NIEUW SCHOOLJAAR: Bouwen en Verbinden

Laatst bijgewerkt: donderdag 16 september 2021 Gepubliceerd: maandag 30 augustus 2021 Geschreven door Lode Caes

Met een nieuw werk- en schooljaar voor de boeg komen we allemaal behoedzaam uit onze bubbels. We koesteren dan wel terecht de uniciteit van elke mens en de individuele vrijheid maar meer dan ooit snakken we naar verbinding met mekaar. We willen elkaar terug (op)voeden en inspireren. We willen er opnieuw volop voor gaan. Het nieuwe jaarthema pastoraal op school, ‘De kracht van verbinden’, sluit sterk aan op wat we allemaal aanvoelen en verhopen.

Steeds luider klinkt in coronatijden de roep om verbinding. Zeker als sociaal isolement en vereenzaming op de loer liggen. Van kleins af aan groeien we op in een netwerk van relaties. Dagelijks komen we in contact met elkaar in ons gezin, via buren, vrienden, collega’s, geloofsgenoten, hobbyisten … In elk van die relaties zoeken we naar een balans tussen afstand en nabijheid die levensvreugde geeft. Het is belangrijk dat ook kinderen en jongeren kunnen proeven van al die ervaringen. En dat die belevenissen helder geduid worden. Samen staan we sterker in het leven!

Voor mensen is het belangrijk om het gevoel te hebben dat ze ergens bij horen. Dat begint klein, op microniveau: het gezin. Daarna volgt het maatschappelijk niveau. Je noemt jezelf student, journalist, kok of verpleegster... Of je bent jong. Of homo. Door jezelf zo te identificeren, geef je jezelf een plaats in de wereld. Daarbij wil je automatisch op zoek naar mensen in dezelfde rol als jij en die jou daarin erkennen. Maar iemands identiteit is natuurlijk nooit eenduidig. Je bent niet énkel student, je bent bijvoorbeeld ook sportman, zus of leidster in de jeugdbeweging. Iedereen heeft verschillende rollen en dat is nodig. Hoe meer rollen je hebt in het leven, hoe meer potentiële verbindingen je namelijk kunt maken met anderen,” zegt Dirk De Wachter op de website Gezond leven.

Soms ben je leraar en soms ben je leerling. Soms ben je leidinggevende en soms ben je medewerker. Vanuit die houding kom je thuis bij velen. Zo kan ook onderwijs bijdragen tot die verbindende kracht.

Stemmen uit de praktijk

Katrien Demuijnck, coördinerend directeur van de scholengemeenschap Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke, vertrouwt ons enkele gedachten toe bij dit jaarthema:

In een tijdschrift dat op onze salontafel ligt, staat een foto die me opvalt. Het is een foto van een vader, die zijn zoontje fruitpap geeft en tegelijkertijd een gesprek voert door de gsm. Het is een beeld van deze tijd. In het bijhorend artikel wordt geschreven rond haast en onthaasting. We zijn allemaal zo drukdrukdruk. We verbinden ons zo sterk met het moment en met de gebeurtenissen van de wereld dat er haast geen plaats meer is voor verbinding met de anderen.

Als school kunnen we een gezond tegenwicht bieden in deze trend. Onze schoolcultuur werkt een beetje met een vast script. We hebben bepaalde opvattingen, routines en patronen en juist deze ordevolle omgeving schept ruimte om kinderen te laten groeien. Deze structuren creëren de speelplaats van het leven. Daarbinnen krijgen kinderen de kans om zichzelf te ontdekken en hun eigen talenten te ontwikkelen. Daarbinnen speelt het schoolleven zich af en ontstaat een warme groepssfeer.

Vorig jaar werden we gedwongen om wat meer op een open manier te leven, soms digitaal, soms in kleine groepen, telkens gericht op wat er zich onverwachts aandiende. Het was hartverwarmend om te zien dat leerkrachten de ‘leer-kracht’ vonden om deze vormen van onderwijs materieel en ook pedagogisch waar te maken. En in deze situatie goed verbonden te blijven met de kinderen en met de ouders.

Wat het nieuwe schooljaar ons brengt, is nog niet duidelijk. Het zal wellicht niet Covid-vrij zijn. Maar we zijn er klaar voor om opnieuw alle kansen van geborgenheid en verbinding vorm te geven. We zijn er klaar voor om samen met de kinderen te praten en te luisteren, plannen te maken en uit te voeren en vele mooie momenten te beleven.”

Hans Debel, directeur van het Instituut Heilige familie in Ieper:

We kijken het schooljaar 2021-2022 met heel wat twijfels tegemoet. In hoeverre zal het coronavirus ook op dit schooljaar zijn stempel drukken? Dat we het schooljaar kunnen starten met een versoepeling van de mondmaskerplicht, is alvast een opsteker. We hopen dat we in de loop van het jaar verder zullen kunnen versoepelen. En mocht dat toch niet mogelijk zijn, dan hopen we het hele jaar voltijds les op school te kunnen geven aan al onze leerlingen. Voor sommige vakken hebben de leerlingen een achterstand opgelopen die we zullen moeten wegwerken. Vooral voor de praktijkvakken – waarvoor amper afstandsonderwijs mogelijk is – was er afgelopen jaar veel te weinig tijd. Als het even kan, hopen we ook naast de lessen weer enkele activiteiten met hen te kunnen ondernemen. Een school is immers niet alleen een leer- maar ook een leefgemeenschap! De belangrijkste prioriteit na het afgelopen coronaschooljaar is om dat ‘samen-leven’ op school opnieuw vorm te geven. Dat sluit aan bij het pastorale jaarthema waarrond we ook op onze school zullen werken: ‘verbonden’. Als we dit jaar de verbondenheid met elkaar opnieuw kunnen opbouwen, dan zal het een geslaagd schooljaar zijn.”

