Agenda

Geen activiteiten gevonden

ASWOENSDAG, veertig dagen in quarantaine gaan

Laatst bijgewerkt: vrijdag 13 maart 2020 Gepubliceerd: maandag 09 maart 2020 Geschreven door Lode Caes

Afbeelding © GiniGeo – Pixabay

Het is Aswoensdag! Begin van de Veertigdagentijd, onze voorbereidingstijd op Pasen. "Trommel iedereen op!" horen we de profeet Joël zeggen, "en kondig een vastentijd af""Laat u met God verzoenen" spoort de apostel Paulus ons aan … "Beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen" zegt Jezus. Dit is een oproep aan het begin van de Veertigdagentijd om enerzijds echt werk te maken van soberheid, stilte en solidariteit en anderzijds om naar de diepte te gaan en niet te blijven hangen bij holle slogans.

Bekijk hier en/of download onze folder met alle vieringen en activiteiten in de Veertigdagentijd

Aswoensdag en het askruisje

Op Aswoensdag is het gebruik dat de priester aan gelovigen een askruisje op het voorhoofd geeft. We horen bij elk kruisje : "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren." We vinden deze woorden ook terug in het eerste boek in de bijbel (Gen. 3,19) na de zondeval. Veelal wordt ook gezegd bij de asoplegging : "Bekeer u en geloof in het Evangelie". Daarmee verwijst men naar de oproep waarmee Jezus in Galilea zijn prediking begon (Mc. 1,15) en duidt men aan dat er een periode van bezinning, boete en bekering, verzoening en solidariteit begint.

As… een krachtig symbool!

Alles vergaat tot as, het staat symbool voor onze lichamelijke vergankelijkheid. Maar tegelijkertijd is as uitermate vruchtbaar. As bevat geconcentreerde mineralen die snel door de bodem worden opgenomen : kijk maar eens wat er allemaal opkomt na een bos of heidebrand. Je vindt ook langs de flanken van vulkanen de meest vruchtbare gronden, is dat niet wonderbaar ?

Afbeelding © Ylvers – Pixabay

In de Veertigdagentijd willen we dit ook beleven : verbranden wat achter ons ligt aan negativiteit, zondigheid en kleinheid, sterven aan onszelf, om een overgang te maken van de 'oude' naar de 'nieuwe' mens. De lezingen die we tijdens deze Veertigdagentijd gaan horen, zullen ons daarin begeleiden : Abraham, de Uittocht en de crisis onderweg, de Samaritaanse aan de bron, de blindgeborene, Lazarus, Ezechiël … stuk voor stuk geven ze een inkijk in ervaringen van overgang van dood naar leven. Ze wijzen vooruit naar Pasen. 

Voorbereiden op het Paasmysterie

We krijgen maar liefst veertig dagen de tijd. Zomaar! Wat een geschenk! Wat een weldaad! We gunnen onszelf om vrijwillig in 'quarantaine' (= veertig dagen) te gaan, afstand te nemen van wat ons zo vaak 'infecteert' : hebzucht, eerzucht, heerszucht. Door te delen, te bidden en te vasten kunnen we hiervan genezen om weer tot onze diepste kern komen en ontdekken waar het ware geluk te vinden is. De Veertigdagentijd kunnen we dus echt zien als een heilzame tijd om ons helemaal voor te bereiden op het Paasmysterie : het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus, waarin wij als gedoopte christenen mogen delen. 

Delen

Solidariteit is één van de drie geneesmiddelen die we krijgen in onze 'quarantaine'. Delen is ook het centrale woord in de campagne van Broederlijk Delen. Het is een werkwoord, iets om te doen. Als christenen delen in elke liturgische bijeenkomst inspiratie, het Woord, de gaven, brood en beker, intenties, gemeenschapsvorming, gebed en het engagement in onze buurt, verenigingen en werkgroepen. Wij delen met elkaar dichtbij én veraf. We voelen ons verbonden met het geluk en ongeluk onze broeders en zusters in het Zuiden. Het is een merkwaardige vaststelling : door te delen wordt je zelf rijker. Delen doet goed. Dat is ook dit jaar de slogan van Broederlijk Delen. In onze Pastorale Eenheid zijn er verschillende initiatieven : Solidaire Maaltijden, Koffiestop, viooltjesverkoop, verschillende collectes, film t.v.v. Broederlijk Delen, enz … 

