Agenda

Geen activiteiten gevonden

Onbetaalbaar ... onaanvaardbaar

Laatst bijgewerkt: vrijdag 04 december 2020 Gepubliceerd: vrijdag 04 december 2020 Geschreven door Lode Caes

De advent is begonnen en dan hebben we ook aandacht voor Welzijnszorg ‘Samen tegen armoede’. Welzijnszorg zet in 2020 opnieuw de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda. Wonen is de spil in de armoedeproblematiek. Daarom voeren we samen campagne voor het recht op wonen. Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten.

Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar en dat is gewoonweg onaanvaardbaar. We lichten de campagne van dit jaar wat toe samen met de mogelijke acties die je kan ondernemen om financieel en structureel te ondersteunen.

Blijf in uw kot!’

In het voorjaar kregen we een niet mis te verstane boodschap van onze minister van Volksgezondheid: ‘Blijf in uw kot!’ Deze gevleugelde uitspraak ging meteen een eigen leven leiden, maar effectief: we bleven in ons kot… Deze campagne van Welzijnszorg focust inhoudelijk op het belang van ons ‘kot’. Als je er maanden min of meer in opgesloten zit, dan besef je hoe belangrijk je thuis wel is. Maar tegelijk worden ook alle minpunten ervan heel zicht- en voelbaar.

Voor ons, bij Welzijnszorg, werd het al gauw duidelijk. Want er is ontegensprekelijk het probleem van mensen die geen ‘huis’ hebben, de dak- en thuislozen. Er zijn mensen voor wie de huurprijzen te hoog zijn en het inkomen te laag. Met wat overblijft kunnen ze nauwelijks nog menswaardig leven. Veel teveel mensen zijn slecht en te krap gehuisvest, en bovendien te duur. Wonen mag niet onbetaalbaar zijn, dat is gewoonweg onaanvaardbaar! Nu meer dan ooit.

Onbetaalbare momenten 

Je thuis voelen. Thuiskomen. In een goede, veilige woning huizen: dat is onbetaalbaar. Maar voor veel mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. In België staat het recht op wonen in de Grondwet (artikel 23, 3°) én in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). 

Woonzorgen

In Vlaanderen staan 153.910 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. In Brussel nog eens 48.804. Deze mensen hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden. Toch moeten ze een woning zoeken op de private huurmarkt: er zijn namelijk té weinig sociale woningen. De private huurmarkt discrimineert mensen in armoede. Op basis van afkomst, maar ook op basis van inkomen en statuut (denk maar aan mensen met een uitkering van het OCMW). 

Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften. Ook de slechte kwaliteit van de woning baart zorgen. Dit heeft een impact op de fysieke en psychische gezondheid van wie er woont. 

De kwaliteit van de ‘goedkoopste’ woningen is er niet veel op vooruit gegaan. 13% van de woningen vertoont nog steeds zeer ernstige gebreken. Te klein wonen is een andere zorg. Overbezetting heeft een zware impact op de gezinsdynamiek. Volwassenen en kinderen hebben geen privacy, of ruimte voor schoolwerk. Ongeveer 1 op 5 mensen in armoede woont in een te kleine woning. 

Wooncrisis

Zitten we dan in een wooncrisis? Ja en neen. Het woord ‘crisis’ doet denken aan een tijdelijke, schrijnende situatie. In werkelijkheid wordt er al jaren geen vooruitgang gemaakt in het woonbeleid. Dit is geen nieuwe crisis. Er gaapt een enorme kloof tussen het papieren grondrecht wonen, en de effectieve situatie op het terrein. Te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidig woonbeleid biedt geen oplossingen. 

Recht op wonen

De oplossingen zijn nochtans niet vergezocht. Slechts 6% van de woningen in Vlaanderen is momenteel sociale woning. Onze buurlanden hebben een veelvoud van dat aantal aan sociale woningen. Er is dus zeker ruimte voor meer sociale woningen. Een uitbreiding van een kwalitatief aanbod zal de krapte op de private huurmarkt verlichten. En minder mensen zullen genoodzaakt zijn om daar te dure en te slechte woningen te huren. Een groter aanbod sociale woningen uitbouwen kost tijd. Maar ondertussen moet het beleid het recht op wonen wel garanderen. Zeker groepen die (nog) niet in aanmerking komen voor een sociale woning moeten voldoende ondersteuning krijgen. Dit kan via financiële ondersteuning, maar ook door alternatieve woonvormen op de private markt uit te bouwen. 

Samen tegen armoede, samen voor het recht op wonen

Samen met de campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda. Wonen is de spil in de armoedeproblematiek. Dat weten heel wat sociale organisaties. Daarom voeren we samen campagne voor het recht op wonen. Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten. 

Wie zijn de campagnepartners

Gezinsbond, Internationaal Comité vzw, Samenlevingsopbouw, Orbit vzw en Welzijnsschakels vzw. Deze verenigt en ondersteunt 188 vrijwilligersgroepen waar mensen met en zonder armoede-ervaring in de eigen gemeente strijden tegen uitsluiting door armoede en/of discriminatie. 

Voer campagne - Informeer – Inspireer - Acties

We proberen campagne te voeren door op zoveel mogelijk plaatsen, kerken , huizen,… de affiches uit te hangen. In de kerken liggen folders met uitleg. Inspireren kan met de adventskalender. Deze is verkrijgbaar voor slechts 2 EUR bij z.r Lieve of in Decanaal secretariaat, Janseniusstraat 7, Ieper. In de vieringen die we via livestreaming uitzenden, leggen we ook de band met de campagne en dit met de volgende thema’s: ‘Huis van gerechtigheid, Huis van barmhartigheid, Huis voor iedereen, Huis van hoop’ telkens gelinkt aan de lezingen. 

De jaarlijkse actie ‘Soep op de stoep’ is niet haalbaar met de coronamaatregelen. Maar ‘Zet je benen in’ kan wel. Lopen, wandelen, dansen, fietsen... voor het goede doel? Zet jouw benen in tot en met 26 december 2020 en zamel geld in voor de armoedestrijd in België! Schrijf je in op of doneer. Gaan naar www.welzijnszorg.be/acties/zet-je-benen-in en je vindt er meer info. 

Met jouw gift ondernemen tal van organisaties actie tegen armoede in eigen land. Strijd mee via www.welzijnszorg.be/doneer #samentegenarmoede #wonenisonbetaalbaar En teken voor een beter woonbeleid. Dit kan door de petitie op www.samentegenarmoede.be te tekenen op onze website of op één van de formulieren die liggen in de kerken. Doen is de boodschap!

Hits: 330