Vieringen 01-02 november 2023

Laatst bijgewerkt: vrijdag 03 november 2023 Gepubliceerd: dinsdag 31 oktober 2023 Geschreven door Lode Caes

WELKOM - MEDEDELINGEN 

(Activiteiten, huwelijken, doopsels, uitvaarten) 

IN DE VIERINGEN VAN 01-02 november 2023 

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN 

IN ONZE PASTORALE EENHEID 

Rode draad in de lezingen van Allerheiligen:

"Heilig zijn."

Verdiep je hier op een eenvoudige wijze in de lezingen. 

 

Rode draad in de lezingen van Allerzielen:

"Als een mens sterft, komt hij niet in het luchtledige terecht.

Over de dood heen wordt hij opgewacht door God,

die hem opvangt als een liefdevolle vader / moeder."

Verdiep je hier op een eenvoudige wijze in de lezingen.

 

VIERINGEN 

ALLERHEILIGEN

di. 16.30 u. Vlamertinge

di. 17.30 u. Sint- Maarten

woe. 09.00 u. OLV-Middelares

woe. 09.00 u. Zandvoorde

woe. 10.30 u. Sint- Maarten

woe. 10.30 u. Madonna

woe. 10.30 u. Zonnebeke

woe. 14.30 u. Zuidschote (Gebedsdienst)

woe. 18.00 u. Sint-Maarten 

ALLERZIELEN

do. 17.30 u. Sint-Maarten

MEDEDELINGEN 

 

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN – REVEIL 2023 

Als Kerk hebben we altijd al de missie gehad om mensen nabij te zijn en oog te hebben voor hun noden. De Pastorale Eenheid Onze Lieve Vrouw van Vrede Regio Ieper wil samen met Stad Ieper en vzw Reveil werken aan een warme rouwcultuur, troost aanbieden in de donkere dagen. De maand november staat voor herfst, Allerheiligen, Allerzielen, rouw, gemis, verdriet, herinneringen, … We staan stil bij onze geliefde doden, we gaan naar het kerkhof om onze overleden geliefden te herdenken.

Zo zijn er in onze diverse kerken in deze periode vieringen ter nagedachtenis van onze overledenen van het voorbije jaar met uitreiking van gedachtenissen en overhandiging van de kruisjes aan de familie. 

In die context organiseren we ook Reveil 2023 op woensdag 1 november rond zonsondergang van 17.00 tot 18.00 u. op de begraafplaats van Ieper, te bereiken via de oude hoofdingang aan de Zonnebeekseweg.

We nodigen jullie breed uit om elkaar en onze overledenen nabij te zijn en te ervaren hoe leven en dood bij elkaar horen.

De groep Déjà-Vu zorgt voor de muzikale omlijsting. 

Er zijn op deze dag ook gemeentelijke initiatieven op Madonna in Langemark-Poelkapelle en op de begraafplaatsen van Zonnebeke.

Meer bijzonderheden vindt u op onze website, Facebookpagina en in K&l

--------------------------------------------------------------------------

BROOD- EN DIERENZEGENINGEN

 

Na Allerheiligen vieren we in het bijzonder op 3 november Sint-Hubertus en op 6 november Sint-Leonardus, patroonheilige van de kerk van Zuidschote en dat gaat traditioneel gepaard met brood- en/of dierenzegeningen. 

Vrijdag 3 november

17.30 u. Sint-Pieter

(Eucharistie met broodzegening) 

Zaterdag 4 november

10.00 u. Zuidschote (Gebedsdienst met brood- en dierenzegening)

18.00 u. Zillebeke (Eucharistie met broodzegening - opgeluisterd door jachthoornensemble Rallye Ypara) 

Zondag 5 november

09.00 u. Zandvoorde (Eucharistie met broodzegening)

09.00 u. Beselare (Gebedsdienst met broodzegening in de kerk en dierenzegening op Beselareplaats - opgeluisterd door jachthoornensemble Confrérie de Toulouse-Lautrec)

--------------------------------------------------------------------------

HERABONNERING KERK&LEVEN 2024

 

Rond deze tijd ontvangen de abonnees van Kerk&leven

hun herabonneringsbrief op naam in de brievenbus.

Betaal uw abonnement liefst nog in de loop van de maand november

op het vermelde bankrekeningnummer

en gebruik daarbij uitsluitend de gestructureerde mededeling.

Op die manier loopt uw abonnement zonder problemen door in 2024.

 

In tegenstelling tot vroeger geschiedt de verkoop van het abonnement

niet langer via de parochies of de pastorale eenheid

maar rechtstreeks tussen de abonnee en de uitgever zelf.

