Agenda

Geen activiteiten gevonden

OECUMENE: De kostbare parel

Laatst bijgewerkt: maandag 07 maart 2022 Gepubliceerd: maandag 24 januari 2022 Geschreven door Lode Caes

De ‘Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen’ loopt van 18 tot 25 januari 2022. Kardinaal Jozef De Kesel schrijft in dit verband: “Steeds meer beseffen we dat de eenheid van de Kerk waarop we hopen en waarvoor we bidden een eenheid in verscheidenheid zal zijn. Maar tot hiertoe leidt de verscheidenheid nog niet tot eenheid. We zijn nog verdeeld. En toch, in de mate dat we onze verdeeldheid erkennen en daadwerkelijk verlangen naar eenheid en ervoor bidden, beseffen we ook alsmaar meer hoe groot de eenheid is die tussen ons al bestaat… Eenheid kan er slechts komen als niet alleen de theologische commissies maar ook de kerken zelf meer en meer met elkaar delen, elkaar ontmoeten en naar elkaar toegroeien. Eenheid kan er slechts komen als de kerken zelf elkaar waarderen en liefhebben." Wat kan dat in de praktijk betekenen?

IN HET VERLENGDE – MAAR UITGESTELD – VAN DEZE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN, KOMEN WE SAMEN VOOR EEN EUCHARISTIEVIERING MET OECUMENISCH GEBED  MET DE VERSCHILLENDE KERKGEMEENSCHAPPEN OP ZONDAG 6 MAART OM 18.00 U. IN DE SINT-MAARTENSKATHEDRAAL.

Dat is wat we in Ieper betrachten met gezamenlijke oecumenische initiatieven, zoals samen de Bijbel bestuderen, de jaarlijkse Passietocht op Goede Vrijdag, een gemeenschappelijke viering tijdens de voornoemde Gebedsweek. Vooral een samenwerkingsverband tussen de katholieke Kerk, met name de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede regio Ieper, de Protestantse Kerk ‘De Rots’, de Evangelische Kerk ‘De Hoeksteen’ en de Anglicaanse Kerk in Ieper.

Nog een stap verder is onbevangen gaan luisteren naar het geloofs- en bekeringsverhaal van concrete mensen en dat kan best heel confronterend zijn. Een aanleiding hiervoor was mijn – Jozef Coulembier - bezoek aan ‘De Parel’, een shop op de hoek van de Diksmuidestraat en de Janseniusstraat. Het aanbod: printshop, decoratie, geschenken, schoolgerief, personalisatie en ‘christelijk geïnspireerde artikelen’. Op zoek naar kerst- en nieuwjaarkaartjes, viel de originaliteit op, anders dan de gekende ‘cliché-wensen’. Of hoe de ‘Parabel van de kostbare parel’ (Mattheüs 13:45) brandend actueel werd in de getuigenis van ‘iemand die de Heer dicht bij zich gevoeld heeft’.

In een gesprek met Cindy (foto), de verkoopster kwam haar spontane vraag: “Zijn jullie christenen?” Een vraag die je zelden hoort. En zeker niet in een tijd waar het geloof, en in het bijzonder ook het bestaan van God, zo niet ontkend dan toch, als achterhaald beschouwd, en systematisch doodgezwegen wordt. Op ons positief antwoord volgde een kort wederwoord met de bekentenis dat ze een lange en moeilijke weg had afgelegd om bij de Heer uit te komen. Een weg van vallen en opstaan, veel miserie en schier eindeloze beproevingen of familiaal vlak die je niemand toewenst.

Kerk & leven: Dat kon toch niet blijven duren...

Cindy: Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Op vraag van mijn moeder en een nicht gingen we naar een kerstconcert van het ‘Flanders Gospel Choir’ in Zwevezele. Ik was erg geraakt door de muziek en het enthousiasme van vooral een dame die me uitnodigde om de volgende morgen een Evangelische dienst bij te wonen in Brugge. Ik beleefde de dienst heel intens en voelde me dicht bij de Heer.

Kerk & leven: En toen kwam het keerpunt in je leven...

Cindy: Inderdaad ik werd een ander mens en vertrouwde ten volle op de Heer. En niet zonder reden want toen kwam er een kentering in mijn leven. Wekelijks ging ik nu naar de dienst in Brugge. Ik ontmoette er Peter. We hadden heel wat raakpunten en konden het goed met elkaar vinden. Ook de kinderen fleurden op. We deelden ook alles, ook ons geloof. Spontaan vergezelde hij mij naar de zondagsdienst in E.K. De Hoeksteen op de Potyze waar mijn familie de diensten volgde en zelfs leidde. Het was een thuis komen en genieten van het Woord, de lofliederen en het samenzijn. Ondertussen zijn we heel actief gaan leven met onze Evangelische Kerk. We zijn ook eens, gedurende drie dagen, naar Roemenië gereisd met hulpgoederen op vraag van onze zendelingen daar. Het was een heel avontuur, ook een confrontatie met heel wat menselijke noden, maar wij voelden de Heer dicht bij ons.

