2020-2021 Op weg naar de Eerste Communie

Laatst bijgewerkt: zondag 26 september 2021 Gepubliceerd: woensdag 08 september 2021 Geschreven door Lode Caes

Binnenkort komen de uitgestelde Eerste Communies eraan in onze Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede. De kinderen kijken er samen met hun mama’s en papa’s en de ganse familie erg naar uit.

Eerste communie = vieren van de eucharistie

Eerste communie is één van de 7 sacramenten nl. eucharistie vieren. Of zoals we het de kinderen zeggen ‘voor het eerst volledig deelnemen aan de tafel van Jezus’.

Elke zondag, of op de vooravond op zaterdag, komen christenen samen voor de Eucharistie.Ze loven en danken God de Vader’, voor de liefde waarmee Hij de wereld gemaakt heeft.Ze loven en danken Jezus, de zoon van God’. Hij leefde, stierf en is verrezen om de bijzondere band tussen God en zijn mensen aan te tonen.Ze loven en danken de Heilige Geest’, die mannen en vrouwen in staat stelt om liefde te geven en Jezus na te volgen. Elke zondag komen christenen samen om zich te herinneren’ hoe Jezus de laatste maaltijd met zijn leerlingen hield, juist voor hij verraden en aangehouden werd. Tijdens deze maaltijd zei Jezus “Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.” Hij gaf zichzelf helemaal om de mensen te verlossen van hun angsten, van het kwade. Deze handelingen van Jezus’ laatste maaltijd’ herhalen de christenen in de eucharistieviering, net zoals ook de apostelen al deden. Zo willen ze zich met de liefde en het leven van Jezus voeden. Gevoed door Jezus’ kunnen zijn volgelingen hem navolgen en leven zoals hij om ook anderen de vreugde te leren kennen die God aan al zijn geliefde mensen gunt.

De eucharistie is een feest’, een fijn gebeuren. God nodigt uit om echt leven te ontvangen en met anderen te delen. Het is een feest: een band tussen God en alle mensen. Het is een feest, want God geeft leven. Het is een feest, want mensen verheugen zich over de bijzondere liefde met God, voorgeleefd door Jezus. Het is een feest, want mensen leren er zelf liefde geven, net zoals Jezus.Met God vieren is een feest!’

Voorbereiding op de eerste communie

De Pastorale Eenheid is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de Eerste Communie. Het is wenselijk dat deze verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen wordt met de school en de ouders. En elke jaar lukken we daar goed in. Maar door de coronapandemie was dit in het voorbije jaar niet zo evident. Zo hebben we bijvoorbeeld geen ouderavond of geen instapvieringen gehad. We zochten andere manieren om de ouders, de gezinnen te betrekken bij het gebeuren.

Zo deden we een oproep via mailing aan de ouders om hen warm te maken om de filmpjes ‘Op weg naar Eerste Communie’ die op de website ‘kerkinieper.be’ staan, te bekijken. Een inleidend filmpje waar kennis wordt gemaakt met Flore een enthousiaste kerkreporter. Zij gaat, digitaal, mee op weg met de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie. Op haar weg doorheen het Grootseminarie ontmoet zij christenen die haar vertellen over sacramenten vieren, bidden, geloven en mensen helpen. Telkens een zelfde stramien nl. uitleg rond het thema, een concrete getuigenis, een doe-opdracht of spel dat de eerste communicant samen kan spelen in het gezin en een lied.

Om de eerste communicanten in de kerken voor te stellen werd er op sommige plaatsen thuis geknutseld. Zo werd er een houten hartje versierd met verschillende technieken en daar wordt dan een kaarsenhoudertje van gemaakt. Ook werd een catechese impuls rond ‘het kruisteken’ bezorgd aan de eerste communicanten. Eén van de opdrachten hierbij was om een wandeling te maken in de buurt of op vakantie en op zoek te gaan naar kruisen. Daar een foto van te nemen en te bezorgen. Ook was er de vraag om op een creatieve manier een kruisje te maken. 

Eerste communietocht

Om de eerste communicanten en hun ouders nog enthousiaster te maken voor die mooie dag van de Eerste Communie organiseerden we in de voorbije week – na 3 keer uitstel – de eerste communietocht in de kathedraal. Ouder(s) en eerste communicant komen samen naar de kathedraal om er een tocht af te leggen doorheen de kerk. Ze passeren zeven haltes: ‘Gedoopt, verhaal, woorden, aan tafel, dankbaar, groeien in geloof en bidden’. Telkens wordt een aspect van de geloofsgroei belicht. Ouder(s) en kind gaan met elkaar in gesprek over geloof en leven. Deze tocht is zo opgevat dat de kinderen en hun ouder(s) hem zelfstandig kunnen doen. De volwassenen krijgen een volgboekje en de kinderen een routekaart. Deze eerste communietocht helpt de kinderen en hun ouders mee thuiskomen in de eucharistie en in de geloofsgemeenschap. 

Straks zijn we volop aan het repeteren voor de eerste communievieringen. Laten we hopen dat het mooie, intense vieringen mogen zijn voor deze kinderen.

De geloofsgemeenschap van de Pastorale eenheid Onze Lieve Vrouw van Vrede wenst hen en de ouders ‘van harte proficiat’ en hopelijk ontmoeten we elkaar nog regelmatig in de kerk om samen eucharistie te vieren.

 

Hier vind je het overzicht van alle eerste communievieringen 2021

 

Hits: 5459

Agenda

3 mei
Biechtgelegenheid (Sint-Pieter)
03 mei 2024 17:00 - 17:30

Elke eerste vrijdag van de maand: biechtgelegenheid in Sint-Pieterskerk van 17h tot 17h30

7 juni
Biechtgelegenheid (Sint-Pieter)
07 juni 2024 17:00 - 17:30

Elke eerste vrijdag van de maand: biechtgelegenheid in Sint-Pieterskerk van 17h tot 17h30

5 juli
Biechtgelegenheid (Sint-Pieter)
05 juli 2024 17:00 - 17:30

Elke eerste vrijdag van de maand: biechtgelegenheid in Sint-Pieterskerk van 17h tot 17h30