Agenda

Geen activiteiten gevonden

KERSTMIS, elke dag opnieuw

Laatst bijgewerkt: dinsdag 14 januari 2020 Gepubliceerd: woensdag 18 december 2019 Geschreven door Lode Caes

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst.”

Die jubelende woorden van Jesaja, geschreven in de donkere dagen dat het volk van Galilea in ballingschap werd weggesleept, vinden als het ware hun echo in de vreugdekreet van het Lucasevangelie: “Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.”

Heerlijke, plechtige woorden zijn dat waarmee de geboorte van onze Verlosser, en meteen ook van ons geloof, wordt aangekondigd. Woorden ook die passen om het belangrijkste gebeuren uit de wereldgeschiedenis aan te kondigen. Want dat is de geboorte van Jezus inderdaad. Stel je voor God die als 'mens' onder de mensen komt wonen. Wat kan er nog belangrijker zijn?! Maar als we er even blijven bij stilstaan: wat blijft ervan over in deze wereld en in de werkelijkheid van elke dag? Wat betekent Kerstmis voor ons en wat betekent Kerstmis voor miljoenen anderen?

Is Kerstmis niet de weg opgegaan van alle andere christelijke momenten? Als we de kalender overlopen, dan zien we dat het burgerlijke jaar dat over een week begint in grote trekken de liturgische kalender volgt. Gelovig of niet, alle andere liturgische hoogdagen zijn vrije dagen voor iedereen. Ook het schooljaar leeft op het ritme van Allerheiligen, Kerstmis, Aswoensdag en Pasen.

Maar wat is er gebeurd? Allerheiligen wordt verdrongen door ‘Halloween’, en de Allerheiligenvakantie werd omgedoopt tot ‘herfstvakantie’. De zondagen van de advent zijn 'koopzondagen' geworden. Aswoensdag is niet meer het begin van de vasten, maar de start van een wekenlange carnavalsstoet, van fuiven en feesten zonder eind. Rond Pasen worden we om de oren geslagen met de paashaas, die zelfs die heerlijke paasklokken verdrongen heeft en Kerstmis is het feest geworden van een al even imaginaire kerstman.

Ook Kerstmis is niet ontsnapt aan dit proces van commercialisering van wat gewijd, sacraal of heilig is. De schreeuwende verlichting van winkels, straten en pleinen, de kabouters, de hertjes en de koetsen aan de huizen en in de voortuintjes, de duizenden flikkerlampjes in bomen en heesters ... het kan niet op. Waarbij je wellicht kunt bedenken: hoe meer Kerstmis in winkels, straten en tuinen, hoe minder Kerstmis in de huizen en in het hart van de mensen.

Ik wil niet zeuren, het heeft ook allemaal wel z'n charmes, het kan best gezellig zijn en veel kerst- of winterevocaties zijn ook heel kunstig en getuigen van goede smaak. Maar laat Kerstmis voor ons christenen vooral zijn en blijven wat het is: de verjaardag van de geboorte van Jezus, beter nog de hergeboorte van Jezus in ons hart, de vreugde omdat God onder ons is willen komen, als de minste mens onder alle mensen. Het geluk dat Hij zijn schepping zozeer liefheeft, dat Hij zijn Zoon heeft gezonden om ons het leven voor te leven dat Hij met ons voorheeft. En dat is uiteindelijk geen leven van alleen maar consumeren, hebben, vergaren en houden, wel een leven van liefde, vrede en gerechtigheid.

Dat is het wat ik jullie en mezelf toewens:

dat Kerstmis een feest is van vrede, liefde en gerechtigheid.

Een feest dat we zonder al die glitter elke dag opnieuw willen vieren.

En vooral een feest dat we elke dag opnieuw willen waar maken in ons eigen leven en in dat van anderen.

Als mensen in liefde echt mens met elkaar willen worden dan reikt de hemel even de aarde.

Dat is het verhaal van Jezus Christus. Het is niet voldoende ons daarbij aan Hem te spiegelen,

laat ons ook ingaan op zijn geest van vrede, als een betrouwbare onderstroom op een soms woelige levenszee. Dat is ook wat de afbeelding van Greg Olsen ‘The spirit of Christmas’ bij dit artikel suggereert “Let the spirit of Christmas fill your heart … all year long!” In die mate zelfs dat de Kerstman zich zichtbaar laat vertederen door het Kerstekind. Er is hoop … voor iedereen!

Hits: 2341