Vieringen 04-05 november 2023

Laatst bijgewerkt: zaterdag 11 november 2023 Gepubliceerd: vrijdag 03 november 2023 Geschreven door Lode Caes

WELKOM - MEDEDELINGEN

(Activiteiten, huwelijken, doopsels, uitvaarten)

IN DE WEEKENDVIERINGEN VAN 04 - 05 november 2023 

31ste zondag door het jaar A

IN ONZE PASTORALE EENHEID 

Rode draad in de lezingen:

"Orde op zaken"

Verdiep je hier verder op een eenvoudige wijze in de lezingen.

 

  

VIERINGEN

 

zat. 10.00 u. Zuidschote - Sint-Leonardusviering met brood- en dierenzegening

zat. 16.30 u. Sint-Jacob

zat. 16.30 u. Vlamertinge

zat. 17.00 u. Passendale

zat. 18.00 u. Zillebeke - Sint-Hubertusviering met broodzegening

zat. 18.00 u. Sint-Juliaan

zat. 18.30 u. Geluveld

zat. 19.00 u. Loker - Jongerenviering

zon. 09.00 u. OLV-Middelares

zon. 09.00 u. Zillebeke

zon. 09.00 u. Zandvoorde - Met broodzegening

zon. 09.00 u. Beselare - Sint-Hubertusviering met brood- en dierenzegening

zon. 10.30 u. Brielen

zon. 10.30 u. Sint-Maarten

zon. 10.30 u. Madonna

zon. 18.00 u. Sint-Maarten

--------------------------------------------------------------------------

 MEDEDELINGEN

 

HERABONNERING KERK&LEVEN 2024

 

Rond deze tijd, mogelijk iets later ontvangen de abonnees van Kerk&leven hun herabonneringsbrief op naam in de brievenbus.

Betaal uw abonnement liefst nog in de loop van de maand november op het vermelde bankrekeningnummer

en gebruik daarbij uitsluitend de gestructureerde mededeling.

Op die manier loopt uw abonnement zonder problemen door in 2024.

In tegenstelling tot vroeger geschiedt de verkoop van het abonnement niet langer via de parochies of de Pastorale Eenheid

maar rechtstreeks tussen de abonnee en de uitgever zelf.

Voor abonnering, bedeling, adreswijzigingen, eventuele stopzetting van het lopende abonnement, richt u zich dan in eerste instantie ook best tot de Dienst Parochiebladen 03 210 0830

 

Nieuwe abonnees kunnen altijd ook abonneren via de formulieren die u aantreft in onze kerken.

Bij moeilijkheden of vragen kunt u altijd een beroep op de parochiale contactpersonen, het decanaal secretariaat

of bij diaken Lode Caes, die voor de plaatselijke redactie instaat.

Hun gegevens vindt u terug in de colofon op blz. 2 van Kerk&leven,

de rechterkolom op blz. 4 van Kerk&leven of op onze website.

-------------------------------------------------------------------------- 

11 NOVEMBER WAPENSTILSTAND 

Traditioneel zijn er in onze Pastorale Eenheid voor en na 11 november heel wat optochten, plechtigheden, evenementen en ook gebeds- en eucharistievieringen, of een combinatie van dat alles. In Kerk&leven van volgende week op onze Facebookpagina en website kan je dat overzicht raadplegen. 

Eén ervan is het jaarlijkse concert ‘The Great War Remembered’in de Sint-Maartenskathedraal met drie uitvoeringen

op zaterdag 11 en zondag 12 november om 17.30 u.
en op zaterdagavond 11 november om 20.30 u. 

Omwille van dit laatste concert zijn er op 12 november geen zondagsvieringen in de kathedraal. 

De Vesperdienst voor Vrede van vrijdagavond 10 november om 18.00 u.,

die we u – gezien de gespannen situatie op het wereldtoneel – van harte aanbevelen zal ook uitzonderlijk doorgaan in de Sint-Jacobskerk.

 
Toch zijn de kinderen en hun ouders welkom in de kathedraal
op vrijdagavond 10 november vanaf 19.00 u.
om er Sint-Maarten in hoogsteigen persoon te ontmoeten
na zijn jaarlijkse blijde intrede aan de kaai in Ieper.
 

Op 11 november zijn er meerdere herdenkingsvieringen in onze kerken: 

Op zaterdag om

09.30 u. in de Sint-Maartenskathedraal
09.30 u. in de kerk van Vlamertinge
09.30 u. in de kerk van Voormezele
10.00 u. in de kerk van Dikkebus
10.00 u. in de kerk van Elverdinge
10.00 u. in de kerk van Sint-Juliaan
10.00 u. in de kerk van Zandvoorde
11.00 u. in de kerk van Hollebeke

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 NIEUWS

+ IEPER

 

WISSEL VIERINGEN SINT-PIETER - SINT-JACOB 

Vanaf zaterdag 4 november tot eind april volgend jaar
gaat de zaterdagnamiddagviering van 16.30 u. niet langer door
In de Sint-Pieterskerk maar opnieuw in de Sint-Jacobskerk.

 

We verheugen ons met de familie waar dit weekend een kindje wordt gedoopt: 

– Otte Berth in de kerk van Dikkebus 

We vragen tot slot uw gebed voor onze overledenen: 

– Rolande Gille, wed. Michel Baelde, 92 j.

Haar uitvaart was donderdag in de kerk van OLV-Middelares.

– Malvina Vandevyvere, e.v. Michel D’Hellem, 86 j.

Haar uitvaart was zaterdag in de kerk van Sint-Maarten.

– Denise Baillieul, wed. Morits Ryde, 94 j.

Haar uitvaart was zaterdag in de kerk van Voormezele.

– Guido Peccue, e.v. Denise Goethals, 86 j.

Zijn uitvaart is dinsdag 7 november om 10.00 u.

in de kerk van Sint-Jan. 

Bidden wij voor al onze overledenen in de Pastorale Eenheid
Heer schenk hen de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hen.
Mogen zij rusten in vrede. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+ LANGEMARK-POELKAPELLE

 

OPGELET!

Wegens werken is de Sint-Paulus Bekeringskerk van Langemark gesloten.
De wekelijkse zondagsvieringen gaan zolang door in de kerk van Madonna.
De eerder voorziene vieringen bv. op zaterdagavond in Madonna blijven behouden. 

We verheugen ons met de familie waar dit weekend een kindje wordt gedoopt: 

– Tyson Merten en Vince Demeulenaere in de kerk van Sint-Juliaan 

We vragen tot slot uw gebed voor onze overledenen: 

– Anna Dewilde, wed. Gustaf Bekaert, 96 j.

Haar uitvaart was in de kerk van Madonna.

– Christoph Jacques, prtnr. van Lieve Demeyere, 54 j.

Zijn uitvaart was zaterdag in de kerk van Madonna. 

Bidden wij voor al onze overledenen in de Pastorale Eenheid
Heer schenk hen de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hen.
Mogen zij rusten in vrede. Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+ ZONNEBEKE 

We kondigen graag het huwelijk aan van: 

– Klaas Dujardin en Aline Ghequière

Ze trouwen op zaterdag 18 november om 15.00 u. in de kerk van Beselare. 

We verheugen ons met de familie waar dit weekend een kindje wordt gedoopt: 

– Louna Louchaert in de kerk van Geluveld

 

Hits: 827