Agenda

29 apr
6 mei
Oecumenische Bijbelkring avond
06 mei 2024 19:30 - 21:00
7 mei
Oecumenische Bijbelkring namiddag
07 mei 2024 14:00 - 15:30
3 juni
Oecumenische Bijbelkring avond
03 juni 2024 19:30 - 21:00
4 juni
Oecumenische Bijbelkring namiddag
04 juni 2024 14:00 - 15:30

Passietocht

Laatst bijgewerkt: vrijdag 19 april 2019 Gepubliceerd: dinsdag 02 april 2019 Geschreven door Lode Caes

JEZUS’ LAATSTE UREN HERBELEVEN: DE PASSIETOCHT 

Goede Vrijdag is een heel beklijvende dag van het kerkelijke jaar. In de doodse duisternis van het kruis ontluikt behoedzaam de vreugde van Pasen. Toch voelen we ons veeleer ongemakkelijk op die dag. Want hoe doe je dat, Jezus’ lijden en sterven op een zinvolle manier herdenkenen betekenis geven? De Passietocht op de Ieperse Vestingen reikt je een mogelijke weg aan. 

Oecumenisch verworteld

De Passietocht is dit jaar aan zijn achtste editie toe. De wortels ervan gaan echter terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen besloot de ‘werkgroep oecumene’ om met de verschillende christelijke kerken, die Ieper rijk is, een gezamenlijke ‘boetetocht’ te houden op Goede Vrijdag. In 2012 werden het opzet en de inhoud van deze tocht grondig herdacht en verschoof het traject van de tocht van de binnenstad naar de Vestingen. Ondanks deze nieuwe aanpak blijft de oecumenische samenwerking een belangrijk aspect van de Passietocht. Vertegenwoordigers van de protestantse, anglicaanse, katholieke en – sinds vorig jaar – evangelische kerken gaan zij aan zij voor en bidden aan het einde van de tocht samen onder het éne kruis dat naar Jezus verwijst. 

Sfeervol en Bijbels geïnspireerd 

Het ritme van de Passietocht wordt bepaald door het verhaal van Jezus’ lijden en sterven zoals de verschillende evangelisten het in de Bijbel hebben opgetekend. Elke evangelist doet dat vanuit zijn eigen invalshoek: historische feiten en interpretatie lopen in elkaar over. Dat is ook het opzet van de Passietocht: we blikken terug op het verleden, maar leggen het ook op het heden. Door verschillende scènes na te spelen of voor te lezen, beleven we Jezus’ lijden opnieuw. Tussenin stellen we de vraag wat deze eeuwenoude teksten ons over onszelf en ons geloof in Jezus leren. Muzikale intermezzo’s, stemmige Taizé-liederen en stiltemomenten nodigen uit om even stil te vallen en tot bezinning te komen. De sfeer onderweg wordt verder bepaald door het vuur van de fakkels die we meedragen bij het vallen van de avond en door de stemmige omgeving van de Ieperse Vestingen.

Elk jaar anders 

Geen twee edities van de Passietocht zijn dezelfde. De werkgroep vertrekt elke keer opnieuw van een wit blad streeft en bewust vernieuwing na, zodat het elk jaar weer de moeite loont om aan de Passietocht deel te nemen. Tegelijk blijven de sterktes van de tocht telkens behouden. Ook de editie van dit jaar is een combinatie van vaste waarden en nieuwigheden. De meest zichtbare vernieuwing situeert zich in het feit dat de tocht niet langer van de St.-Pieterskerk naar de St.-Jacobskerk trekt, maar begint én aankomt in St.-Jacobs. Inhoudelijk is de belangrijkste innovatie een volledig nieuwe scène die nooit eerder aan bod is gekomen en de aanwezigen vanaf het begin zal verrassen. Een andere verrassing wordt het geheel nieuwe logo dat aan het einde zal worden meegegeven met iedereen. 

Vele handen 

Telkens weer vormt de Passietocht één van de hoogtepunten in het leven van onze pastorale eenheid. Vrijwilligers uit de verschillende kerkgemeenschappen van de pastorale eenheid werken maandenlang aan de voorbereiding ervan. Door de jaren heen zijn steeds meer mensen er voor en achter de schermen bij betrokken geraakt. Dat vertaalde zich de voorbije jaren onder meer in een betere technische en logistische ondersteuning, een sfeervoller muzikale omkadering en een creatievere uitwerking van het geheel. De vaste kern van spelers en logistieke medewerkers wordt elk jaar uitgebreid, en dat is dit jaar niet anders. Net als vorig jaar hebben overigens ook enkele vormelingen uit de binnenstad ervoor gekozen om mee te werken. De Passietocht is dus letterlijk een gebeuren waarbij jong en oud de handen in elkaar slaan: de jongste medewerker is 10 jaar oud, de oudste 75. 

Praktisch 

De Passietocht op Goede Vrijdag 19 april , start om 20.00 u. in de St.-Jacobskerk (Gezelleplein) en eindigt er ongeveer twee uur later. De tocht staat open voor zowel wekelijkse als meer occasionele kerkgangers.

Deelname is gratis. Iedereen die een zinvolle invulling wil geven aan Goede Vrijdag, is er van harte welkom!

Hits: 6576