Dankbaar omzien, hoopvol uitzien

Laatst bijgewerkt: zaterdag 19 november 2022 Gepubliceerd: zaterdag 19 november 2022 Geschreven door Lode Caes

 

Beeld Willem Vermandere - Sint-Maartenskathedraal Ieper.

Het decanaat Ieper en decanaat Poperinge slaan de handen in elkaar en worden samen het decanaat Ieper-Poperinge. De Pastorale Eenheid regio Ieper en de Federatie Sint-Augustinus Zonnebeke slaan de handen in elkaar en worden samen de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede regio Ieper

We nemen dankbaar afscheid van E.H. Roland Hemeryck als pastoor-deken en E.H. Mathias Parret als medepastoor. 

We verwelkomen hartelijk E.H. Miguel Dehondt als pastoor-deken, E.H. Matthias Noë als medepastoor en E.H. Patrick Tourlouse als meewerkend priester.

We heten U welkom om dit samen te vieren op het Hoogfeest van Christus-Koning zondag 20  november 2022 om 10.30 u.  in de Sint-Maartenskathedraal (Sint- Maartensplein Ieper) voorgegaan door Mgr. Lode Aerts,  bisschop van Brugge. Gevolgd door receptie in de Sint-Jacobskerk (Gezelleplein Ieper)

DE AFSCHEIDS- EN AANSTELLINGSVIERING KAN OOK 'LIVE' GEVOLGD

OF NADIEN HERBEKEKEN WORDEN OP ONS YOUTUBE-KANAAL ! 

MIJLPAAL

We bevinden ons bij een mijlpaal in de geschiedenis van onze decanaten en van de Pastorale Eenheid (PE) als gevolg van een reeks benoemingen. Op 31 mei van dit jaar bekwam priester Roland Hemeryck met ingang van 15 november eervol ontslag als deken van Ieper en als pastoor van de PE O.L.V. van Vrede regio Ieper. Hij blijft wel rector van de zusters van de H. Familie Ieper. Op dezelfde dag werden de decanaten Ieper en Poperinge samengevoegd tot één decanaat met als deken priester Miguel Dehondt, voorheen deken van Poperinge, die met ingang van 15 november eervol ontslag bekwam als pastoor van de Pastorale Eenheden St.-Bertinus Poperinge-Vleteren en Heilige Clara Heuvelland, en die benoemd werd tot pastoor van de PE O.L.V. van Vrede.

Vervolgens werd op 2 september bekendgemaakt dat priester Mathias Parret, opnieuw met ingang van 15 november, eervol ontslag bekwam als medepastoor van de PE O.L.V. van Vrede en vanaf 1 januari benoemd wordt tot pastoor van de federaties Gistel en Oudenburg. Op 16 september volgde de aankondiging dat – nog steeds met ingang van 15 november –priester Matthias Noë eervol ontslag bekwam als medepastoor van de PE St.-Crispijn Izegem-Lendelede en benoemd werd tot medepastoor van de PE O.L.V. van Vrede met behoud van zijn deeltijdse lesopdracht in de St.-Maartensscholen Ieper.

Tot slot publiceerde de bisschop op 30 september het decreet dat de federatie Zonnebeke St. Augustinus opheft en de vijf parochies van deze federatie toevoegt aan de PE O.L.V. van Vrede regio Ieper, meer bepaald de parochies St.-Martinus Beselare, St.-Margareta Geluveld, St.-Audomarus Passendale, St.- Bartholomeus Zandvoorde en O.L.V. Zonnebeke, en dit eens te meer met ingang van 15 november. Bij die gelegenheid werd priester Patrick Tourlouse pastoor van de federatie St.-Augustinus Zonnebeke, benoemd tot medewerkend priester in de PE O.L.V. van Vrede, die voortaan het grondgebied van 24 parochies omvat en de facto samenvalt met het vroegere decanaat Ieper.

Zelden werden zoveel veranderingen op hetzelfde moment van kracht en stonden de PE O.L.V. van Vrede en het decanaat Ieper-Poperinge voor een dergelijke uitdaging maar dat kunnen wij aan als wij de handen in elkaar slaan.

Ons voornemen om hand in hand op weg te trekken zetten we kracht bij door samen eucharistie te vieren rond hetzelfde Woord en dezelfde tafel. Dat mogen wij doen met als voorganger bisschop Lode Aerts, die aan het einde van deze viering ons allen op weg zal sturen om christen te zijn in de wereld van vandaag en aan enkelen onder ons een bijkomende zending zal geven door hen officieel aan te stellen in de functie waarin zij werden benoemd.

Hits: 3148