Lieven Calis, directeur van de Sint-Jozefsschool in Ieper:

Ja hoor! 1 september komt vlug nabij. De scholen zijn zich ten volle aan het voorbereiden voor de start van het nieuwe jaar! Net als alle andere sectoren werd er voorbije 1,5 schooljaar heel veel geschakeld. De kinderen de garantie geven op het recht op leren, een uitdagende taak. Met de Sint-Jozefsschool Ieper hadden we steeds voldoende leerkrachten en geen corona-uitbraken, zodat we steeds alle klassen 100% les konden geven. Wat zenuwachtig kijken we nu uit naar het nieuwe schooljaar. Welke voorwaarden? Welke maatregelen? Welke adviezen? We kregen vorige week te horen dat een heel normale start van het schooljaar er nog niet in zit …

Voor onze school wordt het komende schooljaar extra bijzonder. Een volledig nieuwe school is in aanbouw. Na een intense voorbereiding is de uitvoering bezig. Binnen een jaar zou de allerlaatste fase van de bouwwerken moeten ingezet zijn. Hopelijk loopt de aanlevering van grondstoffen niet in het honderd. We horen heel veel problemen in de bouwsector.

Gelijk hoe. Het team Sint-Jozef Ieper staat net als alle andere scholen uit de buurt paraat om goed voorbereid het nieuwe schooljaar aan te vatten en de kinderen en jongeren te geven waar ze recht op hebben: kwaliteitsvol onderwijs en enthousiaste leerkrachten die aanstekelijk werken. Tot schools!”

Pastoraal verbindt

Zowat elke organisatie vindt verbinden belangrijk. Het woord verbinding klinkt in tal van missies en visieteksten. Het aantal publicaties dat er aandacht aan geeft, is haast niet te tellen. Wijst dat op een tekort dat men in onze actuele cultuur wil herstellen? Verbinding is zonder meer een basisbehoefte voor ons als mensen, het zit in onze genen. Ook om ergens bij te horen, dat groter is dan onszelf, dat ons inspireert, dat geeft ons een reden van bestaan.

Het groepsgevoel en de nood om samen te vieren, is niet iets van vandaag. De diepe hunkering van de mens naar verbondenheid en naar eeuwigheid die hem overstijgt, is wel degelijk van alle tijden,” zegt Rik Torfs. Spiritualiteit verbindt ons met God en met elkaar.

Jezus van Nazaret voelde zich sterk verbonden met zijn leerlingen en met mensen die op Hem beroep deden. Hij kon mensen alleen maar zo nabij zijn omdat Hij zich sterk verbonden voelde met God die hij zijn Abba of Vadertje noemde. Regelmatig trok Hij zich terug op een eenzame plaats om dicht bij God te zijn, door te bidden en te mediteren. De strafste uitspraak die hij zo over de kracht van zijn ‘horizontale’ en ‘verticale’ verbindingen deed, lezen we bij de evangelist Johannes (Jo 15,1-5 passim):

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken … Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen.’”

(Bijbel in Gewone Taal)

Goede God,

Vader en Moeder van Jezus en van alle mensen,

Geest van hoop en van vreugde,

weer staan we aan het begin

van een nieuw schooljaar.

 

Verbinden zal onze leidraad zijn.

Vóór 2020 leek dat eerder vanzelfsprekend,

we hadden ons een way of life aangemeten.

De coronatijd heeft onze patronen doorbroken.

We beseffen dieper

dat we niet zonder verbinding kunnen

en dat we creatief en inventief moeten zijn

om aangepaste vormen te bedenken.

Sterk ons met uw Geest

en wees onze inspiratiebron.

 

Jezus van Nazaret deed niets anders

dan bruggen bouwen

en netwerken opzetten.

Hij beroerde mensen,

was met hen begaan.

Een ontmoeting met Hem liet sporen na.

Hij legde mensen de handen op

en raakte hen liefdevol aan.

Hij sprak en handelde in uw Naam.

Hij was een en al verbondenheid.

 

Samen met ons gezin en vrienden,

samen met onze collega’s en leerlingen,

samen met mensen die het moeilijk hebben

of die ons niet meteen liggen,

willen we dit jaar de kracht van verbinden

op het spoor komen

en Jezus daarbij als voorbeeld nemen.

 

Goede God, help ons daarbij.

Zie naar ons om,

wees ons nabij,

geef ons uw kracht

en ga met ons mee op de weg

die we willen gaan.

Amen.

 

Wij, het pastorale eenheidsteam wensen iedereen, kinderen, leerlingen, leerkrachten, onderwijzende personeel, directies, ondersteunend personeel, ouders, …. een schooljaar vol kansen om de kracht van verbinden te ervaren: verbonden met velen.

Hits: 1644