Kerk & Leven: Vanwaar het idee van deze winkel?

Cindy: Op een weekendje in Harderwijk, Nederland, ging een nieuwe wereld voor ons open. We leerden er Pieter kennen en zijn winkel vol geloofsmaterialen, boeken, muziek, decoratie en huisdeco. Van dan af rijpte de idee om iets dergelijks op te starten. Het werd ‘De Parel’. Meteen ook een manier om openlijk voor ons geloof uit te komen.

Kerk & Leven: En jullie engagement in E.K. De Hoeksteen?

Cindy: Nu zijn we nog meer actief in onze kerk. Belangrijk is ook het ‘kinderwerk’. Zelf hebben wij nieuw leven geblazen in de slabakkende jeugdbeweging EJK van Ieper.

Kerk & Leven: Het heropstarten van een christelijke jongerenwerking klinkt als muziek in de oren. We wensen je veel succes toe. We hopen dat je open getuigenis waarin je vertelt over het vinden van … het ontmoeten met … en het werken voor God de Heer, ook ons mag inspireren. Dank je wel voor je verhaal.

 

GEBEDSWEEK VOOR EENHEID

 

 

De lopende Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, die loopt van 18 tot 25 januari, staat in het teken van de ster uit het Oosten 

De ster is opgegaan in het oosten (Mt 2, 2). Het is in het oosten dat de zon opgaat. In de regio van de wereld die het Midden-Oosten wordt genoemd, is het heil verschenen dankzij de immense goedheid van onze God die ons gezegend heeft met een ster, die ons verschijnt uit de hoogte (Lc 1, 78). Hoe dan ook, de geschiedenis van het Midden-Oosten is en blijft getekend door conflicten en strijd, is gedrenkt in bloed en verduisterd door onrecht en onderdrukking. Meer recent heeft de regio door de Palestijnse Nakba (de exodus van de Arabische bevolking van Palestina tijdens de oorlog van 1948), een reeks oorlogen en bloedige revoluties en de opkomst van het religieuze extremisme gekend. Het verhaal van de wijze koningen kent eveneens heel wat donkere bladzijden, vooral de despotische bevelen van Herodes om de kinderen jonger dan twee jaar te vermoorden rondom Bethlehem (Mt 2, 16-18). De wreedheid van deze verhalen weerspiegelt de lange geschiedenis en het moeilijke heden van het Midden-Oosten.

In het Midden-Oosten heeft het woord van God wortel geschoten en dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig vrucht gedragen. En het is vanuit dit Oosten dat de apostelen op weg zijn gegaan om het Evangelie te verkondigen tot het uiteinde van de aarde (Hnd 1, 8). Het Midden-Oosten heeft duizenden getuigen van Christus en duizenden christelijke martelaars voortgebracht. En nochtans is het bestaan vandaag van de kleine christelijke gemeenschap bedreigd, want velen voelen zich genoodzaakt elders een veiliger en serener leven op te bouwen. Zoals het geval was met het kind Jezus, wordt het licht van het christendom in het Midden-Oosten steeds meer bedreigd in deze moeilijke tijden.

 Het is uitgerekend de Raad van Kerken van het Midden-Oosten (MECC) die de voorbereidingen voor deze editie getrokken heeft. Die MECC is het enige oecumenische orgaan wereldwijd waaraan de katholieke Kerken ook volwaardig aan deelnemen, samen met de oosterse, orthodoxe en de protestants-evangelische Kerken. Katholieke Kerken in het meervoud? Ja, aan de MECC neemt niet alleen het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem, maar ook de Armeens-katholieke, de Koptisch-katholieke, de Syrisch-katholieke, de maronitische, de Chaldeeuwse en de melkitische Kerk deel. 

Vertrouw op God

Als we het goede in onszelf zoeken, klinkt het in de voorbereidende reflecties, worden we vaak zo overdonderd door onze zwakheid dat we wanhopig dreigen te worden. Dan kun je alleen vertrouwen putten als je je richt op God en Hem aanbidt. Telkens we het credo van Nicea belijden, bidden we allen voor ‘één heilige Kerk’. Maar de eenheid is niet iets dat we zelf maken. Het zal de Heer zijn die ons weer verenigt. Daarom is het gebed juist zo onontbeerlijk. 

Het idee om jaarlijks een gebedsoctaaf te wijden aan de eenheid onder de christenen ontstond begin 20ste eeuw in de VS. Sinds 1968 wordt over alle kerkelijke gemeentes en parochies wereldwijd materiaal voor de gebedsweek verspreid. 

Oecumenische gebedsdienst

In het verlengde – maar uitgesteld – van deze Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, komen we samen voor een EUCHARISTIEVIERING MET OECUMENISCH GEBED met de verschillende Kerkgemeenschappen op zondag 6 maart om 18.00 u. in de Sint-Maartenskathedraal.

 

Hits: 3222