper wil samen met de Stad Ieperde Academie Ieper en vzw Reveil werken aan een warme rouwcultuur, troost aanbieden in de donkere dagen. De maand november staat voor herfst, Allerheiligen, Allerzielen, rouw, gemis, verdriet, herinneringen, ... We staan stil bij onze geliefde doden, we gaan naar de begraafplaats om onze overleden geliefden te herdenken. In die context organiseren we terug Reveil 2022 op dinsdag 1 november op het kerkhof van Ieper met woord, licht, zang en muziek.

DE FOTO'S VAN REVEIL 2022 KAN JE HIER BEKIJKEN.

Veel mensen hebben er behoefte aan om in deze periode meer te doen dan alleen maar een chrysant te plaatsen of een bloem neer te leggen. Een kerkhof is geen kille, doodse plek, maar veeleer een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van onze stad vormen. Het afscheid van overledenen wordt anders in de tijd. Overledenen lijken eerder te vervluchtigen, worden meteen aan de publieke sfeer onttrokken. Steeds meer doden worden in intieme kring begraven, gecremeerd en uitgestrooid alsof de gestorvenen zelf geen uitstaan hadden met de wereld. Elkeen zoekt het voor zichzelf uit hoe met de dood om te gaan en de rust ‘hier-en-nu-in-mij’ primeert vaak boven een besef van ‘alles-in-allen-te-zijn’ van een eeuwige rust ‘in spe’. Toch is er opnieuw een groeiend bewustzijn, een réveil van dat ‘tegenover’.

‘Reveil’

is ook de naam van een ingetogen evenement op dinsdag 1 november 2022 rond zonsondergang van 17.00 tot 18.00 u. op de begraafplaats van Ieper, te bereiken via de oude hoofdingang A aan de Zonnebeekseweg. We nodigen jullie breed uit om met woord, licht, zang en muziek elkaar en onze overledenen nabij te zijn. Stemmige muziek en poëzie gebracht door Rik Decramer, Philip Hoessen en leerlingen van dé Academie Ieper afdeling Muziek en Woord.

We kunnen er ervaren hoe leven en dood bij elkaar horen, hoe het volle leven zich soms openbaart of pas mogelijk wordt in de dood, niet gehinderd door kleinmenselijkheid, hoe alles wat echt waarde heeft door de dood niet wordt tenietgedaan en het Licht de duisternis doorbreekt. En dat licht staat voor onze liefde,
onze hoop en ons geloof. Want ...

“Ons geloof is de verrijzenis. Onze
hoop is het weerzien. Onze liefde is
de gedachtenis” (Sint-Augustinus).

Hits: 2201