Agenda

Geen activiteiten gevonden

Op weg naar het vormsel, voorjaar 2021

Laatst bijgewerkt: maandag 14 juni 2021 Gepubliceerd: maandag 14 juni 2021 Geschreven door Lieve Desodt

Wij, de catechisten van de PE Onze-Lieve-Vrouw van Vrede en de Federatie Langemark-Poelkapelle, nemen jullie graag mee op de weg naar het Vormsel. We delen enkele activiteiten en vieringen die doorgingen in de voorbije periode. Hoe we in deze coronaperiode met de kandidaat-vormelingen en het hele gezin ons voorbereiden op het sacrament van het Vormsel.

Voorstelling van de vormelingen

De vormelingen kregen de opdracht om op een creatieve manier hun naam op een strook papier te schrijven. Wie die naam leest, verneemt niet alleen zijn of haar naam maar ook iets over de hobby's, jeugdbeweging, ...

Digitale filmpjes op weg naar het vormsel

We maakten digitaal kennis met Seppe, een enthousiaste kerkreporter. Virtueel gaat hij mee op weg met de jongeren die zich voorbereiden op hun vormsel. Op zijn weg doorheen het Grootseminarie van Brugge ontmoet hij christenen die hem vertellen over sacramenten vieren, bidden, geloven en mensen helpen.

Op het einde van de filmpjes was er een opdracht voor de vormeling of het hele gezin.

Kerkzoektocht

Samen met het hele gezin of met mama of papa, met broer of zus, klasgenootje, vriend of vriendin, je knuffelcontact de kerk gaan ontdekken. Kennismaken met de ruimte, de religieuze voorwerpen, hun plaats, de betekenis...

Wake en zegen

Op 1 mei 2021 was er in de kapel van de Frezenberg een korte gebedswake met zegening van de vormselkruisjes. In andere omstandigheden zou dit plaatsvinden in alle kerken. Dit jaar moesten we ons beperken tot een gefilmde opname in aanwezigheid van slechts enkele kandidaat-vormelingen en catechisten van de verschillende parochies.

We vroegen aan elke kandidaat-vormeling om - zo mogelijk met het gezin - dit filmpje (25 minuten) te bekijken. En de bijhorende vragen te beantwoorden en de antwoorden door te sturen naar hun catechist.

Met de versoepelingen van 9 juni mogen er weer meer mensen in de kerk en organiseren we een viering met kruisjesoplegging voor alle vormelingen. In de parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelares in Ieper zijn deze vieringen al doorgegaan. Ze kregen per groepje hun vorrnselkruisje en ondertekenden de engagementsverklaring.

Let It Shine : Vormselspel "Karpos" en livestreaming Let It Shine

Let It Shine wordt aangepast en bestaat dit jaar uit twee delen : Het spel "Karpos" en een livestreaming.

Het spel "Karpos" is een gezelschapsspel, een ganzenbordspel dat met een vormselgroepje kan gespeeld worden. Er zijn doe-opdrachten, weet-vragen rond het sacrament van het vormsel en we gaan op zoek naar de vruchten van de Geest. In een aantal kleinere vormselgroepen (Hollebeke, Voormezele, Dikkebus) werd dit spel gespeeld.

De livestreaming Let It Shine is een initiatief vanuit ons bisdom waarbij men de vormelingen van heel West-Vlaanderen wil bereiken om samen te zingen, te bidden, naar getuigenissen te luisteren om zo het vuur van de Geest te voelen die op het vormsel over hen zal neerkomen. Sommige groepen hebben samen deelgenomen in een lokaal van de school, anderen samen met het gezin. Alle vormelingen kregen vooraf een pakketje om het geheel in verbondenheid met velen te beleven.

Federatie Langemark-Poelkapelle

Ook in de Federatie Langemark-Poelkapelle heeft men niet stil gezeten. Elke vormselgroep met enthousiaste catechisten probeerde op een zo goed mogelijke manier de vormelingen voor te bereiden op het vormsel. De filmpjes werden aangeboden, ook de "Wake en zegen". Als engagement voor de vormelingen van Langemark en Poelkapelle werden er folders voor Broederlijk Delen in alle brievenbussen gestopt. Ook werden er op enkele plaatsen het vormselspel "Karpos" gespeeld. en namen ze deel, in groep of elk in het gezin, aan Let It Shine.

Wie is mijn vormselmeter- of peter

We kunnen ons voorstellen dat de keuze van meter of peter niet altijd gemakkelijk is. We vermoeden dan ook dat de vormeling er al over nagedacht heeft. Het mag jouw doopmeter of -peter zijn maar het kan gerust ook iemand anders zijn. Bij deze keuze is het echter belangrijk dat je kan bouwen op deze persoon, dat hij/zij er voor jou is doorheen het parcours dat je aflegt naar volwassenheid. Iemand die naar je luistert, je steunt wanneer je het eens moeilijk hebt, die je een schouderklopje geeft waar nodig... Ook zal hij/zij dat doen vanuit zijn christelijke inspiratie, waarmee we ook bedoelen dat hij/zij gedoopt en gevormd is.

De vormelingen van Langemark kregen al de opdracht om daar bij stil te staan en een uitnodiging te maken voor hun vormselmeter of -peter. Op een foto zien we Branko aan het werk. In andere vormselgroepen komt deze opdracht ook nog aan bod.

Nog andere activiteiten

De vormelingen in Dikkebus hebben zich in de veertigdagentijd verdiept in de kruisweg. Ze hebben elk één statie op een creatieve, eigentijdse manier naar voor gebracht. De catechisten stelden deze prachtige kunstwerkjes op in de kerk, bij de kruisweg met nog wat uitleg verwoord door de vormeling. En vaak werden er zoals in Hollebeke zoomsessies gehouden rond één of ander onderwerp "bidden", hernemen van de kerkzoektocht, ... en verder zijn ze ook nog creatief bezig geweest met het maken van een beschermengeltje.

ozio_gallery_nano

Hits: 2250