Wapenstilstand is nog geen duurzame vrede

Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 november 2018 Gepubliceerd: maandag 05 november 2018
Geschreven door Lode Caes

Het is in deze dagen bij de de honderdste verjaardag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog ons ook hondervoudig-en-nog-meer te doen om vrede. Het is de diepste droom van de mensen. Maar wie zijn we wel dat we allen altijd dromen van vrede, maar nooit hebben opgehouden te vechten? Wie is de mens toch dat hij wat hij ten diepste wil, nooit heeft gedaan? Weten we wel waar de bron van de vrede te zoeken is? En ligt ze wel in de mens? Het evangelie begint en eindigt opmerkelijk met een vredeswens. De engelen spreken en zingen van vrede bij Christus’ geboorte en na zijn verrijzenis: ‘Vrede zij met u’. Op de kaft van het evangelie staat dus gedrukt, voor en achter ‘S(c)halom-vrede’. 

Lees meer...

(Her)abonnering KERK&leven 2019

Laatst bijgewerkt: donderdag 01 november 2018 Gepubliceerd: woensdag 31 oktober 2018
Geschreven door Lode Caes

De abonneringsperiode voor 2019 loopt tot eind november. 1 december 2018 is de einddatum waarop de overschrijvingen worden verwacht. Probeer je aan deze vervaldatum te houden en vermijd zo een mogelijke onderbreking of doorstart van je abonnement of een laattijdige start van een nieuw abonnement op 1 januari van het nieuwe jaar. Dat geeft uitgeverij Halewijn en Bpost de nodige tijd om je aanvraag administratief te verwerken.

Lees meer...

Misdienaars naar Rome

Laatst bijgewerkt: donderdag 30 augustus 2018 Gepubliceerd: woensdag 29 augustus 2018
Geschreven door Lode Caes

De grote vakantie loopt op haar laatste benen. We bereiden ons voor om terug aan het werk te gaan met een nieuw werk- of schooljaar. Velen mogen terugblikken op een deugddoende vakantie, en zeker voor enkele misdienaars uit onze Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede was het een vakantie om nooit te vergeten! Met z'n vieren trokken ze naar Rome voor een internationale misdienaarsontmoeting met Paus Franciscus. Eentje van hen klom in de pen voor een verslagje voor KERK&leven...

Lees meer...

Gebedstocht O.L.Vrouw van Tuine

Laatst bijgewerkt: zondag 01 augustus 2021 Gepubliceerd: zondag 05 augustus 2018
Geschreven door Lode Caes

Voor de historische achtergrond van deze gebedstocht verwijzen we graag naar onze website.

Het oorspronkelijk religieuze karakter van de Tuindag dat voortleeft in deze eeuwenoude processie lijkt zoek geraakt. Toch houden een betekenisvol aantal gelovige Ieperlingen deze traditie in stand. En het is meer dan folklore.

Lees meer...

Tuindag : Feest van O.L.V. van Tuine, Patrones van Ieper

Laatst bijgewerkt: dinsdag 27 juli 2021 Gepubliceerd: vrijdag 13 juli 2018
Geschreven door Mathias Parret

Tuindag, het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine, wordt elk jaar gevierd op de 1° zondag van augustus.

Op de vooravond verzamelen we om 20 uur op de Vestingen ter hoogte van het Esplanadeplein en trekken zo met het beeld van O.L.V. van Tuine in processie over de Ieperse Vestingen in een Mariale GEBEDSTOCHT.

Lees meer...