Agenda

Geen activiteiten gevonden

BETLEHEMPROJECT 2020 - Meer dan een dak boven het hoofd ...

Laatst bijgewerkt: donderdag 26 november 2020 Gepubliceerd: zondag 15 november 2020 Geschreven door Lode Caes

Probeer je het even voor te stellen: je krijgt enkele uren om op de vlucht te slaan, je raakt gescheiden van familie en vrienden, mensensmokkelaars pikken je spaarcenten in, je belandt in een omgeving waar je taal noch gewoonten verstaat, een eindeloze zoektocht naar de juiste papieren begint. Was er maar iemand die naar je omzag... Elders speelt er zich een ander verhaal af. Een aantal mensen wil een huis ter beschikking stellen voor het Betlehemproject.

Het Ieperse stadsbestuur is tegelijk dringend op zoek naar huisvesting voor vluchtelingen. Het overkwam diaken Bart Lefever. De Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw-van-Vrede leper bood hem het noodzakelijke draagvlak om dat huis als doorgangswoning ter beschikking te stellen van een Eritrese vrouw en haar kind (foto). Vanzelfsprekend had zij, naast een dak boven het hoofd, ook nood aan veel andere vormen van ondersteuning. Bart sprak erover in een homilie en bracht het ook onder de brede aandacht via een artikel in de plaatselijke pers. Een groep van twintig ‘omarmers’ was het resultaat.

Omarmers

Die mensen staan, helemaal vrijwillig, klaar om de vluchtelingen te helpen. Ze gaan met hen mee naar de officiële instanties, naar de winkel of naar de dokter en tonen hen hoe water, elektriciteit, afvalophaling en openbaar vervoer hier werken. Daarnaast leren ze hen om te fietsen of om onze taal te spreken. Ze doen mee met ontspanningsactiviteiten en proberen er gewoon te zijn voor de nieuwkomer, want veel dat voor ons vanzelfsprekend lijkt, is dat allerminst! Intussen heeft het doorgangshuis ook al een Syrisch gezin opgevangen en momenteel verblijft er een uitgeprocedeerde Afrikaanse jongeman. De omarmers blijven vaak ook ondersteuning geven aan de mensen die het huis konden omruilen voor een meer permanente woonst.

Bart en zijn kompanen beweren niet dat ze het perfecte recept hebben, maar goede raad kunnen ze wel geven. Zo benadrukken ze dat het van groot belang is om goed samen te werken met het stadsbestuur en de bevoegde diensten, maar om tegelijk ook de autonomie te bewaren. Daarom is het zo waardevol dat de werking gedragen wordt door, en ook structureel ingebed is in, de pastorale eenheid en haar vzw. Daarbij vergeet je best niet om de hele geloofsgemeenschap op de hoogte te houden. Belangrijk is verder ook dat de groep omarmers voldoende groot is, zodat niemand overbelast wordt en iedereen kan helpen volgens eigen talent en kunnen. Ook de buurtbewoners bij het verhaal betrekken kan veel onnodige spanningen voorkomen, hen juist informeren is daarin de eerste stap.

Het is niet altijd even gemakkelijk, maar onze omarmers proberen bewust een evenwicht te vinden tussen meegaan met mensen in een kwetsbare situatie en hen de kans geven om ook zelfstandig hun weg te vinden. Het komt erop aan hun kansen op een volwaardig leven in onze samenleving zo veel mogelijk te vergroten. Als je moet bekomen van de bombardementen die je huis vernield hebben of van een levensgevaarlijke vlucht doorheen de Sahara, dan kan een plek om te wonen en de warme steun van enkele mensen een zeer groot verschil maken.

De plaats waar onze wieg staat, bepaalt ons leven ...

Osman Bah is een uitgeprocedeerde zwarte jongen van 19 jaar oud uit Sierra Leone. Osmans ouders zijn gestorven. Zelf raakte hij als jongere betrokken bij het van overheidswege gewelddadig neerslaan van legitieme protesten waarbij verschillende doden zijn gevallen. Vluchten was voor hem nog de enige uitweg. Zijn oudere broer heeft voor hem aan mensensmokkelaars, de overtocht betaald van Libië naar Italië maar is sindsdien spoorloos. Ook niet na een intense zoektocht van het Rode Kruis in een poging tot gezinshereniging. Osman is dus alleen op de wereld en is in 2016, na een reis van één jaar, op 16-jarige leeftijd in België aangekomen. Hij verbleef een tijdje in het asielcentrum in Menen. Nu studeert hij elektrische installaties in het laatste jaar in het VTI van Ieper. Osman is meertalig en spreekt zeer vlot Nederlands. Vorig schooljaar werd hij 18 jaar en op die leeftijd beslist de Dienst Vreemdelingenzaken of je asiel krijgt of niet. Dat kreeg hij niet en werd dus ‘man-zonder-papieren’. Uitwijzing dreigt en is een kwestie van tijd. Omwille van de situatie in zijn thuisland en hij daar niemand kent, verkoos hij om hier te blijven. In het begin van dit schooljaar kwam hij niet opdagen op school. Dit was de directeur opgevallen en hij belde Osman op om te vragen waarom hij er niet was. Osman vertelde dat hij geen geld meer had en geen schoolboeken kon kopen. Als uitgeprocedeerde asielzoeker mag je immers ook niet meer gaan werken. Eigenlijk wou hij verder vluchten. Osman had ook geen huisvesting meer en is zo via de school bij ons terecht gekomen. Hij woont nu alleen in de doorgangswoning en we staan in voor zijn levensonderhoud. Nu kan hij in ieder geval zijn opleiding voltooien.

