Een gulden regel

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: donderdag 22 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,

geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.

Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

Er is geen ander gebod voornamer dan die” (Marcus 12, vers 31)

Wie een bepaalde materie goed beheerst kan er uren over spreken, maar is eveneens bekwaam om de stof in vijf minuten samen te vatten. Een aantal Joden, onder wie Jezus, waren bedreven in deze kunst. Zij kenden de hele Wet. Je zou terecht de bijbel, de wet en het leven kunnen samenvatten in de befaamde gulden regel: “Wat je niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Jezus verbindt twee belangrijke zinnen uit de boeken van Mozes. De ene is: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” en de tweede: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Lees meer...

Vluchten vroeger en vandaag

Laatst bijgewerkt: zaterdag 19 november 2022 Gepubliceerd: woensdag 14 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Elke 2 jaar houden de zusters van de Heilige Familie van Ieper een avond rond hun spiritualiteit. En dit voor het personeel, directies en raden van bestuur van al hun instellingen. Ook dit jaar op vrijdag 19 oktober was er zo’n spiritualiteitsavond rond het verhaal van Jeanne Mesdom, die heel actueel aansloot bij de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog en de vele vluchtelingen toen en de actuele vluchtelingenproblematiek. We starten in de Westhoek waar de Grote Oorlog, 1914-1918 langskwam. We laten ons daarbij leiden door de 10-jarige Jeanne Mesdom, die de gebeurtenissen die zij tijdens de oorlog meemaakte, 50 jaar na datum, aan ons toevertrouwde. Haar verhaal voert je mee naar de plaatsen in Ieper, waar zij zich schuil hield, de gruwel van de oorlog meemaakte, vluchtte, verzorgd en opgevangen werd.

Lees meer...

Wat heet geluk?

Laatst bijgewerkt: donderdag 05 december 2019 Gepubliceerd: woensdag 15 augustus 2018
Geschreven door Lode Caes

Gelukkig zijn, wie wil dat niet zijn ? Daarom wensen we het elkaar ook zo dikwijls toe. Op een verjaardag, bij de jaarwisseling, bij een geboorte en zo veel gelegenheden. Meestal is het wel gemeend maar soms is het ook een vorm van routine. Je hoort ouders zeggen wel eens (vergoelijkend) zeggen : "als onze kinderen maar gelukkig worden". Geluk kan gedefinieerd worden als tevreden zijn met het leven zoals het zich aandient. "Het is wat het is!" Daarmee kunnen omgaan is deels erfelijk bepaald – geboren optimist of pessimist – maar tegen invloeden uit de omgeving heeft dat 'ikje' niet altijd veel in te brengen. Het is niet makkelijk in woorden uit te drukken wat 'geluk' eigenlijk is. Is geluk louter gevoel of toeval, een vorm van loterij ? Of heeft het met goedheid te maken ? Hoe verhouden zich geluk en geloven ? Geluk en lijden ?

Lees meer...