Een klavertje vier om je geloof te voeden

Laatst bijgewerkt: vrijdag 29 november 2019 Gepubliceerd: woensdag 14 augustus 2019
Geschreven door Lode Caes

Geloven is vandaag niet enkel een automatisme dat je vooral kinderen moet aanleren. Het is in het verlengde een zaak van volwassenen die bewust gaan kiezen voor het geloof. Die keuze is niet eenmalig, maar heeft geregeld nood aan verdieping. Geloof heeft alles met het leven zelf te maken en daarbij is verder groeien in geloof een levenslang proces. Zo’n geloofsgroei gaat bij iedereen met hoogtes en laagtes, soms met vallen en opstaan. Vandaar dat het belangrijk is om regelmatig ons geloof te verdiepen en te voeden. Vanuit onze Pastorale Eenheid stellen wij een klavertje-van-vier gangbare formules van geloofsverdieping voor om op weg te gaan naar een volwassen geloof. Wij nodigen jullie in het nieuwe werkjaar graag uit tot herbronning, en tot het (op)nieuw en persoonlijk ontdekken hoe het geloof leven geeft en geluk kan meebrengen. Voor gelovigen wil het de kans bieden tot vernieuwde geloofsbeleving. Voor nieuwkomers en her-beginners een plek waar geloof kan ontkiemen. Voor wie zoekend is, is het een unieke kans tot groeien in eigen geloven, tot verdieping en een intens zoeken naar God.

Lees meer...

Hemelvaren met Maria

Laatst bijgewerkt: maandag 26 augustus 2019 Gepubliceerd: vrijdag 09 augustus 2019
Geschreven door Lode Caes

Miljoenen beelden, schetsen en schilderijen bestaan er van Maria, en allemaal hebben ze één ding gemeen: ze beantwoorden in de meeste gevallen niet aan de voorstelling van Maria zoals ze effectief geweest is: een jonge, Joodse vrouw uit het begin van onze tijdrekening. Zo schiepen onze middeleeuwse meesters prachtige schilderwerken en sculpturen van Maria. En in al die werken zoals onze eigenste ‘Onze-Lieve-Vrouw van Tuine’ is ze een erg mooie, verfijnde Vlaamse of Bourgondische vrouw, gekleed naar de mode van die tijd. De mode van de rijken weliswaar maar desondanks vertelt dit veel, zo niet alles over de bijzondere plaats die Maria in het geloof van velen inneemt.

Lees meer...

IMPULSAVOND: Blij dat JIJ er bent!

Laatst bijgewerkt: dinsdag 01 oktober 2019 Gepubliceerd: vrijdag 28 juni 2019
Geschreven door Lode Caes

Een ijsje likken. Tijd voor gebed. Een vooruitblik op een nieuw accent van de grondtoon ‘Vreugdevol gestemd’ voor het volgend werkjaar. Twaalf enthousiaste uiteenzettingen over creatieve impulsen in de parochies. Kortom: een sfeervolle impulsavond op donderdag 13 juni 2019 in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove in Torhout voor de medewerkers uit de pastorale eenheden, federaties en parochies van ons bisdom.

Lees meer...

Van Hemelvaart naar Pinksteren

Laatst bijgewerkt: vrijdag 21 juni 2019 Gepubliceerd: woensdag 05 juni 2019
Geschreven door Lode Caes

Pinksternoveen:

de ‘moeder’ van alle novenen 

Noveenkaarsen, we kennen ze allemaal: grote kaarsen die negen dagen branden. Nog nooit afgevraagd waarom negen, en géén zeven, acht of tien?

Negen dagen bidden heeft een diep-christelijke oorsprong. Alles begon met Hemelvaart. Op de veertigste dag na Pasen (niet toevallig een bijbels getal) keerde Jezus terug naar zijn Vader. Jezus had zijn leerlingen gevraagd Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die ze van Hem vernomen hadden: “Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest.” (Hnd 1, 5) Hierop verzamelden de apostelen, samen met de andere leerlingen en Maria, de Moeder van Jezus, zich in gebed in de bovenzaal, tot de dag van Pinksteren aanbrak.

Lees meer...

Passietocht op de vestingen

Laatst bijgewerkt: zondag 02 juni 2019 Gepubliceerd: zondag 21 april 2019
Geschreven door Lode Caes

Op Goede Vrijdag 19 april 2019 herbeleefden zo’n 250 mensen Jezus’ lijden en dood tijdens de oecumenische Passietocht op de vestingen. Het werd een indrukwekkend en ingetogen gebeuren waarin scènes uit het lijdensverhaal werden afgewisseld met muziek, zang, reflectiemomenten en gebed. Een vijftigtal medewerkers voor en achter de schermen maakte de tocht mogelijk. Aan het einde kregen alle aanwezigen een kaartje mee met het nieuwe logo van de Passietocht, ontworpen door Roos Decrock, die eerder ook al het logo van onze Pastorale Eenheid ontwierp.

Lees meer...