Agenda

Geen activiteiten gevonden

MISSIOCAMPAGNE 2021: Geloof doet delen

Laatst bijgewerkt: zondag 31 oktober 2021 Gepubliceerd: zondag 10 oktober 2021 Geschreven door Lode Caes

Nu oktober volop bezig is, viert het missionaire karakter van onze Kerk ook hoogtij. Van oudsher is oktober in de hele Katholieke Kerk immers ‘missiemaand’, met het hoogtepunt op Missiezondag (24 oktober 2021). Missio pakt daarom deze maand uit met een nieuwe campagne, waarin je opgeroepen wordt met anderen te delen wie je bent en wat je hebt. Dat is natuurlijk een roeping voor het hele jaar!

Op de campagnefoto staat een Indiase vrouw. Haar blik is indringend en uitnodigend tegelijk. Ze vraagt je mee met haar op weg te gaan, een relatie met haar aan te gaan. Dat is geen toevallige keuze. Ze raakt hiermee immers het hart van ons geloof: werken aan een warme gemeenschap, de banden tussen broers en zussen aanhalen. Het is tegelijk de zending van onze Kerk: ga naar andere mensen toe, spreek met hen, ga met hen op weg!

Geloofsschat

De Kerk koestert immers een grote geloofsschat: de rotsvaste overtuiging dat God met ons is, dat Hij ons bemint en altijd bij ons zal zijn. De vreugde daarom is zo groot, dat we haar wel moeten delen met anderen. Enerzijds door te spreken over de Blijde Boodschap die ons hoop en leven geeft, door te getuigen van ons geloof in die liefdevolle Vader en dit vrijblijvend aan anderen aan te bieden. Anderzijds door Gods liefde te delen, haar tastbaar en voelbaar te maken. Precies tot zulke gebaren van naastenliefde, op kleine en grote schaal, roept Missio iedereen dit werkjaar extra op: zorg voor je naaste en durf te benoemen van waaruit je dit doet. Op die manier treed je in de voetsporen van Jezus en zijn leerlingen. Zo word je waarlijk zelf missionaris: iemand die zijn of haar geloof toont en benoemt.

Minderheid

Tegelijk beseft Missio dat dit geen evidente opdracht is. Velen onder ons worstelen met de maatschappelijke context waarin Kerk en geloof een minder prominente plaats innemen, soms zelfs argwanend worden bekeken. Daarom werd India het nieuwe campagneland. De Indiase kerkgemeenschap weet wat het is om een minderheid te zijn en is dus aldoor op zoek naar manieren om maatschappelijk relevant te zijn, om Gods liefde in een moeilijke context te verkondigen en door te geven. Ze slaagt hier wonderwel in. De recente coronacrisis toonde dit bijzonder aan: kerkgemeenschappen klaagden het zuurstofgebrek in het land aan, bouwden katholieke scholen om tot ziekenhuizen, begeleidden mensen die de situatie niet meer aankonden.

Religieuze intolerantie

De inkrimpende religieuze vrijheid in India maakt het evenwel niet makkelijk om zich evangelisch in te zetten. Enerzijds is er religieus geweld in vele regio’s, anderzijds vertrouwen niet alle partijen de evangelische inzet van de Kerk. Er gaan steeds meer stemmen op om een verbod op religieuze bekering in te voeren en men verdenkt christenen ervan zich enkel voor anderen in te zetten om hen zo via een achterpoortje te bekeren. Maar omdat delen met elkaar, en zeker met de meest kwetsbaren, de meest ultieme geloofsgetuigenis is, gaat de Indiase Kerk dapper door. Daarom zet Missio drie projecten van deze kerkgemeenschap in de kijker.

Onderwijs

Ten eerste is er de inzet voor kwalitatief onderwijs in Srikakulam, in het zuidoosten van India. In deze arme regio woont bijna iedereen op het platteland, waar scholen vaak veel te ver van verschillende dorpen liggen. Hierdoor gaan onvoldoende kinderen naar school, wat natuurlijk grote gevolgen heeft voor de toekomst. Het bisdom wil kwalitatief onderwijs voorzien voor 1000 à 1500 kinderen tussen 6 en 14 jaar, waarbij bijzondere aandacht is voor de individuele capaciteiten en de integrale ontwikkeling van kinderen.

Ten tweede biedt de lokale kerkgemeenschap steun aan de opleiding van jongemannen die priester willen worden. De 200 studenten van het Heilig Hartseminarie van het aartsbisdom Madras-Mylapore komen veelal uit arme landbouwgezinnen en ook hun bisdommen hebben het niet breed. Steun uit het universele solidariteitsfonds van Missio is dus noodzakelijk om hun roeping waar te kunnen maken. Bovendien moet het seminariegebouw, daterend van 1955, grondig gerenoveerd worden. Het seminarie hoopt het gebouw ook te voorzien van zonnepanelen, uit economische en ecologische bekommernis.

Parochie

Ten derde zet Missio de Sint-Jozefparochie van Campbell Bay in de kijker. Deze parochie is gelegen op het eiland Great Nicobar, in de Golf van Bengalen, en werd in 2004 zwaar getroffen door een tsunami. De tijdelijk opgelapte kerk en pastorij staan opnieuw op instorten door de frequente aardbevingen en sterke zeewind, dat is ook het geval voor het klooster. Daarom wil de Sint-Jozefparochie een grondige heropbouw van de drie gebouwen beginnen. Zo hebben 324 lokale katholieke families een kerk om samen te komen rond de tafel van de Heer, kunnen de priesters en zusters dicht bij de bevolking zijn en kan iedereen die er nood aan heeft tijdelijk onderdak krijgen in de pastorie of het klooster.

Nieuwe wind

Missio wil met deze oktobercampagne een nieuwe wind laten waaien in de Belgische Kerk. Door elke gedoopte op te roepen om te delen en te getuigen van zijn of haar geloof, wordt de kijk op wat ‘missie’ is opengetrokken. Het is geen zaak van enkelingen of experten, maar van het hele Volk Gods.

Maar er waait ook een nieuwe wind binnen Missio zelf. Enerzijds is er een nieuwe directeur: Théogène Havugimana, priester van het Rwandese bisdom Nyundo. Anderzijds is er een doorstart van Missio. De organisatie wil zich sterker verankeren in de bestaande pastorale werking van de bisdommen en in de interdiocesane commissies voor catechese. Deze keuze maakte Missio, in samenspraak met de Belgische bisschoppenconferentie, om aan te geven dat het missionaire bij het volledige leven van de Kerk hoort. Missio hoopt van harte jou hierin te mogen betrekken.

Meer informatie:

www.missio.beDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 026 79 06 42.

Omhaling Missiezondag

De collecte tijdens de kerkdiensten op Missiezondag wil dit alles niet alleen in India maar ook wereldwijd mogelijk maken. De Kerk zet zich immers overal in om een warme wereldkerk uit te bouwen, met aandacht voor de meest kwetsbaren. Daarvoor zijn middelen nodig. Elke kerkgemeenschap wereldwijd kan hiervoor een beroep doen op het universele solidariteitsfonds van Missio. En op Missiezondag, draagt ook elke kerkgemeenschap hieraan bij naar eigen vermogen.

Doe een gift:

Steun de evangelische inzet van de Kerk via het universele solidariteitsfonds van Missio op BE19 0000 04211012.

Hits: 3094