Bidden

De Veertigdagentijd is de tijd bij uitstek om ons meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in ons leven. Hij is met ons bezig, dag in dag uit, maar we zijn er ons niet altijd van bewust. In onze 'quarantaine' nemen we meer dan anders tijd en ruimte om God op het spoor te komen en om weer 'kind aan huis' te komen bij God. Naast ons individueel gebedsleven, kan dat ook met anderen. In onze Pastorale Eenheid is er de kans om ons in ons gebed te verdiepen doorheen het bijwonen van de vieringen, de vastenconferentie in de Frezenberg, de christelijke meditatie, het vredesgebed, gebedsmomenten … Zoveel kansen om onze persoonlijke relatie met God nieuw leven in te blazen. Ook is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale vastenretraite 'De Morgen komt', waarbij je elke dag een Bijbeltekst krijgt om te bemediteren.

Vasten

Onze schepping kreunt onder de uitputting van haar grondstoffen. Wij zijn door God geschapen om goede rentmeesters te zijn van onze schepping, niet om haar uit te buiten. Door te vasten kunnen we onze 'honger naar steeds meer' dimmen, om onze honger naar gerechtigheid te laten groeien. Veertig dagen zonder vlees (of minder vlees) lijkt voor sommigen een hype, maar behoort eigenlijk tot een eeuwenoude christelijke praktijk. Iedereen kan in onze ongebreidelde consumptiemaatschappij wel 'vastenpuntjes' bedenken waar we gerust zonder kunnen : bepaalde gewoontes, gebruik van alcohol, tabak, snoep, televisie, digitale media,… zaken die ons veelal 'verslaven' en ons onvrij maken. Door deze veertig dagen in 'quarantaine' te plaatsen, worden we opnieuw 'vrij' en kan opnieuw de harmonie herstellen tussen ons en God, onze medemens, onze schepping en onszelf.

Verrijzen uit de as

Het askruisje wil een startschot zijn van die heilzame veertigdaagse 'quarantaine'. Laten we samen die weg gaan van dood naar leven, van Aswoensdag over Goede Vrijdag naar Pasen : het feest van de verrijzenis, het nieuwe Leven!

We wensen U allen een heilzame en gezegende Veertigdagentijd toe!

ASWOENSDAG IN ONZE PASTORALE EENHEID

Woensdag 26 februari

 • 08.00 u. Frezenberg : Eucharistie
 • 10h30 Kathedraal : Eucharistie
 • 11h45 Sint-Maartenskring (Lange Meersstraat 26) : Sober Maal t.v.v. Broederlijk Delen
 • 17h30 Kathedraal : Gebedsdienst met de vormelingen en hun ouders
 • 19h00 O.L.V. Middelares : Eucharistie 

In alle vieringen verbranding van de oude palmtakken, zegening van de as, opleggen van askruisje.

BIECHTGELEGENHEID IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Op Aswoensdag horen we in de lezingen "Gaat u met God verzoenen". De Veertigdagentijd is de periode bij uitstek om ons opnieuw 'kind aan huis te worden' bij God. Het sacrament van boete en verzoening is dan ook een kans om met een vernieuwd hart Pasen te vieren. In de Veertigdagentijd voorzien we in onze Pastorale Eenheid verschillende mogelijkheden om het sacrament van de biecht met persoonlijke absolutie te krijgen. 

 • Vrijdag 6 maart van 17.00 u. tot 17h30 : individuele biechtgelegenheid in Sint-Pieter
 • Zaterdag 14 maart om 16h30 : eucharistieviering met kans tot persoonlijke biechtgelegenheid in Vlamertinge
 • Zondag 15 maart om 10h30 : eucharistieviering met kans tot persoonlijke biechtgelegenheid in Sint-Maarten
 • Zaterdag 28 maart van 10h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 16h00 individuele biechtgelegenheid (bij Sint-Albertusapostolaat) in Sint-Maarten
 • Zondag 29 maart van 14h00 tot 16h00 : individuele biechtgelegenheid (bij Sint-Albertusapostolaat) in Sint-Maarten
 • Vrijdag 3 april van 17h00 tot 17h30 : individuele biechtgelegenheid in Sint-Pieter
 • Stille zaterdag 11 april van 09h00 tot 11h30 : individuele biechtgelegenheid in Sint-Maarten
Hits: 1967