Agenda

29 nov
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (4)
29 nov 2022 19:00 - 21:00
24 jan
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (5)
24 jan 2023 19:00 - 21:00
21 feb
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (6)
21 feb 2023 19:00 - 21:00
21 mrt
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (7)
21 mrt 2023 19:00 - 21:00
25 apr
Bijbels Leerhuis Matteüs 2022-23 (8)
25 apr 2023 19:00 - 21:00

Gebed bij het coronavirus

Laatst bijgewerkt: maandag 15 juni 2020 Gepubliceerd: donderdag 02 april 2020 Geschreven door Lode Caes

In deze tijden van corona-crisis rekenen we verder op jullie solidariteit en gebed.

Vergeet daarom niet een gift te doen aan de actie Broederlijk Delen

op het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 met gestructureerde mededeling +++201/1000/50493+++. Wij bieden jullie ook een gebedskaartje aan met een mooie illustratie – oorspronkelijk bedoeld voor de Passietocht – van Roos Decrock en een tekst naar een gebed van Pater Bartholomé, De Kommel, Maastricht. Je vindt het kaartje ter beschikking in al onze parochiekerken van onze Pastorale Eenheid.

Zusters en broeders, onze Pastorale Eenheid Onze Lieve Vrouw van Vrede Ieper wenst u in deze barre tijden een gezegende Goede Week en een Zalig Pasen 2020 !

Gebed bij het coronavirus

Heer onze God,
wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons te genezen en ons te vernieuwen.
Maar steeds weer is er die dreiging
van oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus.
Mocht deze crisis ons brengen tot omkeer
en ons geloof in U versterken.
Schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen
en het verplegend personeel.
Schenk aan de mensen
die reeds besmet zijn door dit virus
Uw genezende liefde.
Schenk aan degenen die gestorven zijn
het eeuwige leven bij U.
Schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer. Amen.

Hits: 5361