ASWOENSDAG in de Pastorale Eenheid

Laatst bijgewerkt: vrijdag 28 februari 2020 Gepubliceerd: zaterdag 22 februari 2020 Geschreven door Lode Caes

Woensdag 26 februari

08.00 u. Frezenberg: Eucharistie
10.30 u. Kathedraal: Eucharistie (kleurtafel kinderen)
11.45 u. Sint-Maartenskring (Lange Meersstraat 26): Sober Maal t.v.v. Broederlijk Delen
17.30 u. Kathedraal: Gebedsdienst met de vormelingen
19.00 u. O.L.V. Middelares: Eucharistie (i.s.m. jonge christenen in Ieper)

 

In alle vieringen verbranding van de oude palmtakken, zegening van de as, opleggen van askruisje.

Op Aswoensdag laten we ons in de kerk een kruis met as op het voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Dat gebeurde traditioneel met de zin “Gedenk o mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren”. Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Recenter gebruikt men: “Bekeer u en geloof in het Evangelie”. Deze tekst refereert aan de oproep waarmee Jezus in Galilea zijn prediking begon (Marcus 1,15). Deze as is wat rest van verbrande ‘palmtakken’ die het jaar daarvoor gebruikt werden voor de viering van Palmzondag. Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking ‘in zak en as zitten’. Met het kleine ritueel van het askruisje bekennen we ons op die dag als zwakke en zondige mensen. Zo drukken we ons besef uit nood te hebben aan de verlossing die de Heer ons wil schenken. Daarom zijn wij ook bereid om door vasten, goede werken en meer aandacht voor het evangelie, God en onze naaste inniger lief te hebben. Aswoensdag zet ons zo doorheen de veertigdaagse voorbereidingstijd op weg naar Pasen.

Hits: 1269