Ondertussen loopt een regularisatieprocedure omwille van humanitaire redenen en we verwachten daar tegen eind dit jaar een antwoord op. Indien Osman asiel krijgt en hij mag werken, kan elke financiële steun worden stopgezet. Als zijn asiel definitief afgewezen wordt, moeten we kijken hoe hij dan toch nog op een goede manier kan herstarten in Sierra Leone.

De nood van mensen in nood lenigen – vreemdelingen herbergen... Jouw kleine of grote goedheid, ‘financieel’ of als ‘omarmer’ - hoe bescheiden ook - kan mee het verschil maken. Interesse om hieraan mee te werken of bij te dragen, neem dan contact op met diaken Bart Lefever: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 057 36 30 05

Betlehemproject 2020 - Wie in de Liefde woont, woont in God

Sinds 2011 is het Betlehemproject een vaste waarde in het bisdom Brugge. Het project wil de christengemeenschap oproepen om haar verantwoordelijkheid te nemen in de zoektocht van de zwaksten in de samenleving naar degelijke en betaalbare huisvesting. Het bisdom Brugge wil in dit ‘jaar van de diaconie' - van ‘God gebeurt’ een doorstart maken met het Betlehemproject onder de naam ‘Betlehemproject 2020’.

In de beleidsbrief Verdiepen en Verbinden van bisschop Lode Aerts klonk de intentie:

‘De diaconie heeft vele gezichten, maar we vragen vooral aandacht voor de zorg voor mensen op de vlucht en voor mensen in armoede. In huisvesting voorzien, in het bijzonder voor gezinnen en jongeren in nood, is daarbij van groot belang. We moedigen pastorale eenheden aan om het patrimonium een diaconale betekenis te geven.’

Het Betlehemproject kan met haar inspanningen in het huisvesten en omarmen van mensen in nood aan deze oproep beantwoorden.

Het Betlehemproject 2020 wil op de eerste plaats de vragen naar huisvesting van pastorale eenheden en andere groepen helpen registreren en hen in contact brengen met het mogelijke aanbod. Daarnaast wil het Betlehemproject 2020 ondersteuning bieden aan de verschillende groepen van omarmers. Daarom wordt een medewerker aangeworven die beide opdrachten ter harte neemt. Die medewerker zal bij het vicariaat caritas en diaconie aan de slag gaan. Het vicariaat en de andere diocesane diensten (in het bijzonder CCV) werken op hun beurt samen met de stuurgroep van het Betlehemproject.

Op het oriëntatiefeest 2020 benadrukte Piet Vandevoorde als bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas en diaconie:

“ln de parabel van de barmhartige Samaritaan lezen we de oproep om echt begaan te zijn met mensen in nood, naar hen toe te gaan, hun wonden te verbinden en voor hen te (laten) zorgen, zo lang en zo veel als nodig. Maar horen we ook de oproep om goed te kijken en te analyseren waarom in onze wereld de weg van Jeruzalem naar Jericho (ook vandaag nog) zo onveilig is? De oproep is dus om ook in te zetten op structurele verandering in denken en handelen (...) De kern van onze diaconale opdracht als weg naar geloof kent geen onverschilligheid of cynisme, maar enkel het groeien naar betrokkenheid met de zwaksten in onze samenleving. Een fundamentele keuze voor broederlijkheid.”

Betlehemfonds

Naast het project blijft ook het Betlehemfonds bestaan. Het is bedoeld om parochies, federaties en pastorale eenheden bij de renovatie van een pand financiële steun te bieden. In het verleden konden parochies en pastorale eenheden daarvan genieten voor een totaal van 150.000 EUR. Heel spoedig zal bisschop Lode Aerts de gelovigen opnieuw oproepen om dit fonds te helpen ondersteunen.

Hits: 382