Agenda

Geen activiteiten gevonden

Delen doet goed, ook met het Zuiden in tijden van corona-crisis

Laatst bijgewerkt: donderdag 19 maart 2020 Gepubliceerd: zondag 15 maart 2020 Geschreven door Lode Caes

Delen is in. We delen de hele dag van alles: muziek, passie, lief, leed, geloof en vriendschap, maar ook een spiekbriefje, een koek of een ervaring. Er duiken ook steeds meer deelinitiatieven in onze maatschappij op. Denk maar aan autodelen, de deelstep, voedsel- ruildiensten, gedeelde werkruimtes of ruil- bibliotheken. Voor Broederlijk Delen is juist dat delen of – juister nog – herverdelen het antwoord op de groeiende ongelijkheid en de economische en ecologische crisis waarin we ons bevinden. Ook in tijden van corona-crisis kun je de campagne zonder enig gezondheidsrisico online steunen met een gift.

 

We hebben nood aan een alternatieve samenleving, aan een nieuw systeem. Onze maatschappij is namelijk gericht op het verwerven van steeds meer materiële welvaart. Dat lukte in de voorbije decennia ook voor veel groepen, maar nu botsen we op de grenzen van zo’n groeimodel. Het houdt geen rekening met de draagkracht van onze aarde, schaadt onze levensnoodzakelijke ecosystemen en sluit grote groepen mensen uit.

Het model van de eeuwige groei veranderen is een gigantische opgave. Toch zien we dagelijks initiatieven – hier en in het Zuiden – die het systeem aanklagen en proberen te veranderen. Zo lijkt een andere wereld plots dichterbij, want delen staat bij die initiatieven steevast centraal. Vanuit ons huidige model lijkt dat misschien vreemd. Delen helpt meestal niet om te groeien, maar het is toch iets wat zowel in onze cultuur als onze natuur zit. Bovendien is het helemaal niet moeilijk en maakt het toch een groot verschil: elk beetje helpt.

Delen zit niet zomaar in de naam van ‘Broederlijk Delen’. Het is zonder twijfel de essentie van de organisatie: al 60 jaar klinkt de oproep om meer te delen. Met een driejarige campagne wil Broederlijk Delen terug gaan naar die kern om te tonen dat de boodschap nu relevanter is dan ooit. Het hardnekkige idee van ‘nooit genoeg’ moet daarbij plaatsmaken voor de mantra ‘genoeg is genoeg’. Daarvoor haalt de organisatie de mosterd bij 130 partnerorganisaties in verschillende zuiderse landen. Zij vertellen hun verhalen, en wat is vertellen nu meer dan het ‘delen’ van ervaringen? In 2020 luisteren we naar verhalen uit Congo, Senegal en Colombia over ‘delen vanuit gemeenschappen’.

 

CONGO

Vanuit Congo, het land waar het ooit allemaal begon, vertellen we het verhaal van Maman Bienvenue (38 jaar, getrouwd, 5 kinderen). Maman Bienvenue is leerkracht in het 2de leerjaar en, sinds kort, voorzitter van een vereniging van vrouwelijke boeren in het afgelegen dorpje Sia. De inwoners van Sia voelen zich in de steek gelaten door de overheid, want er wordt nauwelijks geïnvesteerd in landbouw, het wegennet, scholing of gezondheidszorg. Voldoen in basisbehoeften is voor de dorpsbewoners nog steeds een dagelijkse strijd. Met de steun van een partnerorganisatie van Broederlijk Delen heeft de groep vrouwen materiaal gekregen om een oven te bouwen. De vrouwen komen daar geregeld bij samen om broden te bakken. Ze verdelen de broden onder elkaar en wat overblijft verkopen ze. Met de winst financieren ze telkens een vrouw van de groep, zodat ze na verloop van tijd een nieuw handeltje kan opzetten. De winst die daaruit voortkomt helpt de gezinnen van de vrouwen om te overleven. Broederlijk Delen probeert op deze manier bij te dragen aan een diversifiëring van de inkomsten van huishoudens via alternatieve inkomstenbronnen.

 

SENEGAL

In Senegal komen we meer te weten over Ndeje (14), Allasane (24) en Sa- ratou (28). Ndeje vertelt het verhaal van haar mama die sinds kort toegang heeft tot een gemeenschappelijktuinbouwveld en daarbij ook vorming kreeg in agro-ecologische landbouwtechnieken. De oogst van dit veld dient zowel voor eigen gebruik als voor de verkoop. Doordat agro-ecologische technieken worden ingezet, gaat de kwaliteit van de groenten er ook op vooruit. Dit project is mogelijk met de steun van partnerorganisatie Symbiose die gemeenschappen met vorming en infrastructuur introduceert in de agro-ecologische tuinbouw. Allasane en Saratou kregen door een andere partnerorganisatie, JED, ook de kans om een 2-jarige opleiding agro-ecologie te volgen. Ze konden zich zo verfijnen in de landbouwstiel en met die vakkennis konden ze een onderneming opstarten in hun dorp.

 

COLOMBIA

In Colombia vertellen mensenrechtenverdedigers Maria José (23 jaar, studente) en Herman (65 jaar, gepensioneerde leerkracht) hun verhaal. Maria José en Herman maken deel uit van de groep COA die opkomt voor de bescherming en de veiligheid van mensenrechtenverdedigers. De focus ligt op een betere bescherming van het grondgebied van de gemeenschappen door samenwerking en solidariteit. De gevaren van schadelijke economische activiteiten en de bedreigingen en het geweld die daar vaak mee samenhangen, worden beter afgewend. De activisten voeren een intense strijd om hun rurale gemeenschappen te vrijwaren van grondverlies door grote ontginningsprojecten, industriële landbouw en criminele activiteit. Die strijd brengt hen in conflict met de economische elites, multinationals, grootgrondbezitters en criminele bendes. In een land als Colombia is dat niet zonder gevaar. Met de hulp van de partnerorganisatie komen de activisten samen om van en met elkaar te leren. Door communicatiemiddelen efficiënt in te zetten kunnen ze zich versterken en organiseren

 

SAMEN SOLIDAIR ONDANKS CORONA-CRISIS

De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad indachtig, annuleert Broederlijk Delen alle activiteiten tot vrijdag 3 april. Drastische, maar noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen corona. Dit betekent evenwel niet het einde van onze solidariteit. Daarom nodigen we jullie uit om op een creatieve manier onze campagne te ondersteunen. Door een gift, of door onze boodschap te delen met je achterban. Delen doet goed, nu meer dan ooit.

- Promoot het storten van een giftonline of via overschrijving BE12 0000 0000 9292 met de mededeling +++201/1000/50493+++.

- Probeer onze campagneaffiches zo breed mogelijk te verspreiden. Er zijn ook nog een heleboel campagnefolders (met overschrijvingsformulier) die je kan uitdelen. Zo kunnen de gemiste inkomsten gecompenseerd worden door extra zichtbaarheid, die tot extra giften kan leiden.

- Toon je solidair op sociale media. Voeg het kader Ik ben een deler! toe aan jouw profielfoto, of roep in een post op om Broederlijk Delen te steunen. Je kan daarbij gebruik maken van onze digitale campagnebeelden voor Facebook, Instagram of Twitter. Of fleur jouw e-mailhandtekening op met onze campagnebanner.

Alle info: www.broederlijkdelen.be, An Maes – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 051 26 08 02

Hits: 1667