Agenda

Geen activiteiten gevonden

Infoavond vormsel 2016-2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 04 april 2017 Gepubliceerd: zondag 25 september 2016 Geschreven door Bruno Titeca

Beste ouder(s),

Uw kind is nu ongeveer 11 jaar oud, de leeftijd waarop hij of zij de mogelijkheid heeft zich voor te bereiden op het Vormsel, dat gevierd wordt op zaterdag 20 mei 2017.  Rond dit gelovig en kerkelijk gebeuren leggen wij u graag enkel bedenkingen voor.

Het is wenselijk om in uw eigen parochie aan het Vormsel deel te nemen.

U droomt ervan dat uw meisje of jongen haar of zijn weg mag vinden in het leven. Vooral de vraag leeft "Zal mijn kind ook als volwassene een gelukkig mens zijn die op haar of zijn beurt ook in staat is om anderen gelukkig te maken?"

Als catechisten zijn we ervan overtuigd dat "geloof", en meer bepaald de persoon en de boodschap van Jezus Christus, hierin een belangrijke, positieve en bevrijdende rol kan spelen. Niemand hoeft echter deze overtuiging te delen. We leven in een pluralistische samenleving, waarin gelovigen, niet-gelovigen en anders-gelovigen broederlijk naast elkaar leven.
 Overigens zijn geloof en christendom geen exclusieve voorwaarden om gelukkige mensen te kunnen zijn.... en we zijn vrije mensen... Vooral voor dat laatste vragen we uw extra aandacht.

Indien u en uw kind bewust kiezen voor een gelovig-christelijke levensopvatting, durven wij u dan ook – vriendelijk, doch met aandrang – vragen om hierin consequent te zijn. Daarom verwachten wij dat de voorbereiding op het Vormsel voorrang krijgt op andere activiteiten, waaraan hij of zij op dat moment misschien kan deelnemen.

Praktisch

Ouder(s) en kandidaat-vormelingen zijn welkom op de infoavond

Beide avonden vinden plaats in de Sint-Jacobskerk, Guido Gezelleplein, Ieper.

Met vriendelijke groeten,
de catechisten en de contactpriesters

P.S. - Op de infoavond verneemt u hoe u kan Inschrijving vormsel.  Indien u niet aanwezig kan zijn op deze avond, gelieve zelf contact op te nemen na donderdag 13 oktober en vòòr 22 oktober 2016.  U vindt de contactgegevens op de pagina van het vormsel in uw parochie (menu Gelovig vieren > Vormsel > uw parochie).

Hits: 5425