Voor abonnering, bedeling, adreswijzigingen,

eventuele stopzetting van het lopende abonnement,

richt u zich dan in eerste instantie ook best tot de Dienst Parochiebladen.

De contactgegevens vindt u in de colofon op blz. 2 van Kerk&leven of op onze website.

 

Nieuwe abonnees kunnen altijd ook abonneren via de formulieren die je aantreft in onze kerken.

Bij moeilijkheden of vragen kunt u altijd een beroep

op de parochiale contactpersonen, het decanaal secretariaat

of bij diaken Lode Caes, die voor de plaatselijke redactie instaat.

Hun gegevens vindt u terug in de colofon op blz. 2 van Kerk&leven,

de rechterkolom op blz. 4 van Kerk&leven of op onze website.

--------------------------------------------------------------------------

CONCERTEN 

We bevelen graag nog enkele concerten aan in onze kerken:

– Het concert ‘Come tot the music’ door de koren

De Reutelnoot en Vox Musica

op zaterdag 4 november om 20.00 u. in de Sint-Martinuskerk van Beselare.

– Het concert ‘Music for Eternity’ door het Iepers Kamerkoor

op zaterdag 4 november om 20.15 u. in de Sint-Pieterskerk van Ieper.

– Het jaarlijkse concert ‘The Great War Remembered’ in de Sint-Maartenskathedraal

Drie uitvoeringen op zaterdag 11 en zondag 12 november om 17.30 u. en op zaterdagavond 11 november om 20.30 u.

 

Omwille van dit laatste concert zijn er op 12 november

geen zondagsvieringen in de kathedraal.

De Vesperdienst voor Vrede van vrijdagavond 10 november om 18.00 u.

zal uitzonderlijk doorgaan in de Sint-Jacobskerk.

 

Toch zijn de kinderen en hun ouders welkom in de kathedraal

op vrijdagavond 10 november vanaf 19.00 u.

om er Sint-Maarten in hoogsteigen persoon te ontmoeten

na zijn jaarlijkse blijde intrede aan de kaai in Ieper. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NIEUWS

+ IEPER

 

WISSEL VIERINGEN SINT-PIETER - SINT-JACOB

Vanaf zaterdag 4 november tot eind april volgend jaar

gaat de zaterdagnamiddagviering van 16.30 u. niet langer door

In de Sint-Pieterskerk maar opnieuw in de Sint-Jacobskerk.

 

We verheugen ons met de familie waar een kindje wordt gedoopt: 

– Elias Vanhaverbeke in de kerk van Sint-Maarten

 

We vragen tot slot uw gebed voor onze overledenen: 

– Rolande Gille, wed. Michel Baelde, 92 j.

Haar uitvaart is donderdag 2 november om 11.00 u.

in de kerk van OLV-Middelares.

– Malvina Vandevyvere, e.v. Michel D’Hellem, 86 j.

Haar uitvaart is zaterdag 4 november om 10.30 u.

in de kerk van Sint-Maarten. 

– Denise Baillieul, wed. Morits Ryde, 94 j.

Haar uitvaart is zaterdag 4 november om 10.00 u.

in de kerk van Voormezele.

– Guido Peccue, e.v. Denise Goethals, 86 j.

Zijn uitvaart is dinsdag 7 november om 10.00 u.

in de kerk van Sint-Jan.

 

Bidden wij voor al onze overledenen in de Pastorale Eenheid

Heer schenk hen de eeuwige rust.

En het eeuwige licht verlichte hen.

Mogen zij rusten in vrede. Amen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ LANGEMARK-POELKAPELLE

 

OPGELET!

Wegens werken is de Sint-Paulus Bekeringskerk van Langemark gesloten.

De wekelijkse zondagsvieringen gaan zolang door in de kerk van Madonna.

De eerder voorziene vieringen bv. op zaterdagavond in Madonna blijven behouden.

 

We vragen tot slot uw gebed voor onze overledenen:

– Anna Dewilde, wed. Gustaf Bekaert, 96 j.

Haar uitvaart is vrijdag 3 november om 10.00 u.

in de kerk van Madonna.

– Christoph Jacques, prtnr. van Lieve Demeyere, 54 j.

Zijn uitvaart is zaterdag 4 november om 10.00 u.

in de kerk van Madonna.

 

Bidden wij voor al onze overledenen in de Pastorale Eenheid

Heer schenk hen de eeuwige rust.

En het eeuwige licht verlichte hen.

Mogen zij rusten in vrede. Amen. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ ZONNEBEKE

 

We kondigen graag het huwelijk aan van:

– Klaas Dujardin en Aline Ghequière

Ze trouwen op zaterdag 18 november om 15.00 u.

in de kerk van Beselare.

 

 

 

Hits: 761