20 C+M+B 23: U zyt wellecome

Laatst bijgewerkt: woensdag 18 januari 2023 Gepubliceerd: woensdag 18 januari 2023 Geschreven door Lode Caes

Op het Feest van de Openbaring of Driekoningen waren ze op zondagnamiddag 8 januari - net als toen – vanuit alle windstreken naar de Sint-Medarduskerk van Eernegem afgezakt om er de aanstelling van priester Mathias Parret door deken Michel Roggeman van Torhout mee te maken als pastoor van de Pastorale-Eenheid-in-wording Sint-Godelieve.

Burgemeester Lieven Cobbaert vergeleek in zijn welkomstwoord de huidige tijd met de 'roaring twenties' van de vorige eeuw, woelige tijden met opeenvolgende crisissen die mensen hun houvast ontnemen. De politiek probeert - ook lokaal - soelaas te brengen met beleid en steunmaatregelen maar is niet de enige speler op het terrein en hij erkende priester Mathias als een belangrijke medespeler die op het vlak van zingeving richting kan geven en antwoorden kan bieden op moeilijke levensvragen. 

Die moeten niet altijd groots te zijn. Luisterbereidheid, aanwezigheid, een klein gebaar, een bemoedigend woordje, het raken van de juiste snaar kan voor veel mensen een wereld van verschil maken. Het is vanzelfsprekend geen sinecure om zich in de vele parochies en gemeenschappen te integreren maar we zijn ervan overtuigd dat je er met je sociale, joviale en goedlachse ingesteldheid en je intelligente en gedreven persoonlijkheid ver zult komen. De verwachtingen zijn op die manier toch groots en een bomvolle kerk geeft aan dat zo'n inzet ook bovenmatig gewaardeerd wordt. 

Ere-deken Roland Hemeryck bevestigde in zijn getuigenis voor de parochianen 'pastoor' Mathias zoals wij hem ook in het Ieperse hebben mogen leren kennen. Tien jaar geleden werd hij daar als medepastoor aangesteld in de toenmalige federatie Zalige Margareta van Ieper, een samenwerkingsverband van vijf parochies die sindsdien evolueerde naar de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede regio Ieper met 24 parochies onder haar vleugels. Priester Mathias had als contactpriester veel aandacht voor de lokale gemeenschappen binnen het grotere geheel. Jullie zullen hem beslist ook hier leren kennen als iemand met een diep doorleefd geloof, als iemand met een altijd-voortdurende glimlach. De Blijde boodschap draagt hij welgezind uit. Hij is een goede organisator en planner. Hij is intellectueel sterk in kennis en was na zijn humaniora goed op weg om dokter te worden maar verkoos uiteindelijk om 'geneesheer voor God' te zijn. Toch is hij bescheiden en wil niet steeds op het voorplan staan. 

In zijn dankwoord beklemtoonde priester Mathias dat hij - gedragen door het enthousiasme van de medewerkers van klein tot groot- zich meteen welkom mocht voelen bij alle beslommeringen die zo'n verhuis met zich meebrengt. In geen tijd had zich voor de gelegenheid ook vanuit alle hoeken een koor gevormd. 

Een woordje van dank en meteen een beetje troost naar zijn familie toe en al een vleugje heimwee naar de Westhoek zelf. Hij draagt ons verder mee in zijn gebed en in zijn taal wanneer hem daar al eens een 'enni' ontsnapt. Maar als hij een iets van uit zijn geboortestreek bijzonder wil uitdragen dan is het wel de 'vredesspiritualiteit'. Om bruggen te bouwen als pastoor tussen hemel en aarde, tussen de verschillende gemeenschappen waarmee hij op weg wil gaan. Ook met hen die het geloof niet delen om bij te dragen tot een zorgzame en hechtere samenleving.

Pastoor zijn in deze tijd zijn is natuurlijk niet zo eenvoudig. Het kan niet zonder veel vrijwillige inzet van alle kanten. Er is een tijd geweest dat een pastoor de tijd had om alle huizen van zijn parochie te bezoeken en te zegenen. Hoewel nu ondoenbaar had priester Mathias daar toch iets op gevonden. 

In verschillende landen in Europa: Duitsland, Oostenrijk, ... bestaat nl.de traditie om naar aanleiding van het nieuwe jaar het huis te zegenen. Op de deurpost van de ingang van het huis wordt op Driekoningen het jaartal aangebracht en daarbij de letters C+M+B. De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk: 'Christus Mansionem Benedicat'. Dat betekent: 'Christus zegene dit huis'. De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten. Bij het buitengaan kregen de vele aanwezigen een kaartje met een zegeningsgebed mee naar huis.

Zegeningsgebed over uw huis

Heer Jezus, wees bij ons aanwezig nu wij over dit huis uw zegen vragen. 

Laat ons ervaren dat Gij onze toevlucht zijt, als wij hier verblijven, mogen wij vreugde vinden in U als begeleider, wanneer wij het verlaten 

en mogen wij het genoegen ondervinden dat Gij onze gast zijt, wanneer wij in dit huis terugkeren, totdat wij in het huis van uw hemelse Vader een plaats vinden dat voor ons bereid is.

Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hits: 5297