Lichtmis vieren: kaarsen en pannenkoeken

Laatst bijgewerkt: zondag 16 februari 2020 Gepubliceerd: woensdag 29 januari 2020 Geschreven door Lode Caes

 

Wie denkt aan Lichtmis, denkt aan kaarsen en pannenkoeken.   

Ieder jaar wordt op 2 februari het feest gevierd van de Opdracht van de Heer in de tempel, in de volksmond ‘Maria-Lichtmis genoemd.

Maar dit feest is veel meer dan enkel kaarsen en pannenkoeken: we vieren immers hoe Jezus het Licht van de wereld is.

Wat is de betekenis van Lichtmis voor ons vandaag? 

Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in. Veertig dagen na zijn geboorte verschijnt Jezus voor de eerste maal onder het volk. We lezen in het evangelie de ontroerende ontmoeting tussen de bejaarde Simeon en Hanna, die in de tempel op Jezus zaten te wachten. De evangelist Lucas schetst hen als vertegenwoordigers van het Oude Verbond die hun vertrouwen in God bewaard hebben.

Simeon had van de heilige Geest de belofte ontvangen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Nu neemt hij de baby in zijn armen en jubelt van vreugde: “Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heengaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken: het Licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël uw volk.” (Lc 2, 29-32)

Bij deze vreugdevolle ontmoeting kunnen wij onszelf afvragen: welke ontmoetingen maken mij blij? Zou ik Jezus ook herkennen als Hij komt? Verlang ik naar zijn komst?

We kunnen ons niet alleen spiegelen aan Simeon en Hannah. We mogen ons ook spiegelen aan Maria, want ook wij worden uitgenodigd om Jezus te laten zien aan de buitenwereld.

Hoe kunnen wij, zoals Maria, Jezus naar de wereld dragen? Hoe kunnen wij van Hem getuigen?

 

Wanneer en hoe vieren we Lichtmis?

Het tijdstip waarop we Lichtmis vieren, laat zien dat het de laatste feestdag is waarvan de datum verbonden is met Kerstmis. Overeenkomstig de joodse wet werden jongetjes veertig dagen na hun geboorte in de tempel opgedragen. Zo ook Jezus. Lichtmis valt daarom precies veertig dagen na Kerstmis. Hiermee wordt de kersttijd definitief afgesloten. Onder meer in Polen en Guatemala wordt Kerstmis gevierd tot Lichtmis. Kerstbomen worden daar niet, zoals in de meeste andere landen, na 6 januari opgeruimd, maar pas op 2 februari. Ook in Parijs blijven de kerstlichtjes tot op Lichtmis branden.

Traditioneel worden op Lichtmis in de kerken kaarsen gewijd en kaarsjesprocessies gehouden. Vandaar de naam Lichtmis. In verschillende talen verwijst de naam van het feest trouwens rechtstreeks naar kaarsen. In het Engels heet het Candlemass, in het Frans Chandeleur.

Lichtmis wordt in onze streken verbonden met het einde van de strenge winter. Na de donkere maanden december en januari keert het licht langzaam terug.

Voor christenen staat de kaarsjesprocessie symbool voor de intrede van Christus in onze wereld en in ons leven. Hij is het Licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen, zoals de oude Simeon zingt.

Hoe kunnen wijzelf duisternis verjagen en aan anderen warmte, licht en uitkomst bieden?

 

Kinderen spelen de hoofdrol in Lichtmis

Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het op vele plaatsen de gewoonte om in de periode rond 2 februari alle pas gedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de betekenis van het doopsel als bij de opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voeden.

Met Lichtmis nodigt ook onze Pastorale Eenheid de dopelingen van het voorbije jaar uit voor een viering met kinderzegen. Het feest van Lichtmis is een mooie gelegenheid om contact te houden met de ouders van dopelingen en de band aan te halen tussen jonge gezinnen en de geloofsgemeenschap. Jonge ouders krijgen zo ook de kans om met elkaar kennis te maken.

 

Concreet

wordt in alle vieringen van het weekend de liturgie van het Feest van de Opdracht van de Heer gevierd en worden er dus ook kaarsen gewijd;

worden in onze Pastorale Eenheid de ouders van de kinderen die in het voorbije jaar in Ieper-Centrum werden gedoopt (O.L.V. Middelares, Sint-Jacob, Sint-Maarten- en Sint-Niklaas en Sint-Pieter) uitgenodigd op de gezamenlijke kinderzegening op zaterdag 1 februari om 15.00 u. in de kerk van O.L.V. Middelares.

Op diezelfde dag is er in de kerk van Vlamertinge om 16.30 u. een lichtmisviering met kinderzegening van de kinderen van Dikkebus en Vlamertinge

en om 18.00 u. voor de gezinnen in Zillebeke.

De gezinnen van Sint-Jan zijn op zondag 2 februari om 10.30 u. aan de beurt.

De dopelingen van Boezinge, Brielen, Elverdinge en Zuidschote worden, zoals ieder jaar, niet nu maar in september uitgenodigd op de jaarlijkse kinderzegening rond het feest van Sint-Cornelius 16 september en voor Hollebeke en Voormezele is dat met de kermis.

 

“Geen vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm."

Naast de kaarsen, wordt het licht ook verzinnebeeldt door de zon. Ze neemt het over van het duistere. En wat lijkt er beter op de zon dan een lichtjes bruingebakken pannenkoek? Dus vieren vele mensen Lichtmis ook thuis bij een stapel lekkere versgebakken pannenkoeken. Dat maakt het een echt gezins- en familiefeest!

 

GEBED VOOR ONZE KINDEREN

God van alle leven,
Gij die kinderen laat geboren worden,
Gij die jongeren en tieners laat groeien in kracht en wijsheid,
Gij die Vader en Moeder zijt van alle mensen,
samen met U strekken wij de handen uit over onze kinderen.
Wij willen goed voor hen zorgen,
wij willen hen maken tot mensen die voor anderen een licht zijn,
die voor alle medemensen zo lief zijn als God.
Zegen daarom alle kinderen,
alle tieners en jongeren,
alle ouders en grootouders,
zegen hen met liefde,
zegen hen met wijsheid en kracht,
zegen hen met geduld en geloof in het goede.
Dat vragen wij U vandaag,
op het feest van het Licht en het jonge Leven:
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

 

Hits: 1633